en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Miercuri, 21 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Dan 3,14-20.91-92.95: Dumnezeu l-a trimis pe îngerul sãu și i-a eliberat pe slujitorii sãi.
Ps Dan 3,52-56: Vrednic de laudã ești, Doamne, și preamãrit în veci.
In 8,31-42: Dacã Fiul vã va elibera, veți fi într-adevãr liberi.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post

LECTURA I
Vor chema numele meu asupra fiilor lui Israel
şi eu îi voi binecuvânta.
Citire din cartea Numerilor 6,22-27

22 În zilele acelea,
Domnul i-a zis lui Moise:
23 „Spune-le lui Aaron şi fiilor lui:
«Aşa să-i binecuvântaţi pe fiii lui Israel:
24 ‹Domnul să te binecuvânteze
şi să te păzească!
25 Domnul să facă să strălucească faţa lui spre tine
şi să se îndure de tine!
26 Domnul să-şi înalţe faţa spre tine
şi să-ţi dăruiască pacea!›
27 Să pună numele meu peste fiii lui Israel
şi eu îi voi binecuvânta!»”
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 66(67),2-3.5.6 şi 8 (R.: 2a)

R
.: Dumnezeu să fie milostiv cu noi
şi să ne binecuvânteze!

2 Dumnezeu să aibă milă de noi şi să ne binecuvânteze;
să-şi îndrepte spre noi faţa senină,
3 ca să fie cunoscută pe pământ calea ta,
şi mântuirea ta, la toate popoarele! R.

5 Să se veselească şi să strige de bucurie neamurile,
pentru că judeci popoarele cu dreptate
şi călăuzeşti neamurile pe faţa pământului! R.

6 Să te laude popoarele, Dumnezeule,
toate popoarele să te laude!
8 Să ne binecuvânteze Dumnezeu
şi să se teamă de el toate marginile pământului! R.

LECTURA A II-A
Dumnezeu l-a trimis în lume
pe Fiul său, născut din femeie.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Galateni 4,4-7

4 Fraţilor,
când a venit împlinirea timpului,
Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul său,
născut din femeie,
născut sub Lege,
5 ca să-i răscumpere pe cei care sunt sub Lege,
ca să primim înfierea.
6 Şi pentru că sunteţi fii,
Dumnezeu l-a trimis pe Duhul Fiului său în inimile noastre,
care strigă: „Abba, Tată!”
7 Aşa încât nu mai eşti sclav, ci fiu;
iar dacă eşti fiu,
eşti şi moştenitor prin Dumnezeu.
Cuvântul Domnului

ALELUIA Evr 1,1-2a
(Aleluia) După ce în trecut a vorbit în multe rânduri
şi în multe moduri părinţilor noştri prin profeţi,
Dumnezeu, în aceste zile din urmă,
ne-a vorbit nouă prin Fiul. (Aleluia)

EVANGHELIA
I-au găsit pe Maria, pe Iosif şi copilul.
Când s-au împlinit opt zile, i s-a pus numele Isus.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 2,16-21

16 În acel timp,
păstorii au plecat în grabă
şi i-au găsit pe Maria, pe Iosif
şi copilul culcat în iesle.
17 După ce l-au văzut,
au făcut cunoscut cuvântul
care le fusese spus despre acest copil.
18 Toţi cei care auzeau se mirau de cele spuse lor de către păstori.
19 Maria însă păstra toate aceste cuvinte,
meditându-le în inima ei.
20 Apoi păstorii s-au întors,
glorificându-l şi lăudându-l pe Dumnezeu
pentru tot ce au auzit şi au văzut,
după cum le-a fost spus.
21 Când s-au împlinit opt zile
pentru circumciderea lui, i s-a pus numele Isus,
aşa cum a fost numit de înger
mai înainte de a fi fost zămislit.
Cuvântul Domnului