en-USro-RO

| Login
3 februarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Nu au fost gasite articole.
LECTURA I
Vei fi un popor sfânt
pentru Domnul Dumnezeul tău.
Citire din cartea Deuteronomului 26,16-19

16
În zilele acelea,
Moise a vorbit către popor, zicând:
„Astăzi, Domnul Dumnezeul tău îţi porunceşte
să împlineşti hotărârile şi judecăţile acestea.
Să le păzeşti şi să le împlineşti din toată inima ta
şi din tot sufletul tău!
17 Astăzi, tu i-ai mărturisit Domnului
că el va fi Dumnezeul tău,
că vei umbla pe căile lui,
că vei păzi hotărârile, poruncile şi judecăţile lui,
ascultând de glasul lui.
18 Astăzi, Domnul ţi-a mărturisit că vei fi poporul lui,
partea lui, după cum ţi-a spus,
dacă vei păzi toate poruncile lui
19 şi te va pune mai presus de toate popoarele
pe care le-a făcut, în glorie, renume şi strălucire.
Vei fi un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău,
după cum ţi-a spus”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 118(119),1-2.4-5.7-8 (R.: cf. 1)

R
.: Fericit este omul
care umblă în legea Domnului.

1 Fericiţi sunt cei neprihăniţi pe cale,
care umblă în legea Domnului.
2 Fericiţi sunt cei care păzesc mărturiile lui
şi-l caută din toată inima. R.

4 Tu ai dat orânduirile tale,
ca să fie păzite cu grijă.
5 O, de ar fi căile mele statornice
în a păzi hotărârile tale! R.

7 Te voi lăuda cu inimă cinstită,
învăţând judecăţile tale drepte.
8 Vreau să păstrez hotărârile tale,
nu mă lăsa în părăsire! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE 2Cor 6,2b
Iată, acum este momentul potrivit,
iată, acum este ziua mântuirii!

EVANGHELIA
Fiţi desăvârşiţi,
precum Tatăl vostru ceresc este desăvârşit!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 5,43-48

43
În acel timp,
Isus îi învăţa pe discipolii săi, zicând:
„Aţi auzit că s-a spus:
«Să-l iubeşti pe aproapele tău şi să-l urăşti pe duşmanul tău!»
44 Eu însă vă spun: iubiţi-i pe duşmanii voştri
şi rugaţi-vă pentru cei care vă persecută,
45 ca să deveniţi fiii Tatălui vostru care este în ceruri,
care face să răsară soarele său peste cei răi şi peste cei buni
şi să plouă peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi!
46 Căci, dacă îi iubiţi pe cei care vă iubesc,
ce răsplată aveţi?
Oare nu fac acelaşi lucru şi vameşii?
47 Şi dacă îi salutaţi numai pe fraţii voştri,
ce faceţi mai mult?
Oare nu fac acelaşi lucru şi păgânii?
48 Aşadar, fiţi desăvârşiţi
precum Tatăl vostru ceresc este desăvârşit!”
Cuvântul Domnului