en-USro-RO

| Login
8 martie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Să fii un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău.

Citire din cartea Deuteronomului 26,16-19

Moise a vorbit poporului său spunând: 16 „Astăzi Domnul Dumnezeul tău îţi porunceşte să împlineşti legile şi poruncile lui, să le păzeşti şi să le împlineşti din toată inima ta şi din tot sufletul tău. 17 Astăzi tu ai mărturisit înaintea Domnului că el va fi Dumnezeul tău, că vei umbla pe căile lui, vei păzi legile lui, poruncile şi orânduielile lui şi vei asculta de glasul lui. 18 Şi azi Domnul ţi-a mărturisit că vei fi poporul lui, după cum ţi-a spus, dacă vei păzi poruncile lui. 19 El îţi va da întâietate în slavă, în faimă şi în măreţie, asupra tuturor popoarelor pe care le-a făcut, şi vei fi un popor sfânt, pentru Domnul Dumnezeul tău, după cum ţi-a promis”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL 118,1-2.4-5.7-8 (R.: cf. 1)

R.: Fericiţi sunt cei care păzesc Legea Domnului.

1 Fericiţi sunt cei neprihăniţi pe cale,

care umblă în Legea Domnului.

2 Fericiţi sunt cei care păzesc poruncile lui

şi-l caută din toată inima. R.

 

4 Tu ai dat poruncile tale

ca să fie păzite cu sfinţenie.

5 O, de ar fi căile mele statornice

în a păzi poruncile tale. R.

 

7 Te voi lăuda cu inimă curată,

cunoscând hotărârile tale drepte.

8 Vreau să păstrez orânduielile tale,

nu mă lăsa în părăsire! R.

 

VERS LA EVANGHELIE 2Cor 6,2b

Iată, acum este timpul potrivit,

iată, acum este ziua mântuirii.

 

EVANGHELIA

Fiţi desăvârşiţi precum Tatăl vostru ceresc desăvârşit este.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,43-48

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 43 „Aţi auzit că s-a spus: Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe duşmanul tău. 44 Eu însă vă spun: Iubiţi pe duşmanii voştri, rugaţi-vă pentru cei care vă prigonesc şi vă vorbesc de rău, 45 ca să fiţi fiii Tatălui vostru din ceruri, care face să răsară soarele său peste cei buni şi peste cei răi şi să cadă ploaia peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. 46 Căci dacă iubiţi pe cei care vă iubesc, ce răsplată veţi avea? Oare nu fac aceasta şi vameşii? 47 Şi dacă îi salutaţi numai pe fraţii voştri, ce faceţi mai mult? Oare nu fac aceasta şi păgânii? 48 Fiţi, aşadar, desăvârşiţi, precum Tatăl vostru ceresc desăvârşit este”.

Cuvântul Domnului