en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Miercuri, 21 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Dan 3,14-20.91-92.95: Dumnezeu l-a trimis pe îngerul sãu și i-a eliberat pe slujitorii sãi.
Ps Dan 3,52-56: Vrednic de laudã ești, Doamne, și preamãrit în veci.
In 8,31-42: Dacã Fiul vã va elibera, veți fi într-adevãr liberi.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post

LECTURA I
Chemarea lui Abraham,
părintele poporului lui Dumnezeu.
Citire din cartea Genezei 12,1-4a

1
În zilele acelea,
Domnul i-a spus lui Abram:
„Ieşi din ţara ta şi din neamul tău
şi din casa tatălui tău
spre ţara pe care ţi-o voi arăta!
2 Voi face din tine un neam mare,
te voi binecuvânta şi voi face mare numele tău;
şi vei fi o binecuvântare.
3 Îi voi binecuvânta pe cei care te vor binecuvânta,
iar pe cei care te vor blestema îi voi blestema.
Şi prin tine vor fi binecuvântate
toate familiile pământului”.
4a Abram a plecat, după cum i-a spus Domnul.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 32(33),4-5.18-19.20 şi 22 (R.: 22)

R
.: Fie, Doamne, mila ta asupra noastră,
precum şi noi am sperat în tine!

4 Drept este cuvântul Domnului
şi toate lucrările sale sunt vrednice de crezare.
5 El iubeşte dreptatea şi judecata;
pământul este plin de bunătatea Domnului. R.

18 Iată, ochii Domnului sunt îndreptaţi
spre cei care se tem de el,
spre cei care nădăjduiesc în mila lui,
19 ca să scape de la moarte sufletul lor
şi să-i hrănească în timp de foamete! R.

20 Sufletul nostru îl aşteaptă pe Domnul;
pentru că el este scutul şi apărătorul nostru.
22 Fie, Doamne, mila ta asupra noastră,
precum şi noi am sperat în tine! R.

LECTURA A II-A
Dumnezeu ne-a mântuit
şi ne-a chemat cu o chemare sfântă.
Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul
către Timotei 1,8b-10

8b
Preaiubitule,
suferă împreună cu mine pentru evanghelie
după puterea lui Dumnezeu,
9 cel care ne-a mântuit
şi ne-a chemat cu o chemare sfântă,
nu pentru faptele noastre, ci pentru planul său
şi pentru harul pe care ni l-a dat în Cristos Isus
mai înainte de începutul veacurilor,
10 dar care acum a fost descoperit
prin arătarea Mântuitorului nostru Isus Cristos,
care a nimicit moartea
şi a făcut să strălucească viaţa şi nemurirea
prin evanghelie.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 17,5cd
Glasul Tatălui din nor spunea:
„Acesta este Fiul meu cel iubit, ascultaţi de el!”

EVANGHELIA
Faţa lui strălucea ca soarele.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 17,1-9

1
În acel timp,
Isus i-a luat pe Petru,
pe Iacob şi pe Ioan, fratele lui,
i-a dus deoparte pe un munte înalt
2 şi i s-a schimbat înfăţişarea înaintea lor:
faţa lui a strălucit ca soarele
şi hainele lui au devenit albe ca lumina.
3 Şi iată că le-au apărut Moise şi Ilie,
care vorbeau cu Isus!
4 Petru, luând cuvântul, i-a spus lui Isus:
„Doamne, e bine că suntem aici!
Dacă vrei, voi face aici trei colibe:
una pentru tine, una pentru Moise şi una pentru Ilie”.
5 Pe când mai vorbea încă,
iată că i-a învăluit un nor luminos
şi iată că un glas din nor spunea:
„Acesta este Fiul meu cel iubit,
în care este mulţumirea mea; ascultaţi de el!”
6 Auzind, discipolii au căzut cu faţa la pământ
şi s-au înspăimântat foarte mult.
7 Dar, venind Isus, şi atingându-i, le-a zis:
„Ridicaţi-vă şi nu vă temeţi!”
8 Ridicându-şi ochii, n-au mai văzut pe nimeni
decât pe Isus singur.
9 Pe când coborau de pe munte,
Isus le-a poruncit:
„Să nu spuneţi nimănui ceea ce aţi văzut
până când Fiul Omului nu va fi înviat din morţi!”
Cuvântul Domnului