en-USro-RO

| Login
28 februarie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Jertfa patriarhului nostru Abraham.

Citire din cartea Genezei 22,1-2.9a.10-13.15-18

În zilele acelea, 1 Dumnezeu l-a pus la încercare pe Abraham şi i-a zis: „Abrahame, Abrahame!” El a răspuns: „Iată-mă!” 2 I-a zis Dumnezeu: „Ia-l pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubeşti, pe Isaac, du-te în ţinutul Moria şi jertfeşte-l acolo ca ardere de tot pe un munte, pe care ţi-l voi arăta eu”. 9a Când au ajuns la locul pe care i-l arătase Dumnezeu, Abraham a zidit acolo un altar şi a aşezat lemnele pe el. 10 Apoi a întins mâna şi a luat cuţitul, ca să-l jertfească pe fiul său. 11 Atunci îngerul Domnului l-a strigat din cer, zicând: „Abrahame, Abrahame!” „Iată-mă!”, a răspuns acesta. 12 Iar îngerul i-a zis: „Nu-ţi ridica mâna asupra copilului şi nu-i face nici un rău, căci ştiu acum că te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruţat pentru mine pe singurul tău fiu”. 13 Abraham a ridicat ochii şi a văzut la spate un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiş. A luat deci berbecul şi l-a jertfit ca ardere de tot în locul fiului său. 15 Îngerul Domnului l-a chemat din cer a doua oară pe Abraham 16 şi i-a zis: „Mă jur pe mine însumi, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta şi n-ai cruţat pe fiul tău pentru mine, pe singurul tău fiu, te voi copleşi cu binecuvântări şi îţi voi înmulţi urmaşii atât de mult, încât vor fi ca stelele cerului şi ca nisipul de pe ţărmul mării şi neamul tău va stăpâni cetăţile duşmanilor săi. Prin neamul tău, toate popoarele pământului vor fi binecuvântate, pentru că ai ascultat de porunca mea”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL 115,10 şi 15.16-17.18-19 (R.: Ps 114,9)

R.: Voi trăi în prezenţa Domnului în împărăţia celor vii.

10 Eu cred, chiar şi atunci când spun:

„Sunt prea nefericit”.

15 Lucru de preţ este în faţa Domnului

moartea slujitorilor săi. R.

 

16 O, Doamne, eu sunt slujitorul tău,

slujitorul tău şi fiul slujnicei tale.

Ai sfărâmat lanţurile mele.

17 Îţi voi aduce jertfă de laudă

şi voi invoca numele tău. R.

 

18 Voi împlini cele făgăduite Domnului,

în faţa întregului său popor

19 în curtea casei Domnului,

în mijlocul tău, Ierusalime. R.

 

LECTURA A II-A

El nu l-a cruţat pe propriul său Fiu.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 8,31b-34

Fraţilor, 31b dacă Dumnezeu este de partea noastră, cine se va ridica împotriva noastră? 32 El nu l-a cruţat pe propriul său Fiu, ci l-a dat la moarte pentru noi toţi, cum ar putea atunci să nu ne dăruiască toate împreună cu el? 33 Cine va aduce învinuire împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este cel care îndreptăţeşte! 34 Cine va rosti sentinţa de condamnare? Cristos Isus a murit, ba mai mult, el a înviat, şade de-a dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi!

Cuvântul Domnului

 

VERS LA EVANGHELIE

Din norul strălucitor s-a auzit glasul Tatălui:

„Acesta este Fiul meu preaiubit. Pe dânsul să-l ascultaţi!”

 

EVANGHELIA

Acesta este Fiul meu preaiubit.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 9,2-10

În acel timp, 2 Isus a luat cu sine pe Petru, pe Iacob şi pe Ioan, i-a dus la o parte pe un munte înalt şi s-a schimbat la faţă înaintea lor. 3 Hainele lui au devenit strălucitoare şi atât de albe, cum nimeni de pe pământ nu le-ar fi putut albi. 4 Şi le-a??? apărut Ilie împreună cu Moise, stând de vorbă cu Isus. 5 Atunci Petru luând cuvântul a zis: „Învăţătorule, ce bine ne simţim aici! Să facem trei colibe: una pentru tine, una pentru Moise şi una pentru Ilie”. 6 De fapt nu ştia ce să spună, atât erau de înspăimântaţi. 7 Şi a venit un nor, care i-a învăluit, iar din nor s-a auzit un glas: „Acesta este Fiul meu preaiubit. Pe dânsul să-l ascultaţi”. 8 Apoi, deodată, privind în jur nu au mai văzut pe nimeni decât doar pe Isus singur cu ei. 9 Coborându-se de pe munte, Isus le-a poruncit să nu povestească nimănui cele văzute de ei, înainte ca Fiul Omului să fi înviat din morţi. 10 Iar ei au împlinit porunca, dar se întrebau între ei: „Ce înseamnă aceasta: când va învia din morţi?”

Cuvântul Domnului