en-USro-RO

| Login
3 februarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Nu au fost gasite articole.
LECTURA I
Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Citire din cartea Genezei 22,1-2.9a.10-13.15-18

1
În zilele acelea,
Dumnezeu l-a pus la încercare pe Abraham
şi i-a zis: „Abraham!”
El a răspuns: „Iată-mă!”
2 I-a zis: „Ia-l pe fiul tău, pe singurul tău fiu,
pe care îl iubeşti, pe Isaac,
şi du-te în ţinutul Moria
şi adu-mi-l acolo ca ardere de tot pe un munte
pe care ţi-l voi arăta eu!”
9a Când au ajuns la locul pe care li-l spusese Dumnezeu,
Abraham a zidit acolo altarul şi a aşezat lemnele.
10 Abraham şi-a întins mâna şi a luat cuţitul
ca să-l înjunghie pe fiul său.
11 Atunci îngerul Domnului l-a strigat din ceruri şi a zis:
„Abraham, Abraham!”
El a spus: „Iată-mă!”
12 Şi i-a zis:
„Să nu-ţi ridici mâna asupra tânărului
şi să nu-i faci niciun rău,
căci acum ştiu că te temi de Dumnezeu
şi nu l-ai cruţat pe unicul tău fiu pentru mine!”
13 Abraham şi-a ridicat ochii,
a privit şi, iată, un berbec era în spatele lui,
prins cu coarnele într-un tufiş!
Abraham s-a dus, a luat berbecul
şi l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său.
15 Îngerul Domnului l-a chemat din cer a doua oară pe Abraham
16 şi i-a zis: „Mă jur pe mine însumi – oracolul Domnului –
pentru că ai făcut lucrul acesta
şi nu l-ai cruţat pe unicul fiul tău,
17 te voi binecuvânta
şi îţi voi înmulţi descendenţa,
ca stelele cerului şi ca nisipul de pe ţărmul mării,
şi descendenţa ta va stăpâni cetăţile duşmanilor săi.
18 Prin descendenţa ta
vor fi binecuvântate toate neamurile pământului,
pentru că ai ascultat de glasul meu”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 114-115(116),10 şi 15.16-17.18-19 (R.: 9)

R
.: Voi umbla înaintea Domnului
pe pământul celor vii.

10 Eu mi-am păstrat credinţa
chiar şi atunci când spuneam: „Sunt foarte umilit”.
15 Lucru de preţ este în faţa Domnului
moartea credincioşilor săi. R.

16 Ascultă-mă, Doamne, căci sunt slujitorul tău,
eu, slujitorul tău şi fiul slujitoarei tale!
Tu ai desfăcut legăturile mele.
17 Îţi voi aduce jertfă de laudă
şi voi invoca numele Domnului. R.

18 Voi împlini voturile făcute Domnului
de faţă cu tot poporul său,
19 în curţile casei Domnului,
în mijlocul tău, Ierusalime! R.

LECTURA A II-A
Dumnezeu nu l-a cruţat pe propriul său Fiu.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Romani 8,31b-34

31b
Fraţilor,
dacă Dumnezeu este pentru noi,
cine este împotriva noastră?
32 El, care nu l-a cruţat pe propriul său Fiu,
ba chiar l-a dat la moarte pentru noi toţi,
cum nu ne va dărui toate împreună cu el?
33 Cine va aduce acuză împotriva aleşilor lui Dumnezeu?
Dumnezeu este cel care justifică!
34 Cine îi va condamna?
Cristos Isus, care a murit, dar, mai mult, a şi înviat,
care este la dreapta lui Dumnezeu, intervine pentru noi.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 17,5cd
Glasul Tatălui din nor spunea:
„Acesta este Fiul meu cel iubit, ascultaţi de el!”

EVANGHELIA
Acesta este Fiul meu cel iubit.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Marcu 9,2-10

2
În acel timp,
Isus i-a luat pe Petru, pe Iacob şi pe Ioan,
i-a dus deoparte, pe un munte înalt numai pe ei
şi i s-a schimbat înfăţişarea înaintea lor.
3 Hainele lui au devenit strălucitoare,
atât de albe cum niciun albitor de pe pământ nu le putea albi.
4 Atunci le-a apărut Ilie împreună cu Moise şi vorbeau cu Isus.
5 Petru, luând cuvântul, i-a spus lui Isus:
„Învăţătorule, e bine că suntem aici;
să facem trei colibe:
una pentru tine, una pentru Moise şi una pentru Ilie!”
6 De fapt, nu ştia ce să spună; căci îi cuprinsese frica.
7 Apoi a venit un nor care i-a învăluit în umbră
şi din nor a fost un glas:
„Acesta este Fiul meu cel iubit, ascultaţi de el!”
8 Dintr-o dată, privind în jurul lor,
n-au mai văzut pe nimeni decât pe Isus singur cu ei.
9 În timp ce coborau de pe munte,
Isus le-a poruncit să nu povestească nimănui cele ce au văzut,
decât atunci când Fiul Omului va fi înviat din morţi.
10 Ei au păstrat lucrul acesta pentru ei,
întrebându-se ce înseamnă „a învia din morţi”.
Cuvântul Domnului