en-USro-RO

| Login
28 februarie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Dumnezeu încheie un legământ cu Abraham cel credincios.

Citire din cartea Genezei 15,5-12.17-18

În zilele acelea, 5 Dumnezeu i-a apărut lui Abraham, l-a scos afară şi i-a zis: „Priveşte cerul şi numără stelele, dacă poţi”, şi a continuat: „Atât de mulţi vor fi urmaşii tăi”. 6 Abraham a crezut ce i-a spus Domnul şi pentru aceasta Domnul l-a socotit drept. 7 Domnul i-a mai zis: „Eu sunt Domnul, care te-am scos din Ur, din Caldeea, ca să-ţi dau în stăpânire ţara aceasta”. 8 A zis Abraham: Doamne Dumnezeule, cum pot cunoaşte că o voi stăpâni?” 9 Şi Domnul i-a zis: Ia o juncă de trei ani, o capră de trei ani, un berbec de trei ani, o turturică şi un pui de porumbel”. 10 Abraham a luat toate aceste animale, le-a despicat în două şi a pus fiecare bucată una în faţa celeilalte, dar păsările nu le-a despicat. 11 Şi fiindcă păsările răpitoare se năpusteau asupra animalelor înjunghiate, Abraham le izgonea. 12 La apusul soarelui, un somn adânc a căzut peste Abraham şi l-a cuprins întuneric şi frică mare. 17 După ce a asfinţit soarele şi s-a făcut întuneric, iată un fum, ca dintr-un cuptor, şi o coloană de foc au trecut printre acele jumătăţi de animale. 18 În ziua aceea Dumnezeu a încheiat un legământ cu Abraham, spunând: „Urmaşilor tăi le voi da ţara aceasta de la râul Egiptului până la râul cel mare al Eufratului”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 26,1.7-8a.8b-9.13-14 (R.: 1a)

R.: Domnul este lumina şi mântuirea mea.

1 Domnul este lumina şi mântuirea mea,

de cine mă voi teme?

Domnul este sprijinitorul vieţii mele,

în faţa cui voi tremura? R.

 

7 Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem,

ai milă de mine şi ascultă-mă!

8a Prin glasul inimii îmi şopteşti:

„Caută faţa mea!” R.

 

8b Iar eu, Doamne caut faţa ta.

9 Nu-mi ascunde faţa ta,

nu îndepărta cu mânie pe slujitorul tău;

tu eşti ajutorul meu, nu mă respinge. R.

 

13 Sunt sigur că voi vedea bunătatea Domnului

în împărăţia celor vii.

14 Aşteaptă-l pe Domnul, fii tare,

ai curaj şi nădăjduieşte în Domnul. R.

 

LECTURA A II-A

Cristos va transforma sărmanul nostru trup, făcându-l asemenea cu trupul său glorios.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni 3,17–4,1

17 Fraţilor, luaţi-mă drept model şi îndreptaţi-vă privirea spre cei care trăiesc după exemplul pe care vi-l dăm noi. 18 Căci v-am spus-o adesea şi acum vă repet cu lacrimi în ochi: mulţi trăiesc ca duşmani ai crucii lui Cristos. 19 Sfârşitul lor este pieirea, dumnezeul lor este pântecele, ei se fălesc cu cele ce sunt spre ruşinea lor şi nu se gândesc decât la cele pământeşti. 20 Noi însă suntem cetăţeni ai cerului; de acolo aşteptăm ca mântuitor pe Domnul Isus Cristos, 21 care va transforma sărmanul nostru trup, făcându-l asemenea trupului său glorios, prin puterea pe care o are de a-şi supune toate. 4,1 Deci, fraţii mei preaiubiţi, pe care atât de mult doresc să vă revăd, voi, care sunteţi bucuria şi răsplata mea, rămâneţi statornici în Domnul, preaiubiţilor!

Cuvântul Domnului

 

sau forma scurtă:

 

LECTURA A II-A

Cristos va transforma sărmanul nostru trup, făcându-l asemenea cu trupul său glorios.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni 3,20–4,1

Fraţilor, 20 noi suntem cetăţeni ai cerului; de acolo aşteptăm ca mântuitor pe Domnul Isus Cristos, 21 care va transforma sărmanul nostru trup, făcându-l asemenea trupului său glorios, prin puterea pe care o are de a-şi supune toate. 4,1 Deci, fraţii mei preaiubiţi, pe care atât de mult doresc să vă revăd, voi, care sunteţi bucuria şi răsplata mea, rămâneţi statornici în Domnul, preaiubiţilor!

Cuvântul Domnului

 

VERS LA EVANGHELIE cf. Lc 9,35

Din norul strălucitor s-a auzit glasul Tatălui:

„Acesta este Fiul meu preaiubit, pe dânsul să-l ascultaţi!”

 

EVANGHELIA

În timp ce se ruga, înfăţişarea i s-a schimbat.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 9,28b-36

În acel timp, 28b Isus a luat cu sine pe Petru, pe Iacob şi pe Ioan şi s-au urcat pe munte ca să se roage. 29 Pe când se ruga, aspectul feţei i s-a schimbat, iar îmbrăcămintea lui a devenit albă, strălucitoare. 30 Şi iată, doi bărbaţi stăteau de vorbă cu el: 31 erau Moise şi Ilie, arătându-se în slavă. Ei vorbeau despre sfârşitul lui care urma să se împlinească în Ierusalim. 32 Petru şi cei care erau cu el erau toropiţi de somn; când s-au trezit, au văzut slava lui Isus şi pe cei doi bărbaţi care stăteau cu el. 33 Pe când aceştia se depărtau, Petru i-a zis lui Isus: „Învăţătorule, ce bine ne simţim aici! Să facem trei colibe: una pentru tine, una pentru Moise şi una pentru Ilie”. Nu-şi dădea seama ce spune. 34 În timp ce spunea acestea, a venit un nor, care i-a învăluit, iar ei, intrând în nor au fost cuprinşi de frică. 35 Atunci s-a auzit din nor un glas: „Acesta este Fiul meu preaiubit, pe dânsul să-l ascultaţi!” 36 În timp ce glasul răsuna, Isus era singur. Ei au păstrat tăcerea şi în zilele acelea nu au spus nimănui nimic despre cele văzute.

Cuvântul Domnului