en-USro-RO

| Login
16 decembrie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Duminică, 16 decembrie 2018

Sfintii zilei
Ss. Adelaida, împ.; Aggeu, profet
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 3-a din Advent
Liturghie proprie, Credo, prefațã pentru Advent I
violet, III
Lectionar
Sof 3,14-18: Domnul se va veseli pentru tine cu cântare de bucurie.
Ps Is 12,2-6: Cântați cu bucurie și veselie cãci mare și sfânt este Domnul.
Fil 4,4-7: Domnul este aproape.
Lc 3,10-18: Și noi, ce trebuie sã facem?


LECTURA I

Voi ridica un profet şi voi pune cuvintele mele pe buzele lui.

Citire din cartea Deuteronomului 18,15-20

15 Moise a spus poporului: „Domnul Dumnezeul vostru va ridica între voi, dintre fraţii voştri, un profet ca mine; voi să ascultaţi de el, 16 căci voi l-aţi cerut Domnului Dumnezeului vostru pe muntele Horeb, în ziua adunării, când aţi spus: „Nu vreau să mai aud vocea Domnului Dumnezeului meu, nu vreau să mai văd acest mare foc, pentru că nu vreau să mor”. 17 Domnul mi-a spus atunci: „Au dreptate. 18 Eu voi face să se ridice din mijlocul fraţilor lor un profet ca tine, voi pune cuvintele mele pe buzele lui şi el le va spune tot ce-i voi porunci eu. 19 Dacă cineva nu va asculta cuvintele pe care acest profet le va rosti în numele meu, eu însumi îl voi trage la răspundere. 20 Dar şi un profet care ar îndrăzni să spună în numele meu un cuvânt pe care nu i l-am poruncit, sau va vorbi în numele altor zei, acel profet va trebui să moară”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 94,1-2.6-7.8-9 (R.: 8)

R.: Când auziţi glasul Domnului, deschideţi inimile voastre.

1 Veniţi să cântăm cu veselie Domnului

şi să strigăm cu bucurie către stânca mântuirii noastre,

2 să mergem înaintea lui cu cântece de laudă

şi în cântări de psalmi să-l preamărim. R.

 

6 Veniţi să ne închinăm şi să ne plecăm în faţa lui,

să îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru,

7 căci el este Dumnezeul nostru,

iar noi suntem poporul păstorit de dânsul,

turma pe care mâna lui o povăţuieşte. R.

 

8 O, de aţi asculta astăzi glasul lui:

„Nu vă împietriţi inimile ca la Meriba, ca în ziua de la Massa în pustiu,

9 acolo m-au pus la încercare părinţii voştri,

m-au pus la încercare, deşi au văzut lucrările mele. R.

 

LECTURA A II-A

Fecioara se îngrijeşte de cele ce sunt ale Domnului.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 7,32-35

Fraţilor, 32 eu aş vrea să vă văd fără de griji. Cel necăsătorit se îngrijeşte de cele ce sunt ale Domnului, cum să-i placă Domnului. 33 Cel căsătorit însă se îngrijeşte de cele lumeşti, cum să-i placă femeii. 34 Astfel el este împărţit. Tot aşa femeia nemăritată şi fecioara se îngrijesc de cele ce sunt ale Domnului, să fie sfinte cu trupul şi cu sufletul, pe când femeia căsătorită se îngrijeşte de cele lumeşti, cum să-i placă bărbatului. 35 Aceasta o spun în interesul vostru, nu ca să vă întind o cursă, dar vă învăţ ceea ce este bine şi ca să-i puteţi sluji Domnului fără piedici.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA Mt 4,16; Is 9,1

(Aleluia) Poporul care mergea în întuneric a văzut înălţându-se o lumină mare; asupra celor care locuiau în ţara umbrei a strălucit o lumină mare. (Aleluia)

EVANGHELIA

El învăţa ca unul care are putere.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 1,21-28

21 Însoţit de ucenicii săi, Isus a sosit la Cafarnaum. Aici, fiind zi de sâmbătă, a intrat în sinagogă şi a început să înveţe. 22 Cei care îl ascultau erau uimiţi de învăţătura lui, căci el învăţa ca unul care are putere, şi nu în felul cărturarilor. 23 În sinagoga lor era un om stăpânit de un duh necurat, care a început să strige: 24 „Ce ai cu noi, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Eu ştiu cine eşti: Sfântul lui Dumnezeu!” 25 Atunci, Isus l-a dojenit cu asprime: „Taci şi ieşi din omul acesta!” 26 Duhul necurat l-a scuturat cu putere şi a ieşit din el, scoţând un strigăt puternic. 27 Toţi au rămas înmărmuriţi şi au început să se întrebe unii pe alţii: „Ce înseamnă aceasta? Iată o învăţătură nouă, vestită cu autoritate, el porunceşte până şi duhurilor necurate şi ele i se supun!” 28 Şi faima lui s-a răspândit cu repeziciune în toate împrejurimile Galileii.

Cuvântul Domnului