en-USro-RO

| Login
28 februarie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Înţelepciunea lui Dumnezeu şi-a stabilit locuinţa în mijlocul poporului ales.

Citire din cartea lui Ben Sirah 24,1-2.8-12

1 Înţelepciunea se preamăreşte pe sine şi în mijlocul poporului său îşi arată slava. 2 În adunarea poporului Celui Preaînalt îşi deschide gura şi înaintea Celui Atotputernic se înalţă pe sine, spunând: „Creatorul a toate mi-a dat o poruncă şi cel care m-a creat mi-a fixat locuinţa. 8 El mi-a spus: Vino şi locuieşte printre fiii lui Iacob, primeşte-ţi partea de moştenire în Israel şi prinde rădăcini printre aleşii mei. 9 El m-a creat înaintea veacurilor, chiar de la început şi voi dăinui veşnic; 10 am slujit în faţa lui în cortul său sfânt şi astfel m-am stabilit în Sion, 11 mi-am găsit odihna în cetatea preaiubită şi în Ierusalim îmi exercit puterea. 12 Am prins rădăcini într-un popor glorios, pe care îl stăpâneşte Domnul ca moştenire a sa. Eu locuiesc în mijlocul adunării celor sfinţi”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 147,12-13.14-15.19-20 (R.: In 1,14)

R.: Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi.

sau

Aleluia.

12 Laudă, Ierusalime, pe Domnul,

laudă, Sioane, pe Dumnezeul tău.

13 Căci el întăreşte zăvoarele porţilor tale,

El binecuvântează pe fiii tăi în mijlocul tău. R.

 

14 El dă pace ţinutului tău

şi te satură cu cel mai bun grâu.

15 El îşi trimite poruncile pe pământ,

cuvântul lui aleargă cu iuţeală mare. R.

19 El vesteşte lui Iacob cuvântul său,

lui Israel legile şi poruncile sale.

20 El n-a făcut aşa cu celelalte popoare

şi ele nu cunosc poruncile lui. R.

LECTURA A II-A

El a orânduit să fim adoptaţi ca fii prin Isus.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 1,3-6.15-18

3 Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu toată binecuvântarea spirituală în ceruri, întru Cristos. 4 În el, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană în faţa lui, în dragoste. 5 El a orânduit mai înainte să fim adoptaţi ca fii prin Isus Cristos; iată ce a voit el în bunătatea sa, 6 ca să fie lăudată măreţia harului său, pe care ni l-a dăruit prin Fiul său preaiubit. 15 Auzind despre credinţa voastră în Domnul Isus şi despre dragostea voastră către toţi sfinţii, 16 nu încetez a mulţumi pentru voi, amintindu-vă în rugăciunile mele, 17 pentru ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Părintele slavei, să vă dăruiască duhul înţelepciunii şi al descoperirii, ca să îl cunoaşteţi pe deplin. 18 El să vă lumineze ochii inimii voastre, ca să puteţi înţelege speranţa pe care o dă chemarea sa şi comorile de mărire pe care voi le moşteniţi împreună cu cei sfinţi.

Cuvântul Domnului

VERS LA EVANGHELIE cf. 1Tim 3,16

(Aleluia) Mărire ţie, Cristoase, propovăduit neamurilor;

mărire ţie, Cristoase, venit în lume. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 1,1-18

1 La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu. 2 Acesta era la început la Dumnezeu. 3 Toate lucrurile au fost create prin el şi nimic din ce a fost creat nu a fost creat fără el. 4 În el era viaţa şi viaţa era lumina oamenilor. 5 Lumina luminează în întuneric şi întunericul n-a cuprins-o. 6 A fost un om trimis de Dumnezeu şi numele lui era Ioan. 7 El a venit ca martor, ca să dea mărturie despre lumină, pentru ca toţi să creadă prin el. 8 Nu era el lumina, ci el a venit ca să dea mărturie despre lumină. 9 Cuvântul era adevărata lumină care luminează pe tot omul care vine în lume. 10 El era în lume, şi lumea a fost creată prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. 11 A venit la ai săi şi ai săi nu l-au primit. 12 Dar tuturor celor care l-au primit, celor care cred în numele lui, le-a dat putere să devină copii ai lui Dumnezeu, 13 copii născuţi nu din sânge, nici din dorinţă trupească, nici din voinţă omenească, dar născuţi din Dumnezeu. 14 Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi, şi noi am văzut slava lui, slava unicului-născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr. 15 Ioan a dat mărturie despre el, atunci când a strigat: „Iată-l pe acela despre care am spus: «Cel care vine după mine este mai presus decât mine pentru că el era mai înainte de a fi eu»”. 16 Noi toţi am primit din plinătatea lui har peste har. 17 Căci prin Moise ni s-a dat Legea, iar harul şi adevărul au venit prin Isus Cristos. 18 Pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată, dar unicul său Fiu, care este spre sânul Tatălui, el l-a făcut cunoscut.

Cuvântul Domnului