en-USro-RO

Inregistrare | Login
19 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Luni, 19 martie 2018

Sfintii zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria; Fer. Marcel Callo, m.
Liturghierul Roman
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefațã proprie
alb, P
Lectionar
2Sam 7,4b-5a.12-14a.16: Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatãl sãu.
Ps 88: Seminția lui va dãinui în vecii vecilor.
Rom 4,13.16-18.22: Nu prin lege i-a fost fãcutã promisiunea lui Abraham.
Mt 1,16.18-21.24a(Lc 2,41-51a): Iosif a fãcut dupã cum i-a poruncit îngerul Domnului. (Iatã, tatãl tãu și cu mine te-am cãutat îngrijorați!)
Meditatia zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 

LECTURA I
Înţelepciunea lui Dumnezeu şi-a stabilit locuinţa
în mijlocul poporului ales.
Citire din cartea lui Ben Sirah 24,1-2.8-12 (1-4.12-16)

1 Înţelepciunea îşi laudă sufletul,
şi în Dumnezeu îşi găseşte preamărirea.
şi în mijlocul poporului său se preamăreşte.
2 În adunarea Celui Preaînalt îşi deschide gura
şi înaintea puterii sale se preamăreşte,
şi în mijlocul poporului său este lăudată,
şi în adunarea sfântă este admirată,
şi în mulţimea celor aleşi îşi află lauda,
şi între cei binecuvântaţi este binecuvântată,
în timp ce zice:
8 „Atunci, Creatorul a toate mi-a poruncit,
şi cel care m-a creat mi-a stabilit cortul şi mi-a zis:
«În Iacob să locuieşti şi în Israel să ai moştenire!
Înfigeţi rădăcinile tale între aleşii mei!»
9 Înaintea veacului, de la început m-a creat
şi până în veac nu voi înceta.
10 În cortul sfânt, înaintea lui am slujit
şi astfel m-am stabilit în Sion.
11 În cetatea iubită, la fel, m-a făcut să locuiesc
şi în Ierusalim este puterea mea.
12 Mi-am pus rădăcinile într-un popor glorios,
în partea Domnului, moştenirea sa
şi în adunarea sfinţilor mi-am luat locuinţă”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 146-147(147),12-13.14-15.19-20 (R.: In 1,14a)

R
.: Cuvântul s-a făcut trup
şi a locuit între noi.
sau:
Aleluia.

12 Preamăreşte-l, Ierusalim, pe Domnul,
laudă-l, Sion, pe Dumnezeul tău!
13 Căci el întăreşte zăvoarele porţilor tale,
el îi binecuvântează pe fiii tăi în mijlocul tău. R.

14 El dă pace ţinutului tău
şi te satură cu cel mai bun grâu.
15 El îşi trimite cuvântul pe pământ,
cuvântul lui aleargă cu iuţeală mare. R.

19 El îi face cunoscut lui Iacob cuvântul său,
lui Israel, hotărârile şi judecăţile sale.
20 El n-a făcut aşa cu niciun alt popor
şi nu le-a făcut cunoscute judecăţile sale. R.

LECTURA A II-A
El ne-a rânduit de mai înainte spre înfiere,
prin Isus Cristos.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Efeseni 1,3-6.15-18

3 Fraţilor,
binecuvântat este Dumnezeu
şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos,
care ne-a binecuvântat cu orice binecuvântare spirituală
în cele cereşti, în Cristos,
4 întrucât ne-a ales în el mai înainte de întemeierea lumii,
ca să fim sfinţi şi neprihăniţi înaintea lui!
5 În iubire, el ne-a rânduit de mai înainte spre înfiere,
prin Isus Cristos,
după placul voinţei sale,
6 spre lauda gloriei harului său,
cu care ne-a copleşit în Fiul său preaiubit.
15 De aceea, şi eu,
auzind de credinţa voastră în Domnul Isus
şi de iubirea pe care o aveţi faţă de toţi sfinţii,
16 nu încetez să mulţumesc pentru voi,
amintindu-vă în rugăciunile mele,
17 pentru ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl gloriei,
să vă dea Duhul înţelepciunii şi al descoperirii,
ca să-l cunoaşteţi pe deplin,
18 luminându-vă ochii inimii voastre,
ca să cunoaşteţi care este speranţa chemării sale,
care este bogăţia gloriei moştenirii sale între cei sfinţi.
Cuvântul Domnului

ALELUIA cf. 1Tim 3,16
(Aleluia) Mărire ţie, Cristoase, propovăduit neamurilor;
mărire ţie, Cristoase, crezut în lume. (Aleluia)

EVANGHELIA*
Cuvântul s-a făcut trup
şi a locuit între noi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 1,1-18

1 La început era Cuvântul
şi Cuvântul era la Dumnezeu
şi Cuvântul era Dumnezeu.
2 Acesta era la început la Dumnezeu.
3 Toate au luat fiinţă prin el
şi fără el nu a luat fiinţă nimic din ceea ce există.
4 În el era viaţa şi viaţa era lumina oamenilor,
5 iar lumina în întuneric luminează,
dar întunericul nu a cuprins-o.
6 A fost un om, trimis de Dumnezeu,
al cărui nume era Ioan.
7 Acesta a venit spre mărturie,
ca să dea mărturie despre lumină,
pentru ca toţi să creadă prin el.
8 Nu era el lumina, ci a venit să dea mărturie despre lumină.
9 Cuvântul era lumina adevărată,
care, venind în lume, luminează pe orice om.
10 Era în lume şi lumea a luat fiinţă prin el,
dar lumea nu l-a cunoscut.
11 A venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit.
12 Însă celor care l-au primit,
celor care cred în numele lui,
le-a dat puterea de a deveni copii ai lui Dumnezeu,
13 care, nu din sânge, nici din voinţa trupului,
nici din voinţa bărbatului, ci din Dumnezeu s-au născut.
14 Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi,
iar noi am văzut gloria lui,
glorie ca a unicului născut din Tatăl,
plin de har şi de adevăr.
15 Ioan a dat mărturie despre el şi a strigat, zicând:
„Acesta era cel despre care v-am spus:
«Cel care vine după mine a fost înaintea mea
pentru că era mai înainte de mine»”.
16 Căci noi toţi am primit din plinătatea lui har după har.
17 Pentru că Legea a fost dată prin Moise,
harul şi adevărul au fost prin Isus Cristos.
18 Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu;
Fiul unic al lui Dumnezeu, cel care este spre pieptul Tatălui,
el l-a revelat.
Cuvântul Domnului

* forma prescurtată:

EVANGHELIA
Cuvântul s-a făcut trup
şi a locuit între noi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 1,1-5.9-14

1 La început era Cuvântul
şi Cuvântul era la Dumnezeu
şi Cuvântul era Dumnezeu.
2 Acesta era la început la Dumnezeu.
3 Toate au luat fiinţă prin el
şi fără el nu a luat fiinţă nimic din ceea ce există.
4 În el era viaţa şi viaţa era lumina oamenilor,
5 iar lumina în întuneric luminează,
dar întunericul nu a cuprins-o.
9 Cuvântul era lumina adevărată,
care, venind în lume, luminează pe orice om.
10 Era în lume şi lumea a luat fiinţă prin el,
dar lumea nu l-a cunoscut.
11 A venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit.
12 Însă celor care l-au primit,
celor care cred în numele lui,
le-a dat puterea de a deveni copii ai lui Dumnezeu,
13 care, nu din sânge, nici din voinţa trupului,
nici din voinţa bărbatului, ci din Dumnezeu s-au născut.
14 Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi,
iar noi am văzut gloria lui,
glorie ca a unicului născut din Tatăl,
plin de har şi de adevăr.
Cuvântul Domnului