en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I
După ce aţi fost eliberaţi de sclavia păcatului, aţi devenit sclavii lui Dumnezeu.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 6,19-23
Fraţilor, 19 din cauza slăbiciunii voastre, mă folosesc aici de asemănări luate din viaţa omului. Odinioară aţi pus trupul vostru în slujba necurăţiei şi a nelegiuirii, aşa încât aţi devenit nelegiuiţi. În acelaşi fel puneţi-l în slujba dreptăţii, ca să deveniţi sfinţi. 20 Când eraţi sclavii păcatului, eraţi liberi faţă de cerinţele dreptăţii. 21 Dar ce roade aţi cules atunci din acele fapte de care acum vă este ruşine? Pentru că ele duc la moarte. 22 Acum însă, după ce aţi fost eliberaţi din sclavia păcatului şi aţi devenit sclavii lui Dumnezeu, culegeţi ca rod sfinţenia, şi aceasta duce la viaţa veşnică. 23 Căci plata păcatului este moartea, însă darul lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Cristos Isus Domnul nostru.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 1,1-2.3.4 şi 6 (R.: 39,5a)
R.: Fericit este omul care-şi pune încrederea în Domnul!
1 Fericit omul care nu ia parte la sfatul celor răi,
nu urmează calea păcătoşilor
şi nu se aşază lângă cei care batjocorăsc,
2 dar îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului
şi la Legea lui cugetă ziua şi noaptea. R.

3 El este ca pomul sădit lângă un izvor de apă
şi aduce rod la timpul potrivit;
frunzele lui nu se veştejesc
şi tot ce începe duce la bun sfârşit. R.

4 Nu tot aşa este cu cei răi, nu tot aşa;
ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul.
6 Căci Domnul cunoaşte calea celor drepţi,
iar drumul urmat de cei răi duce la pieire. R.

ALELUIA Fil 3,8-9
(Aleluia) Toate le socotesc vrednice de dispreţ şi aleg să pierd totul,
ca să-l dobândesc pe Cristos şi să mă aflu în el. (Aleluia)

EVANGHELIA
N-am venit să aduc pace, ci dezbinare.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 12,49-53
În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 49 "Am venit să aduc foc pe pământ şi cât aş vrea ca el să fie deja aprins! 50 Trebuie să primesc un botez, şi cât mă apasă aşteptarea împlinirii lui! 51 Credeţi că am venit să aduc pacea în lume? Vă spun, nu, ci mai degrabă dezbinarea. 52 Căci de acum încolo cinci persoane din aceeaşi familie vor fi dezbinate: trei împotriva a două şi două împotriva a trei; 53 se vor dezbina tatăl împotriva fiului şi fiul împotriva tatălui; mama împotriva fiicei şi fiica împotriva mamei; soacra împotriva nurorii şi nora împotriva soacrei".

Cuvântul Domnului