en-USro-RO

| Login
21 noiembrie 2019

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Joi, 21 noiembrie 2019

Sfintii zilei
Prezentarea la Templu a Sf. Fc. Maria **
Liturghierul Roman
Prezentarea la Templu a Sf. Fc. Maria **
Liturghie proprie, prefațã pentru sfânta Fecioarã Maria
alb, P
Lectionar
Zah 2,14-17: Bucurã-te, fiica Sionului, cãci, iatã vin!
Ps Lc 1,46-55: Mi-a fãcut lucruri mari Cel Atotputernic: și numele lui e sfânt.
Mt 12,46-50: Întinzându-și mâna spre discipolii sãi, a spus: „Iatã mama mea și frații mei!”
Meditatia zilei
Prezentarea la Templu a Sf. Fc. Maria **

LECTURA I

Încercaţi dacă duhul celui care vorbeşte vine de la Dumnezeu.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 3,22-4,6

Preaiubiţilor, 22 orice vom cere de la Dumnezeu vom primi, pentru că păzim poruncile lui şi facem cele plăcute înaintea lui. 23 Aceasta este porunca lui: să credem în numele lui Isus Cristos, Fiul său, şi să ne iubim unul pe altul, aşa cum ne-a poruncit el. 24 Cine păzeşte poruncile lui, rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu în el. Şi cunoaştem că el rămâne în noi prin Duhul pe care ni l-a dat. 4,1 Preaiubiţilor, nu daţi crezare oricărui duh, dar cercetaţi dacă duhul celui care vorbeşte vine de la Dumnezeu, fiindcă în lume au ieşit mulţi profeţi mincinoşi. 2 Iată cum veţi cunoaşte Duhul lui Dumnezeu: dacă cineva îl mărturiseşte pe Isus Cristos, venit în trup, are Duhul lui Dumnezeu. 3 Şi oricine nu-l mărturiseşte pe Isus acesta nu este de la Dumnezeu, ci are duhul lui Anticrist, despre care aţi auzit că vine şi acum el este deja în lume. 4 Voi, copii, sunteţi ai lui Dumnezeu şi aţi biruit, căci Duhul care este în voi este mai puternic decât cel care este în lume. 5 Cei care au duhul lumii, aparţin lumii, de aceea vorbesc precum cei din lume şi lumea îi ascultă. 6 Noi suntem din Dumnezeu: cine-l cunoaşte pe Dumnezeu, ne ascultă; cine nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă. După aceasta cunoaştem noi Duhul adevărului şi duhul rătăcirii.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 2,7-8.10-11 (R.: 8a)

R.: Îţi voi da toate neamurile ca moştenire.

7 Voi vesti hotărârea lui; Domnul mi-a zis:

„Tu eşti Fiul meu. Astăzi te-am născut.

8 Cere-mi şi-ţi voi da neamurile ca moştenire,

şi marginile pământului în stăpânire”. R.

 

10 Acum, aşadar, împăraţi, purtaţi-vă cu înţelepciune,

luaţi învăţătură, judecători ai pământului.

11 Slujiţi Domnului cu frică,

preamăriţi-l cu teamă. R.

VERS LA EVANGHELIE Mt 4,23

(Aleluia) Isus propovăduia evanghelia împărăţiei

şi vindeca orice boală în popor. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

S-a apropiat împărăţia cerurilor.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 4,12-17.23-25

12 Când a auzit Isus că Ioan a fost întemniţat, a plecat în Galileea. 13 Părăsind Nazaretul, a venit să locuiască în Cafarnaum, lângă mare, în ţinutul lui Zabulon şi Neftali. 14 Astfel, s-a împlinit ceea ce Domnul spusese prin profetul Isaia, 15 care zice: „Ţară a lui Zabulon şi ţară a lui Neftali, drum care duce spre mare, ţară de dincolo de Iordan, Galilee, loc de întâlnire a păgânilor! 16 Poporul care locuia în întuneric a văzut o lumină mare. Celor care locuiau în ţinutul umbrei şi al morţii, le-a răsărit o lumină”. 17 De atunci a început Isus să propovăduiască şi să spună: „Faceţi pocăinţă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor”. 23 Isus străbătea toată Galileea, învăţând în sinagogile lor, propovăduind evanghelia împărăţiei şi vindecând orice boală şi orice neputinţă în popor. 24 Vestea despre el s-a răspândit în toată Siria, şi-i aduceau pe toţi cei ce se aflau în suferinţă, cuprinşi de felurite boli şi chinuri: îndrăciţi, lunatici, paralitici, şi el îi vindeca. 25 Mare mulţime de oameni mergea după el, din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea şi de dincolo de Iordan.

Cuvântul Domnului