en-USro-RO

| Login
22 septembrie 2020

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Dacă ne iubim unul pe altul, Dumnezeu rămâne în noi.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 4,11-18

11 Preaiubiţilor, dacă Dumnezeu astfel ne-a iubit pe noi, şi noi suntem datori să ne iubim unul pe altul. 12 Pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată, dar, dacă ne iubim unul pe altul, Dumnezeu rămâne în noi şi dragostea lui în noi este desăvârşită. 13 Noi cunoaştem că rămânem în el şi el în noi, prin faptul că ne-a dat din Duhul său. 14 Noi am văzut şi mărturisim că Tatăl l-a trimis pe Fiul ca mântuitor al lumii. 15 Cine mărturiseşte că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el şi el în Dumnezeu. 16 Noi am cunoscut iubirea, pe care Dumnezeu o are faţă de noi şi am crezut într-însa. Dumnezeu este iubire şi cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne în el. 17 Prin aceasta se desăvârşeşte în noi iubirea, ca să putem fi încrezători în ziua judecăţii; fiindcă, aşa cum este Cristos, la fel suntem şi noi în lumea aceasta. 18 În iubire nu este frică, pentru că iubirea desăvârşită izgoneşte frica, deoarece frica presupune pedeapsa, iar cel ce se teme nu este desăvârşit în iubire.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 71,1b-2.10-11.12-13 (R.: cf. 11)

R.: Doamne, te vor adora toate neamurile pământului.

1b Dumnezeule, dăruieşte împăratului puterile tale

şi înzestrează cu sfinţenia ta pe fiul împăratului,

2 şi el va judeca pe poporul tău cu dreptate

şi pe săracii tăi cu nepărtinire. R.

 

10 Regii din Tars şi ai insulelor vor oferi daruri,

regii arabi şi din Seba vor aduce prinosuri.

11 Toţi împăraţii se vor închina înaintea lui,

toate popoarele îi vor sluji. R.

 

12 Domnul va ajuta pe săracul care strigă

şi pe nenorocitul care cere ajutor.

13 Va avea milă de cel slab şi lipsit

şi va uşura viaţa săracilor. R.

 

VERS LA EVANGHELIE cf. 1Tim 3,16

(Aleluia) Mărire ţie, Cristoase, propovăduit neamurilor;

mărire ţie, Cristoase, venit în lume. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

L-au văzut umblând pe mare.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 6,45-52

45 După înmulţirea pâinilor, Isus i-a făcut pe ucenici să intre în luntre şi să treacă înaintea lui pe celălalt ţărm, spre Betsaida. În acest timp el avea să dea drumul mulţimii. 46 După ce le-a dat drumul, s-a urcat pe munte, ca să se roage. 47 Când s-a înserat, luntrea era în mijlocul mării, iar el era singur pe ţărm. 48 Văzându-i cum se chinuiau vâslind, – căci vântul le era împotrivă – spre ziuă a venit la ei mergând pe mare şi voia să treacă pe lângă ei. 49 Când l-au văzut, mergând pe mare, li s-a părut că este o nălucă şi au început să strige de spaimă, căci toţi îl văzuseră şi erau îngroziţi. 50 Dar îndată, Isus le-a vorbit: „Curaj! Eu sunt; nu vă temeţi!” 51 S-a suit la ei în luntre şi vântul s-a potolit. Erau peste măsură de uluiţi, 52 căci nu pricepuseră nimic din minunea înmulţirii pâinilor; inima le era împietrită.

Cuvântul Domnului