en-USro-RO

| Login
6 august 2020

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Cine iubeşte pe Dumnezeu, acela să iubească şi pe fratele său.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 4,19-5,4

Preaiubiţilor, 19 noi îl iubim pe Dumnezeu fiindcă el ne-a iubit cel dintâi. 20 Dacă spune cineva: «Îl iubesc pe Dumnezeu», iar pe fratele său îl urăşte, este un mincinos! Pentru că cine nu iubeşte pe fratele său, pe care îl vede, cum poate să-l iubească pe Dumnezeu, pe care nu-l vede? 21 Aceasta este porunca pe care am primit-o de la el: „Cine îl iubeşte pe Dumnezeu, să-l iubească şi pe fratele său”. 5,1 Oricine crede că Isus este Cristos, este născut din Dumnezeu; şi oricine iubeşte pe cel care a născut, îl iubeşte şi pe cel care s-a născut din el. 2 Din aceasta cunoaştem că iubim pe fiii lui Dumnezeu, dacă iubim pe Dumnezeu şi împlinim poruncile lui. 3 Căci dragostea lui Dumnezeu aceasta este: să păzim poruncile lui; iar poruncile lui nu sunt grele. 4 Pentru că oricine este născut din Dumnezeu învinge lumea; şi credinţa noastră este aceea care ne-a făcut să învingem lumea.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 71,1b-2.14 şi 15bc.17 (R.: cf. 11)

R.: Doamne, te vor adora toate neamurile pământului.

1b Dumnezeule, dăruieşte împăratului puterile tale

şi înzestrează cu sfinţenia ta pe fiul împăratului,

2 şi el va judeca pe poporul tău cu dreptate

şi pe săracii tăi cu nepărtinire. R.

 

14 Îi va scăpa de asuprire şi silnicie

şi sângele lor va fi scump înaintea lui.

15 Să i se înalţe rugăciuni

şi să-l binecuvânteze în fiecare zi. R.

 

17 Numele lui va dăinui în veci,

cât va fi soarele.

În el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului

şi toate popoarele îl vor preamări. R.

 

VERS LA EVANGHELIE Lc 4,18-19

(Aleluia) Domnul m-a trimis să vestesc săracilor evanghelia;

să propovăduiesc celor închişi eliberarea. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Astăzi s-a împlinit această Scriptură.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 4,14-22a

În acel timp, 14 Isus, împins de puterea Duhului Sfânt, s-a întors în Galileea şi s-a dus vestea despre el în tot ţinutul dimprejur. 15 Învăţa în sinagogile lor, slăvit fiind de toţi. 16 Apoi a venit la Nazaret, unde fusese crescut, şi după obiceiul său, a intrat într-o zi de sâmbătă în sinagogă şi s-a ridicat să citească. 17 I s-a dat cartea profetului Isaia. Deschizând cartea, a găsit locul unde era scris: 18 „Duhul Domnului este asupra mea; el m-a sfinţit prin ungere ca să vestesc săracilor evanghelia, m-a trimis să vindec pe cei zdrobiţi cu inima, să propovăduiesc celor prinşi în război eliberarea şi celor orbi vederea, să dau celor asupriţi libertatea 19 şi să vestesc anul de îndurare al Domnului”. 20 Închizând cartea şi dând-o slujitorului, s-a aşezat, iar ochii tuturor din sinagogă erau aţintiţi asupra lui. 21 Atunci a început să le spună: „Aceste cuvinte ale Scripturii pe care le-aţi auzit acum s-au împlinit astăzi”. 22 Toţi îl încuviinţau şi se mirau de cuvintele pline de har, care ieşeau din gura lui.

Cuvântul Domnului