en-USro-RO

| Login
28 februarie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Duhul, apa şi sângele.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 5,5-6.8-13

Preaiubiţilor, 5 Cine este cel care învinge lumea, dacă nu cel care crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu? 6 El, Isus Cristos, este acela care a venit prin apă şi sânge: nu numai prin apă, ci prin apă şi sânge, şi Duhul mărturiseşte despre lucrul acesta, fiindcă el este adevărul. 8 Trei sunt care dau mărturie: Duhul, apa şi sângele, şi aceştia trei mărturisesc la fel. 9 Dacă primim mărturia oamenilor, mărturia lui Dumnezeu este mai mare. Şi aceasta este mărturia lui Dumnezeu: el a dat mărturie despre Fiul său. 10 Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are această mărturie în el însuşi. Cine nu dă crezare lui Dumnezeu îl face mincinos, pentru că nu crede în mărturia pe care Dumnezeu o încredinţează Fiului său. 11 Iar mărturia este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţă veşnică şi această viaţă este în Fiul său. 12 Cine îl are pe Fiul are viaţa; cine nu îl are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viaţa. 13 V-am scris aceste lucruri vouă care credeţi în numele Fiului lui Dumnezeu, ca să ştiţi că aveţi viaţa veşnică.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 147,12-13.14-15.19-20 (R.: 12a)

R.: Laudă, Ierusalime, pe Domnul Dumnezeul tău.

12 Laudă, Ierusalime, pe Domnul,

laudă, Sioane, pe Dumnezeul tău.

13 Căci el întăreşte zăvoarele porţilor tale,

El binecuvântează pe fiii tăi în mijlocul tău. R.

 

14 El dă pace ţinutului tău

şi te satură cu cel mai bun grâu.

15 El îşi trimite poruncile pe pământ,

cuvântul lui aleargă cu iuţeală mare. R.

 

19 El vesteşte lui Iacob cuvântul său,

lui Israel legile şi poruncile sale.

20 El n-a făcut aşa cu celelalte popoare

şi ele nu cunosc poruncile lui. R.

VERS LA EVANGHELIE Mt 4,23

(Aleluia) Isus propovăduia evanghelia împărăţiei

şi vindeca orice boală în popor. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Şi îndată lepra a dispărut.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 5,12-16

12 Isus era într-una dintre cetăţi, când iată veni la el un om plin de lepră; văzându-l pe Isus, a căzut cu faţa la pământ şi i s-a rugat zicându-i: „Doamne, dacă voieşti, poţi să mă curăţi”. 13 Isus, întinzând mâna, l-a atins pe lepros zicându-i: „Vreau, curăţă-te!” Şi îndată lepra a dispărut. 14 Isus i-a poruncit să nu spună nimănui. „Mergi, i-a spus el, arată-te preotului şi du-i pentru curăţirea ta ce a orânduit Moise; vindecarea ta va fi pentru oameni o mărturie”. 15 Vestea despre el se răspândea tot mai mult. Mulţimi numeroase se adunau ca să-l asculte şi să se vindece de bolile lor. 16 Dar el se retrăgea în locuri pustii şi se ruga.

Cuvântul Domnului