en-USro-RO

| Login
28 ianuarie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

El ne ascultă dacă îi cerem ceva.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 5,14-21

Preaiubiţilor, 14 noi avem această încredere în Dumnezeu că, dacă îi cerem ceva după voinţa lui, el ne ascultă. 15 Şi, fiindcă ştim că el ascultă cererile noastre, ştim de asemenea că avem deja ceea ce i-am cerut. 16 Dacă vede cineva pe fratele său săvârşind un păcat care nu duce la moarte, să se roage şi Dumnezeu va da viaţă acelui păcătos, pentru că păcatul lui nu duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte: pentru acesta nu cer să vă rugaţi. 17 Orice faptă prin care ne împotrivim lui Dumnezeu este păcat, dar sunt păcate care nu duc la moarte. 18 Ştim că oricine e născut din Dumnezeu nu păcătuieşte. Cel născut din Dumnezeu îl păzeşte şi Cel Rău nu se atinge de el. 19 Noi ştim că suntem din Dumnezeu, în timp ce lumea întreagă zace sub puterea Celui Rău. 20 Ştim iarăşi, că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat pricepere, ca să-l cunoaştem pe Dumnezeu cel adevărat; şi noi suntem în Dumnezeul cel adevărat, adică întru Fiul său, Isus Cristos. El este Dumnezeu adevărat şi viaţa veşnică. 21 Fiilor, păziţi-vă de idoli. Amin.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 149,1-2.3-4.5-6a şi 9b (R.: 4a)

R.: Domnul iubeşte pe poporul său.

1 Cântaţi Domnului un cântec nou,

cântaţi-i laude în adunarea credincioşilor săi.

2 Să se bucure Israel de cel ce l-a făcut,

să se veselească fiii Sionului de împăratul lor. R.

 

3 Să laude numele lui cu jocuri,

să-l laude cu harpă şi tobă.

4 Căci Domnul iubeşte pe poporul său

şi ridică pe cei nenorociţi, mântuindu-i. R.

 

5 Să tresalte de bucurie cei sfinţi în mărire,

să scoată strigăte de bucurie în aşternutul lor.

6 Gura să le fie plină de laudele Domnului;

9 aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii lui. R.

 

VERS LA EVANGHELIE Mt 4,16

(Aleluia) Poporul care zăcea în întuneric a văzut o lumină mare

şi peste cei ce stăteau în ţinutul şi umbra morţii a răsărit lumina. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Prietenul mirelui se bucură foarte mult de glasul lui.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 3,22-30

În acel timp, 22 Isus a venit împreună cu ucenicii săi în pământul Iudeii; el stătea acolo împreună cu ei şi boteza. 23 Boteza şi Ioan în Enon, aproape de Salim, căci erau acolo ape multe şi oamenii veneau să se boteze. 24 Ioan nu fusese încă aruncat în închisoare. 25 Între ucenicii lui Ioan şi un iudeu s-a iscat o neînţelegere cu privire la botezul curăţirii. 26 Au venit deci la Ioan şi i-au zis: „Învăţătorule, cel care era cu tine dincolo de Iordan şi despre care tu dai mărturie, iată că botează şi toţi se duc la el”. 27 Drept răspuns Ioan a zis: „Nimeni nu poate să ia nimic decât ce-i este dat din cer. 28 Voi înşivă îmi sunteţi martori că am zis: Nu sunt eu Cristos, ci sunt trimis înaintea lui”. 29 Cel care are mireasă este mire, iar prietenul mirelui, care stă şi îl ascultă, se bucură foarte mult de glasul mirelui. Iată bucuria mea, ea este deplină. 30 El trebuie să crească, iar eu să mă micşorez”.

Cuvântul Domnului