en-USro-RO

| Login
22 septembrie 2020

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Oricine rămâne în el nu păcătuieşte.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 2,29-3,6

Preaiubiţilor, 29 pentru că ştiţi că Dumnezeu este drept, recunoaşteţi de asemenea că oricine trăieşte după dreptate este născut din el. 3,1 Vedeţi cât este de mare iubirea pe care ne-a arătat-o nouă Tatăl: să ne numim fii ai lui Dumnezeu, şi suntem într-adevăr. De aceea nu ne cunoaşte lumea, pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. 2 Preaiubiţilor, acum suntem fii ai lui Dumnezeu, dar ce vom fi nu s-a arătat până acum. Ştim însă că atunci când el se va arăta, vom fi asemenea lui, fiindcă îl vom vedea aşa cum este. 3 Oricine are speranţa aceasta pusă în el devine curat, după cum şi el este curat. 4 Oricine săvârşeşte păcatul, încalcă şi legea, căci păcatul este încălcarea legii. 5 Iar voi ştiţi că Isus s-a arătat ca să ridice păcatele şi că nu există păcat în el. 6 Oricine rămâne în el, nu păcătuieşte; iar cine păcătuieşte, nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 97,1.3cd-4.5-6 (R.: 3a)

R.: Tot pământul a văzut mântuirea Dumnezeului nostru.

1 Cântaţi Domnului un cântec nou,

pentru că a făcut lucruri minunate;

dreapta şi braţul lui cel sfânt

i-au venit în ajutor. R.

 

3 Toate marginile pământului

au văzut mântuirea Dumnezeului nostru.

4 Strigaţi către Domnul cu strigăte de bucurie,

toţi locuitorii pământului,

izbucniţi în strigăte de veselie şi cântări de laudă. R.

 

5 Cântaţi Domnului din harpă,

să răsune harpa şi cântecul vostru;

6 cu trâmbiţe şi sunete de corn,

strigaţi de bucurie în faţa Domnului, împăratului nostru. R.

VERS LA EVANGHELIE In 1,14.12b

(Aleluia) Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi.

Celor care l-au primit le-a dat putere să devină fii ai lui Dumnezeu. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Iată Mielul lui Dumnezeu.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 1,29-34

29 Văzându-l pe Isus venind către el, Ioan a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii. 30 Despre el am zis: după mine vine un bărbat, care a ajuns înaintea mea, pentru că el era mai înainte de mine. 31 Eu nu-l cunoşteam, dar eu de aceea am venit să botez cu apă, pentru ca el să fie făcut cunoscut poporului lui Israel”. 32 Ioan a făcut următoarea mărturisire: „Am văzut Duhul coborându-se din cer, ca un porumbel, şi rămânând peste el. 33 Eu nu-l cunoşteam, dar cel care m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: «Acela peste care vei vedea Duhul coborându-se şi rămânând peste el, acela este cel care botează cu Duhul Sfânt. 34 Eu am văzut şi dau mărturie că el este Fiul lui Dumnezeu”.

Cuvântul Domnului