en-USro-RO

| Login
24 mai 2019

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Vineri, 24 mai 2019

Sfintii zilei
Ss. Fc. Maria, Ajutorul Creștinilor; Donațian și Rogațian, m.
Liturghierul Roman
Vineri din sãptãmâna a 5-a a Paștelui
Liturghie proprie, prefațã pentru Paști (II, III, IV sau V)
alb, I
Lectionar
Fap 15,22-31: Duhul Sfânt și noi am hotãrât sã nu vã mai impunem nicio povarã în afarã de acestea care sunt necesare.
Ps 56: Te voi lãuda, Doamne, printre popoare. (sau Aleluia.)
In 15,12-17: Aceasta vã poruncesc: sã vã iubiți unul pe altul!

Meditatia zilei
Vineri din sãptãmâna a 5-a a Paștelui

LECTURA I

Oricine rămâne în el nu păcătuieşte.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 2,29-3,6

Preaiubiţilor, 29 pentru că ştiţi că Dumnezeu este drept, recunoaşteţi de asemenea că oricine trăieşte după dreptate este născut din el. 3,1 Vedeţi cât este de mare iubirea pe care ne-a arătat-o nouă Tatăl: să ne numim fii ai lui Dumnezeu, şi suntem într-adevăr. De aceea nu ne cunoaşte lumea, pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. 2 Preaiubiţilor, acum suntem fii ai lui Dumnezeu, dar ce vom fi nu s-a arătat până acum. Ştim însă că atunci când el se va arăta, vom fi asemenea lui, fiindcă îl vom vedea aşa cum este. 3 Oricine are speranţa aceasta pusă în el devine curat, după cum şi el este curat. 4 Oricine săvârşeşte păcatul, încalcă şi legea, căci păcatul este încălcarea legii. 5 Iar voi ştiţi că Isus s-a arătat ca să ridice păcatele şi că nu există păcat în el. 6 Oricine rămâne în el, nu păcătuieşte; iar cine păcătuieşte, nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 97,1.3cd-4.5-6 (R.: 3a)

R.: Tot pământul a văzut mântuirea Dumnezeului nostru.

1 Cântaţi Domnului un cântec nou,

pentru că a făcut lucruri minunate;

dreapta şi braţul lui cel sfânt

i-au venit în ajutor. R.

 

3 Toate marginile pământului

au văzut mântuirea Dumnezeului nostru.

4 Strigaţi către Domnul cu strigăte de bucurie,

toţi locuitorii pământului,

izbucniţi în strigăte de veselie şi cântări de laudă. R.

 

5 Cântaţi Domnului din harpă,

să răsune harpa şi cântecul vostru;

6 cu trâmbiţe şi sunete de corn,

strigaţi de bucurie în faţa Domnului, împăratului nostru. R.

VERS LA EVANGHELIE In 1,14.12b

(Aleluia) Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi.

Celor care l-au primit le-a dat putere să devină fii ai lui Dumnezeu. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Iată Mielul lui Dumnezeu.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 1,29-34

29 Văzându-l pe Isus venind către el, Ioan a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii. 30 Despre el am zis: după mine vine un bărbat, care a ajuns înaintea mea, pentru că el era mai înainte de mine. 31 Eu nu-l cunoşteam, dar eu de aceea am venit să botez cu apă, pentru ca el să fie făcut cunoscut poporului lui Israel”. 32 Ioan a făcut următoarea mărturisire: „Am văzut Duhul coborându-se din cer, ca un porumbel, şi rămânând peste el. 33 Eu nu-l cunoşteam, dar cel care m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: «Acela peste care vei vedea Duhul coborându-se şi rămânând peste el, acela este cel care botează cu Duhul Sfânt. 34 Eu am văzut şi dau mărturie că el este Fiul lui Dumnezeu”.

Cuvântul Domnului