en-USro-RO

Inregistrare | Login
20 ianuarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

20 ianuarie 2018
Echilibrul

    Un domn întâlni într-o seară un beţiv mergând în patru labe pe stradă. Se apropie de el şi-l întrebă:
    – Ce ai, om bun, ai pierdut ceva?
    – Am pierdut, domnule, am pierdut – răspunse beţivul. Am pierdut echilibrul şi nu mai sunt în stare să-l găsesc.

    De la echilibru vine echilibrat, iar echilibrat este ceea ce este drept, adevărat, la locul său, dintr-o bucată.
    Atunci când se pierde viziunea supranaturală, atunci când nu se trăieşte de faţă cu Dumnezeu, atunci când valoarea lucrurilor nu se măsoară prin ceea ce este de folos sau nu pentru cer, atunci se pierde echilibrul.
    Iar când se pierde echilibrul, se ajunge să se meargă în patru labe, târâş.

Text preluat din volumul: De vorbă cu Isus. A te ruga cu… un zâmbet zilnic
LECTURA I
Oricine rămâne în el nu păcătuieşte.
Citire din Scrisoarea întâi
a sfântului apostol Ioan 2,29–3,6

2,29 Preaiubiţilor,
dacă ştiţi că el este drept,
atunci ştiţi că oricine face dreptatea
este născut din el.
3,1 Vedeţi câtă iubire ne-a dăruit Tatăl:
să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem.
De aceea, lumea nu ne cunoaşte,
pentru că nu l-a cunoscut pe el.
2 Iubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu,
dar nu s-a arătat încă ce vom fi.
Ştim că, atunci când se va arăta, vom fi asemenea lui,
pentru că îl vom vedea aşa cum este.
3 Oricine are această speranţă în el
devine curat, aşa cum el este curat.
4 Oricine comite păcatul face o nelegiuire,
căci păcatul este nelegiuire.
5 Voi ştiţi că el s-a arătat ca să ridice păcatele
şi în el nu este păcat.
6 Oricine rămâne în el nu păcătuieşte.
Oricine păcătuieşte
nici nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 97(98),1.3cd-4.5-6 (R.: 3cd)

R
.: Toate marginile pământului
au văzut mântuirea Dumnezeului nostru.

1 Cântaţi-i Domnului un cântec nou,
pentru că a făcut lucruri minunate;
dreapta şi braţul lui cel sfânt
i-au venit în ajutor! R.

3cd Toate marginile pământului
au văzut mântuirea Dumnezeului nostru!
4 Strigaţi de bucurie către Domnul, toţi locuitorii pământului!
Aclamaţi, cântaţi psalmi şi tresăltaţi de bucurie! R.

5 Cântaţi-i Domnului imnuri cu harpa,
cu harpa şi în cântări de psalmi!
6 Sunând din trompetă şi din corn,
strigaţi de bucurie în faţa Domnului, regele nostru. R.

ALELUIA In 1,14a.12ac
(Aleluia) Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi.
Celor care l-au primit,
le-a dat puterea de a deveni copii ai lui Dumnezeu. (Aleluia)

EVANGHELIA
Iată-l pe Mielul lui Dumnezeu!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 1,29-34

29 Adoua zi,
Ioan l-a văzut pe Isus venind la el şi a zis:
„Iată-l pe Mielul lui Dumnezeu,
care ridică păcatul lumii!
30 Acesta este cel despre care am spus:
«După mine vine un bărbat care a fost înaintea mea,
pentru că era mai înainte de mine».
31 Eu nu-l cunoşteam,
dar am venit să botez cu apă,
ca, prin aceasta, el să fie făcut cunoscut lui Israel”.
32 Ioan a dat mărturie, spunând:
„Am văzut Duhul coborând ca un porumbel din cer
şi a rămas deasupra lui.
33 Eu nu-l cunoşteam,
însă cel care m-a trimis să botez cu apă, el mi-a zis:
«Acela deasupra căruia vei vedea Duhul
coborând şi rămânând peste el,
el este cel care botează în Duhul Sfânt».
34 Eu am văzut şi am dat mărturie:
acesta este Fiul lui Dumnezeu”.
Cuvântul Domnului