en-USro-RO

| Login
3 februarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Nu au fost gasite articole.
LECTURA I
Am păcătuit, am săvârşit fărădelegi.
Citire din cartea profetului Daniel 9,4b-10

4b
Te rog, Doamne Dumnezeule mare şi înfricoşător,
tu care păstrezi alianţa şi bunătatea
faţă de cei care te iubesc şi păzesc poruncile tale!
5 Noi am păcătuit, am săvârşit nelegiuire, ne-am răzvrătit,
ne-am revoltat şi ne-am îndepărtat de la poruncile tale
şi de la judecăţile tale.
6 Nu i-am ascultat pe slujitorii tăi, profeţii,
care au vorbit în numele tău către regii noştri,
către căpeteniile noastre,
către părinţii noştri şi către tot poporul ţării.
7 A ta, Doamne, este dreptatea,
iar a noastră este ruşinea feţelor,
cum este astăzi pentru oamenii din Iuda
şi pentru locuitorii Ierusalimului, pentru întregul Israel,
cei de aproape şi cei de departe,
în toate ţările unde i-ai alungat din cauza infidelităţii lor
pe care au săvârşit-o împotriva ta.
8 Doamne, a noastră este ruşinea feţelor, a regilor noştri,
a căpeteniilor noastre şi a părinţilor noştri,
pentru că am păcătuit împotriva ta.
9 Dar la Domnul Dumnezeul nostru este îndurare şi iertare,
căci împotriva lui ne-am revoltat.
10 Nu am ascultat glasul Domnului Dumnezeului nostru,
ca să umblăm în legile sale
pe care le-a pus înaintea noastră prin slujitorii săi, profeţii.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 78(79),8.9.11 şi 13 (R.: cf. Ps 102(103),10a)

R
.: Nu ne răsplăti, Doamne,
după păcatele noastre!

8 Nu mai lua în seamă împotriva noastră
nelegiuirile celor de odinioară,
ci să ne întâmpine degrabă îndurarea ta!
Căci suntem cu totul lipsiţi de putere. R.

9 Ajută-ne, Dumnezeul mântuirii noastre,
pentru gloria numelui tău!
De dragul numelui tău,
mântuieşte-ne şi iartă-ne păcatele! R.

11 Să ajungă până la tine gemetele celor prinşi în război,
scapă-i cu braţul tău puternic
pe cei condamnaţi la moarte! R.

13 Iar noi, poporul tău şi turma păşunii tale,
te vom lăuda în veci
şi vom vesti lauda ta din generaţie în generaţie. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Cf. In 6,63c.68c
Cuvintele tale, Doamne, sunt duh şi viaţă;
tu ai cuvintele vieţii veşnice.

EVANGHELIA
Iertaţi şi veţi fi iertaţi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 6,36-38

36
În acel timp,
Isus le-a spus discipolilor săi:
„Fiţi milostivi
precum Tatăl vostru este milostiv!
37 Nu judecaţi şi nu veţi fi judecaţi;
nu condamnaţi şi nu veţi fi condamnaţi,
iertaţi şi veţi fi iertaţi;
38 daţi şi vi se va da;
o măsură bună, îndesată, scuturată şi cu vârf
vi se va da în poală,
căci cu măsura cu care măsuraţi,
vi se va măsura şi vouă!”
Cuvântul Domnului