en-USro-RO

| Login
28 februarie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Am păcătuit, am săvârşit fărădelegi.

Citire din cartea profetului Daniel 9,4b-10

Eu, Daniel, am făcut Domnului Dumnezeului meu 4b această rugăciune şi această mărturisire: „Doamne, Dumnezeu mare şi înfricoşător, care păstrezi legământul şi îndurarea faţă de cei care te iubesc şi împlinesc poruncile tale! Noi am păcătuit, am săvârşit fărădelegi, 5 ne-am purtat ca cei nelegiuiţi, ne-am revoltat şi ne-am îndepărtat de la poruncile şi legile tale; nu i-am ascultat pe profeţi, slujitorii tăi, 6 care au vorbit în numele tău, către regii noştri, către mai marii noştri, către părinţii noştri şi către tot poporul ţării. A ta, Doamne, este dreptatea, iar a noastră este ruşinea obrazului, 7 precum se vede astăzi la oamenii din Iudeea, la locuitorii Ierusalimului şi ai întregului Israel, la cei care sunt aproape şi la cei care sunt departe în toate ţările, în care tu i-ai izgonit din pricina fărădelegilor, pe care le-au săvârşit împotriva ta. Doamne, ruşinea obrazului este a noastră, 8 a regilor noştri, a mai-marilor noştri, a părinţilor noştri, căci am păcătuit împotriva ta. A ta, Doamne Dumnezeul nostru, este îndurarea şi iertarea, 9 căci ne-am răzvrătit împotriva ta; nu am ascultat de glasul Domnului Dumnezeului nostru, 10 n-am păzit legile pe care ni le-ai dat prin profeţi, slujitorii tăi”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 78,8.9.11 şi 13 (R.: Ps 102,10a)

R.: Nu ne răsplăti, Doamne, după păcatele noastre.

8 Nu-ţi mai aminti de fărădelegile noastre de demult,

ci să ne întâmpine degrabă îndurarea ta,

căci suntem cu totul lipsiţi de putere. R.

 

9 Ajută-ne, Dumnezeule, mântuitorul nostru,

spre slava numelui tău,

eliberează-ne şi iartă-ne păcatele pentru numele tău. R.

 

11 Să ajungă până la tine gemetele celor prinşi în război,

scapă cu braţul tău puternic pe cei daţi la moarte. R.

 

13 Iar noi, poporul tău şi turma pe care tu o păzeşti,

te vom lăuda în veci

şi vom vesti din neam în neam mărirea ta. R.

 

VERS LA EVANGHELIE In 6,64b.69b

Cuvintele tale, Doamne, sunt duh şi viaţă;

tu ai cuvintele vieţii veşnice.

 

EVANGHELIA

Iertaţi şi veţi fi iertaţi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 6,36-38

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 36 „Fiţi milostivi, precum Tatăl vostru este milostiv. 37 Nu judecaţi, şi nu veţi fi judecaţi; nu condamnaţi, şi nu veţi fi condamnaţi; iertaţi, şi veţi fi iertaţi. 38 Daţi, şi vi se va da; o măsură plină, scuturată, îndesată şi cu vârf va fi turnată în desaga voastră, căci măsura de care vă folosiţi voi pentru alţii, va fi folosită şi pentru voi”.

Cuvântul Domnului