en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Miercuri, 21 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Dan 3,14-20.91-92.95: Dumnezeu l-a trimis pe îngerul sãu și i-a eliberat pe slujitorii sãi.
Ps Dan 3,52-56: Vrednic de laudã ești, Doamne, și preamãrit în veci.
In 8,31-42: Dacã Fiul vã va elibera, veți fi într-adevãr liberi.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post

LECTURA I
Învăţaţi să faceţi binele,
căutaţi judecata.
Citire din cartea profetului Isaia 1,10.16-20

10
Ascultaţi cuvântul Domnului,
căpetenii din Sodoma!
Pleacă-ţi urechea la legea Dumnezeului nostru,
popor al Gomorei!
16 „Spălaţi-vă, purificaţi-vă deci şi curăţaţi-vă!
Îndepărtaţi răul faptelor voastre dinaintea ochilor mei!
Încetaţi să faceţi răul!
17 Învăţaţi să faceţi binele, căutaţi judecata,
îndreptaţi-l pe opresor,
faceţi dreptate orfanului şi apăraţi-o pe văduvă!
18 Veniţi să discutăm!”, zice Domnul.
„Dacă păcatele voastre vor fi roşii ca pânza stacojie,
ca zăpada le voi albi
şi, dacă vor fi roşii ca purpura, vor deveni albe ca lâna.
19 Dacă veţi binevoi şi veţi asculta,
veţi mânca bunătăţile pământului.
20 Dar dacă veţi refuza şi vă veţi răzvrăti,
de sabie veţi fi devoraţi,
căci gura Domnului a vorbit”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 49(50),8-9.16bc-17.21.23 (R.: 23b)

R
.: Celui care merge pe calea cea dreaptă
îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu.

8 Nu pentru jertfele tale te dojenesc,
pentru că arderile tale de tot sunt pururi înaintea mea.
9 Nu voi primi viţei din casa ta,
nici ţapi din turmele tale. R.

16bc Pentru ce vorbeşti despre poruncile mele
şi alianţa mea este pe buzele tale,
17 de vreme ce urăşti disciplina mea
şi cuvintele mele le arunci la spate? R.

21 Iată ai făcut aceasta, iar eu să tac?
Îţi închipui că eu sunt ca tine?
Te voi mustra şi voi pune totul sub ochii tăi.R.

23 Cine aduce jertfă de laudă, acela mă cinsteşte;
celui care merge pe calea cea dreaptă
îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. R.

 

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Ez 18,31ac
„Aruncaţi de la voi toate răutăţile voastre”, spune Domnul,
„şi înnoiţi-vă inima şi duhul!”

EVANGHELIA
Ei spun şi nu fac.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 23,1-12

1
În acel timp,
2Isus s-a adresat mulţimilor şi discipolilor săi,
spunând:
„Cărturarii şi fariseii s-au aşezat pe catedra lui Moise.
3 Faceţi şi împliniţi tot ce vă spun ei,
dar nu faceţi după faptele lor, pentru că ei spun, şi nu fac!
4 Ei leagă poveri apăsătoare şi greu de purtat
şi le pun pe umerii oamenilor,
iar ei nu vor să le mişte nici cu un deget.
5 Toate faptele lor le fac pentru a fi văzuţi de oameni:
îşi lărgesc filacterele şi îşi lungesc ciucurii;
6 le plac locurile de onoare la ospeţe şi primele locuri în sinagogi,
7 să fie salutaţi prin pieţe şi să fie numiţi de oameni «rabbi».
8 Dar voi să nu fiţi numiţi «rabbi»,
pentru că unul este învăţătorul vostru,
iar voi toţi sunteţi fraţi!
9 Şi nici «tată» să nu spuneţi nimănui între voi pe pământ,
pentru că unul este Tatăl vostru, cel ceresc!
10 Nici să nu fiţi numiţi «maeştri»,
pentru că unul este maestrul vostru: Cristos!
11 Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru!
12 Căci oricine se va înălţa va fi umilit
şi oricine se va umili va fi înălţat!”
Cuvântul Domnului