en-USro-RO

| Login
28 februarie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Veniţi să-l ucidem pe profet.

Citire din cartea profetului Ieremia 18,18-20

18 Au zis duşmanii mei: „Veniţi să punem la cale un complot împotriva lui Ieremia, căci nu va pieri Legea din lipsă de preoţi, nici sfatul din lipsă de înţelepţi, nici cuvântul, din lipsă de profeţi. Haideţi să-l prindem în vorbă, să fim atenţi la orice cuvânt al său”. 19 Ia aminte la mine, Doamne, ascultă ce spun duşmanii mei. 20 Cum poate fi răsplătit binele cu răul, căci mi-au săpat o groapă, ca să mă piardă? Adu-ţi aminte că am stat în faţa ta pentru a le lua apărarea şi pentru a îndepărta mâna ta de la ei.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 30,5-6.14.15-16 (R.: 17b)

R.: Mântuieşte-mă, Doamne, în iubirea ta.

5 Scoate-mă din laţul pe care mi l-au întins duşmanii,

căci tu eşti ocrotitorul meu.

6 În mâinile tale îmi încredinţez sufletul:

tu mă vei mântui, Doamne, Dumnezeule adevărat! R.

 

14 Aud învinuirile mulţimii, totul mă înspăimântă,

urzesc cu toţii împotriva mea,

pun la cale pieirea mea. R.

 

15 Dar eu mă încred în tine, Doamne, şi spun:

„Tu eşti Dumnezeul meu!”

16 Zilele mele sunt în mâinile tale,

scapă-mă de duşmanii şi de prigonitorii mei! R.

 

VERS LA EVANGHELIE In 8,12b

Eu sunt lumina lumii, spune Domnul;

cine mă urmează va avea lumina vieţii.

 

EVANGHELIA

Îl vor osândi la moarte.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 20,17-28

În acel timp, 17 Isus îndreptându-se spre Ierusalim, i-a luat deoparte pe cei doisprezece şi pe drum le-a spus: 18 „Iată, urcăm la Ierusalim; Fiul Omului va fi dat pe mâna arhiereilor şi cărturarilor; ei îl vor osândi la moarte 19 şi-l vor da pe mâna păgânilor ca să fie batjocorit, biciuit şi răstignit, dar a treia zi va învia”. 20 Atunci s-au apropiat de el mama fiilor lui Zebedeu împreună cu fiii săi, s-a plecat adânc în faţa lui, spunând că vrea să-i ceară ceva. 21 El i-a zis: „Ce vrei?” I-a răspuns: „Iată-i pe aceşti doi fii ai mei; porunceşte ca ei să şadă unul la dreapta ta şi altul la stânga în împărăţia ta”. 22 Isus i-a răspuns: „Nu ştiţi ce cereţi. Sunteţi în stare să beţi paharul pe care îl voi bea eu?” Iar ei au spus: „Suntem!” 23 El le-a zis: „Paharul meu îl veţi bea. Cât priveşte însă a şedea la dreapta şi la stânga mea, nu-mi stă în putere să hotărăsc. Tatăl meu a hotărât deja pentru cine sunt pregătite aceste locuri”. 24 Auzind ceilalţi zece, s-au mâniat pe cei doi fraţi. 25 Iar Isus i-a chemat la sine şi le-a zis: „Voi ştiţi că cei care conduc popoarele poruncesc ca nişte stăpâni şi cei mari îşi fac simţită puterea. 26 Între voi să nu fie aşa; dimpotrivă, cine vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru, 27 iar cine vrea să fie cel dintâi între voi să fie sclavul vostru. 28 Căci şi Fiul Omului nu a venit să fie slujit, ci ca să slujească şi să-şi dea viaţa ca răscumpărare pentru cei mulţi”.

Cuvântul Domnului