en-USro-RO

| Login
3 februarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Nu au fost gasite articole.
LECTURA I
Veniţi să facem planuri împotriva lui!
Citire din cartea profetului Ieremia 18,18-20

18
Duşmanii mei au zis:
„Veniţi să facem planuri împotriva lui Ieremia!
Căci legea nu va pieri din lipsă de preoţi,
nici sfatul, din lipsă de înţelepţi
şi nici cuvântul, din lipsă de profeţi.
Haideţi să-l lovim cu limba
şi să nu ţinem cont de niciunul dintre cuvintele sale!”
19 Ţine cont de mine, Doamne,
şi ascultă glasul cauzei mele!
20 Oare se răsplăteşte binele cu rău?
Ei au săpat o groapă pentru sufletul meu.
Adu-ţi aminte că am stat înaintea ta
ca să vorbesc bine în favoarea lor
şi să fac să se întoarcă mânia ta de la ei!”
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 30(31),5-6.14.15-16 (R.: 17b)

R
.: Mântuieşte-mă, Doamne,
în îndurarea ta!

5 Fă-mă să ies din laţul pe care mi l-au întins,
căci tu eşti tăria mea!
6 În mâinile tale îmi încredinţez duhul,
tu mă vei mântui, Doamne, Dumnezeule adevărat. R.

14 Când aud învinuirile multora,
groaza mă înconjoară;
când împreună se înţeleg între ei împotriva mea,
uneltesc să-mi ia sufletul. R.

15 Dar eu mă încred în tine, Doamne,
şi spun: „Tu eşti Dumnezeul meu,
16 soarta mea este în mâinile tale!”
Scapă-mă din mâinile duşmanilor mei
şi de cei care mă urmăresc! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 8,12bd
„Eu sunt lumina lumii”, spune Domnul.
„Cine mă urmează va avea lumina vieţii”.

EVANGHELIA
Îl vor condamna la moarte.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 20,17-28

17
În acel timp,
urcând Isus spre Ierusalim,
i-a luat deoparte pe cei doisprezece discipoli
şi le-a spus pe drum:
18 „Iată, noi urcăm la Ierusalim
şi Fiul Omului va fi dat pe mâinile arhiereilor
şi ale cărturarilor,
îl vor condamna la moarte,
19 îl vor da pe mâinile păgânilor
ca să fie batjocorit, biciuit şi răstignit,
dar în a treia zi va învia!”
20 Atunci, s-a apropiat de el
mama fiilor lui Zebedeu cu fiii ei,
s-a prosternat înaintea lui ca să-i ceară ceva.
21 El i-a zis: „Ce vrei?”
I-a spus: „Porunceşte ca aceşti doi fii ai mei
să stea unul la dreapta şi unul la stânga ta, în împărăţia ta!”
22 Atunci Isus, răspunzând, a zis:
„Nu ştiţi ce cereţi.
Puteţi să beţi potirul pe care am să-l beau eu?”
I-au spus: „Putem”.
23 El le-a zis:
„Potirul meu îl veţi bea,
însă a sta la dreapta şi la stânga mea
nu ţine de mine să dau,
ci este pentru cei cărora le-a fost pregătit de Tatăl meu”.
24 Când au auzit ceilalţi zece,
au fost cuprinşi de indignare faţă de cei doi fraţi.
25 Dar Isus, chemându-i, le-a zis:
„Ştiţi că cei care conduc neamurile le domină
şi cei mari îşi fac simţită puterea asupra lor.
26 Între voi să nu fie aşa.
Dimpotrivă, cine vrea să devină mare între voi
să fie sclavul vostru
27 şi cine vrea să fie primul între voi
să fie servitorul vostru
28 aşa cum Fiul Omului nu a venit ca să fie slujit,
ci ca să slujească
şi să-şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi!”
Cuvântul Domnului