en-USro-RO

Inregistrare | Login
19 ianuarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Vineri, 19 ianuarie 2018

Sfintii zilei
Ss. Marius şi Marta, soţi m.
Liturghierul Roman
Vineri din sãptãmâna a 2-a de peste an
Liturghie la alegere, prefaţã comunã
verde. II
Lectionar
1Sam 24,3-21: Nu-mi voi ridica mâna împotriva stãpânului meu, regele, care a fost consacrat Domnului prin ungere.
Ps 56: Ai milã de mine, Dumnezeule, ai milã de mine!
Mc 3,13-19: I-a chemat pe cei pe care i-a voit el, iar ei au venit la el.
Meditatia zilei
Vineri din sãptãmâna a 2-a de peste an

LECTURA I
Blestemat este bărbatul care-şi pune încrederea în om;
binecuvântat este bărbatul care se încrede în Domnul!
Citire din cartea profetului Ieremia 17,5-10

5
Aşa vorbeşte Domnul:
„Blestemat este bărbatul care-şi pune
încrederea în om şi-şi pune tăria într-un muritor
şi inima lui se îndepărtează de Domnul.
6 El este ca un ienupăr în Arabah, nu vede când vine binele.
Stă într-un loc uscat din pustiu,
în pământ sărac şi de nelocuit.
7 Binecuvântat este bărbatul care se încrede în Domnul
şi Domnul este cauza încrederii sale.
8 El este ca pomul plantat lângă apă,
care-şi întinde rădăcinile pe mal;
nu se teme când vine arşiţa,
frunzele lui sunt verzi,
în anul secetos nu se îngrijorează
şi nu încetează să facă fructe.
9 Mai înşelătoare decât toate este inima şi de nevindecat:
cine poate s-o cunoască?
10 Eu, Domnul, cercetez inima şi observ rărunchii,
ca să dau fiecăruia după căile sale,
după rodul faptelor sale”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 1,1-2.3.4 şi 6 (R.: Ps 39(40),5a)

R
.: Fericit este bărbatul
care şi-a pus încrederea în Domnul.

1 Fericit omul care nu umblă după sfatul celor nelegiuiţi,
nu zăboveşte pe calea păcătoşilor
şi nu se aşază în adunarea celor care batjocoresc,
2 dar îşi găseşte plăcerea în legea Domnului
şi la legea lui cugetă ziua şi noaptea. R.

3 El este ca pomul sădit pe malul apei,
care dă rod la timpul potrivit;
frunzele lui nu se veştejesc
şi are succes în tot ceea ce face. R.

4 Nu tot aşa este cu cei nelegiuiţi, nu tot aşa;
ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul.
6 Căci Domnul cunoaşte calea celor drepţi,
iar calea celor nelegiuiţi duce la pieire. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Cf. Lc 8,15
Fericiţi sunt cei care păstrează cuvântul lui Dumnezeu
într-o inimă bună
şi aduc rod întru răbdare.

EVANGHELIA
Ai primit cele bune în timpul vieţii tale, după cum Lazăr, cele rele!
Acum însă el este aici mângâiat, tu însă suferi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 16,19-31

19
În acel timp,
Isus le-a spus fariseilor:
„Era un om bogat
care se îmbrăca în purpură şi mătăsuri fine
şi se bucura în fiecare zi cu mare fast;
20 la poarta lui zăcea un sărac, al cărui numere era Lazăr,
plin de bube:
21 el ar fi dorit să se sature
cu ceea ce cădea de pe masa bogatului.
Ba mai mult, veneau şi câinii să-i lingă bubele.
22 A murit săracul şi a fost dus de îngeri în sânul lui Abraham.
A murit şi bogatul şi a fost îngropat.
23 Pe când se chinuia în iad,
şi-a ridicat ochii şi l-a văzut pe Abraham
şi pe Lazăr în sânul lui
24 şi, strigând, a zis: «Părinte Abraham, îndură-te de mine
şi trimite-l pe Lazăr ca să-şi înmoaie vârful degetului în apă
şi să-mi răcorească limba,
căci mă chinui cumplit în flăcările acestea!»
25 Însă Abraham i-a spus:
«Fiule, adu-ţi aminte că ai primit cele bune
în timpul vieţii tale,
după cum Lazăr, cele rele!
Acum însă el este aici mângâiat, tu însă suferi.
26 Şi, pe lângă toate acestea,
între noi şi voi este o mare prăpastie,
încât cei care ar vrea să treacă de aici la voi
să nu poată şi nici de acolo la noi».
27 El a zis: «Atunci te rog, părinte,
să-l trimiţi în casa tatălui meu,
28 căci am cinci fraţi,
ca să-i prevină, nu cumva să ajungă şi ei
în acest loc de chin!»
29 Dar Abraham i-a spus:
«Îi au pe Moise şi pe Profeţi: să asculte de ei!»
30 El însă a zis: «Nu, părinte Abraham,
dar dacă unul dintre morţi ar veni la ei, s-ar converti».
31 I-a răspuns:
«Dacă nu ascultă de Moise şi Profeţi,
chiar dacă ar învia cineva din morţi,
nu se vor convinge»”.
Cuvântul Domnului