en-USro-RO

| Login
3 februarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Nu au fost gasite articole.
LECTURA I
Iată, vine visătorul!
Haideţi să-l ucidem!
Citire din cartea Genezei 37,3-4.12-13a.17b-28

3
În zilele acelea,
Israel îl iubea pe Iosif
mai mult decât pe toţi ceilalţi fii ai săi
pentru că era fiul bătrâneţilor sale
şi-i făcuse o tunică cu mâneci lungi.
4 Fraţii lui au văzut că tatăl lor
îl iubea mai mult decât pe toţi fraţii şi îl urau.
Nu puteau să-i vorbească în pace.
12 Fraţii lui au mers la Sihem ca să pască turma tatălui lor.
13a Israel i-a zis lui Iosif:
„Oare fraţii tăi nu pasc oile la Sihem?
Vino, te voi trimite la ei!”
17b Iosif a mers după fraţii săi şi i-a găsit la Dotan.
18 Ei l-au văzut de departe şi,
înainte ca el să se apropie de ei, s-au sfătuit să-l omoare.
19 Ei au zis unul către altul:
„Iată, vine visătorul acesta!
20 Acum, haideţi să-l ucidem, să-l aruncăm într-o fântână
şi să zicem că l-a mâncat un animal rău!
Să vedem ce va fi cu visele lui!”
21 Ruben a auzit şi a voit să-l scape din mâna lor.
El a spus: „Să nu-l lovim, luându-i viaţa!”
22 Ruben le-a zis: „Să nu vărsaţi sânge!
Aruncaţi-l în fântâna aceasta care este în pustiu,
dar nu întindeţi mâna asupra lui!”
Aceasta o zicea ca să-l scoată din mâna lor
şi să-l trimită înapoi la tatăl lui.
23 Când Iosif a sosit la fraţii săi,
ei l-au dezbrăcat pe Iosif de tunica sa,
de tunica aceea cu mâneci lungi, care era pe el,
24 l-au luat şi l-au aruncat în fântână;
fântâna era goală, nu avea apă.
25 După aceea s-au aşezat să mănânce pâine.
Ridicându-şi ochii, au văzut o caravană de ismaeliţi
venind dinspre Galaad;
cămilele lor cărau răşină, balsam şi mir;
ei mergeau coborând spre Egipt.
26 Atunci Iuda a zis către fraţii săi:
„Ce folos dacă îl vom ucide pe fratele nostru
şi vom acoperi sângele lui?
27 Haideţi mai degrabă să-l vindem ismaeliţilor
şi să nu fie mâna noastră asupra lui,
pentru că este fratele nostru şi carne din carnea noastră!”
Şi fraţii lui l-au ascultat.
28 Au trecut nişte negustori madianiţi.
Fraţii l-au tras pe Iosif şi l-au scos din fântână
şi l-au vândut pe Iosif ismaeliţilor
cu douăzeci de arginţi.
Iar ei l-au dus pe Iosif în Egipt.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 104(105),16-17.18-19.20-21 (R.: 5a)

R
.: Aduceţi-vă aminte
de faptele minunate ale Domnului!

16 Domnul a trimis foamete asupra ţării
şi i-a lăsat fără hrană.
17 A trimis înaintea lor un bărbat, pe Iosif,
care a fost vândut ca sclav. R.

18 I-au strâns picioarele în obezi,
i-au pus la gât lanţuri,
19 până când cuvâtnul lui s-a împlinit,
până când cuvântul Domnului i-a dat dreptate. R.

20 Atunci, regele a trimis să-l lase liber
şi stăpânitorul popoarelor l-a eliberat;
21 l-a pus stăpân peste casa lui
şi stăpânitor peste toată averea lui. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 3,16
Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,
încât l-a dat pe Fiul său, unul născut,
ca oricine crede în el să aibă viaţa veşnică.

EVANGHELIA
Acesta este moştenitorul.
Haideţi să-l ucidem.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 21,33-43.45-46

33
În acel timp,
Isus le-a zis arhiereilor şi mai marilor-poporului:
„Ascultaţi o altă parabolă!
Era odată un stăpân care a plantat o vie,
a înconjurat-o cu un gard,
a săpat un teasc şi a construit un turn.
Apoi a dat-o în arendă unor viticultori
şi a plecat în călătorie.
34 Când s-a apropiat timpul culesului,
i-a trimis pe servitorii săi la viticultori
ca să primească roadele sale.
35 Dar viticultorii, prinzându-i pe servitorii săi,
pe unul l-au lovit, pe altul l-au ucis,
pe altul l-au bătut cu pietre.
36 A trimis din nou alţi servitori, mai numeroşi decât primii,
dar le-au făcut la fel.
37 În cele din urmă
l-a trimis pe fiul său la ei, zicându-şi:
«De fiul meu le va fi ruşine».
38 Însă viticultorii, când l-au văzut pe fiu,
au zis între ei: «Acesta este moştenitorul.
Haideţi să-l ucidem ca să avem moştenirea lui!»
39 Prinzându-l, l-au aruncat afară din vie şi l-au ucis.
40 Aşadar, când va veni stăpânul viei,
ce le va face acelor viticultori?”
41 I-au zis:
„Pe acei răi îi va ucide fără milă,
iar via o va da în arendă altor viticultori,
care îi vor da roadele la timpul cuvenit”.
42 Isus le-a zis:
„N-aţi citit niciodată în Scripturi:
«Piatra pe care au dispreţuit-o constructorii,
aceasta a devenit piatră unghiulară;
Domnul a făcut acest lucru
şi este minunat în ochii noştri»?
43 De aceea vă spun:
Împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la voi
şi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite”.
45 Arhiereii şi fariseii, auzind parabolele lui,
şi-au dat seama că vorbeşte despre ei
46 şi căutau să-l prindă, dar se temeau de mulţimi,
pentru că ele îl considerau profet.
Cuvântul Domnului