en-USro-RO

| Login
28 februarie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Iată visătorul! Haideţi să-l ucidem!

Citire din cartea Genezei 37,3-4.12-13a.17b-28

3 Iacob îl iubea pe Iosif mai mult decât pe toţi ceilalţi copii ai săi, pentru că era copilul bătrâneţilor sale, şi-i făcuse o haină lungă şi aleasă. 4 Fraţii lui, văzând că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe toţi fiii săi, îl urau şi nu-i puteau spune decât vorbe duşmănoase. 12 Într-o zi, fraţii lui se duseseră să pască oile la Sihem. 13a Iacob i-a spus lui Iosif: „Fraţii tăi pasc oile la Sihem; vino să te trimit la ei”. 17b Şi s-a dus Iosif la fraţii săi, pe care i-a găsit la Dotain. 18 Iar ei, văzându-l de departe, până a nu se apropia de ei, s-au sfătuit să-l omoare. 19 Au zis unul către altul: „Iată, vine visătorul. 20 Haideţi să-l ucidem, să-l aruncăm într-o fântână şi să zicem că l-a mâncat o fiară sălbatică, şi vom vedea ce se va alege de visele lui!” 21 Auzind aceasta, Ruben a voit să-l scape din mâinile lor şi a spus: 22 „Să nu-i luăm viaţa!” Apoi a adăugat: „Să nu vărsaţi sânge! Aruncaţi-l în fântâna aceea din pustiu, dar nu vă ridicaţi mâinile asupra lui!” Iar aceasta o zicea cu gândul de a-l scăpa din mâinile lor şi de a-l trimite la tatăl său. 23 Când a sosit Iosif la fraţii săi, ei l-au dezbrăcat de haina cea lungă şi aleasă, cu care era îmbrăcat, 24 l-au luat şi l-au aruncat în fântână; fântâna era goală, nu avea apă. 25 După aceea s-au aşezat să mănânce. Ridicându-şi ochii, au văzut o caravană de ismailiţi, venind dinspre Galaad; cămilele lor erau încărcate cu tămâie, balsam şi smirnă, pe care le duceau în Egipt. 26 Atunci Iuda a zis către fraţii săi: „Ce folos vom avea, dacă vom ucide pe fratele nostru şi vom ţine ascuns sângele lui? 27 Haideţi mai degrabă să-l vindem acestor ismailiţi şi să nu ne ridicăm mâinile asupra lui, pentru că este fratele nostru, de acelaşi sânge cu noi”. Şi l-au ascultat fraţii lui. 28 Trecând negustorii madianiţi, fraţii l-au scos pe Iosif din fântână şi l-au vândut ismailiţilor cu douăzeci de arginţi, iar aceştia l-au dus în Egipt.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 104,16-17.18-19.20-21 (R.: 5a)

R.: Amintiţi-vă de faptele minunate ale lui Dumnezeu.

16 Domnul a trimis foamete asupra ţării

şi i-a lăsat fără hrană.

17 A trimis înaintea lor pe un bărbat, pe Iosif,

care a fost vândut ca sclav. R.

 

18 I-au strâns picioarele în obezi,

i-au pus lanţuri la gât,

19 până când profeţia lui s-a împlinit,

până când cuvântul Domnului s-a adeverit. R.

 

20 Atunci împăratul a trimis să-i scoată lanţurile

şi stăpânitorul popoarelor l-a eliberat;

21 l-a pus stăpân peste casa lui

şi mai mare peste toată bogăţia lui. R.

VERS LA EVANGHELIE In 3,16

Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,

încât l-a dat pe Fiul său unul-născut;

oricine crede în el are viaţa veşnică.

 

EVANGHELIA

Acesta este moştenitorul: haideţi să-l ucidem!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 21,33-43.45-46

În acel timp, Isus a spus mai-marilor preoţilor şi fariseilor: 33 „Ascultaţi această parabolă: Un om a plantat o vie, a înconjurat-o cu un gard, a săpat în ea un teasc şi a ridicat un turn de pază, apoi a dat-o în arendă unor viticultori şi a plecat într-o călătorie. 34 Când a sosit timpul culesului, şi-a trimis slujitorii la viticultori, ca să-şi ridice roadele. 35 Dar viticultorii au pus mâna pe slujitori şi pe unul l-au bătut, pe altul l-au ucis, după un al treilea au aruncat cu pietre. 36 Atunci a trimis alţi slujitori, mai mulţi decât prima dată, dar şi cu aceştia s-au purtat la fel. 37 În cele din urmă l-a trimis pe fiul său, zicându-şi: «Pe fiul meu îl vor respecta». 38 Dar viticultorii, când l-au văzut pe fiul stăpânului, au spus între ei: «Acesta este moştenitorul; haideţi să-l ucidem şi să luăm noi în stăpânire moştenirea lui». 39 Au pus deci mâna pe el, l-au îmbrâncit afară din vie şi l-au ucis. 40 Ei bine, când va veni stăpânul viei, ce le va face acestor viticultori?” 41 Ei îi răspund: „Ca pe nişte răi ce sunt îi va ucide fără milă, iar via o va arenda altor viticultori, care îi vor da recolta la timpul cuvenit”. 42 Isus le zice: „Nu aţi citit niciodată în Scripturi: «Piatra pe care au aruncat-o zidarii a ajuns în capul unghiului. Domnul a făcut acest lucru şi este minunat în ochii noştri?» 43 De aceea vă spun: împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la voi şi va fi dată unui popor, care o va face să aducă roade”. 45 Arhiereii şi fariseii, auzind aceste parabole, au înţeles că despre ei este vorba. 46 Ar fi voit deci să pună mâna pe el, dar se temeau de popor, care îl ţinea de profet.

Cuvântul Domnului