en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Miercuri, 21 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Dan 3,14-20.91-92.95: Dumnezeu l-a trimis pe îngerul sãu și i-a eliberat pe slujitorii sãi.
Ps Dan 3,52-56: Vrednic de laudã ești, Doamne, și preamãrit în veci.
In 8,31-42: Dacã Fiul vã va elibera, veți fi într-adevãr liberi.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post

LECTURA I
Daţi-ne apă să bem!
Citire din cartea Exodului 17,3-7

3
În zilele acelea,
poporul, însetat de apă,
murmura împotriva lui Moise şi zicea:
„De ce ne-ai făcut să urcăm din Egipt?
Ca să ne faci să murim de sete,
pe mine, pe fiii mei şi turmele mele?”
4 Moise a strigat către Domnul, zicând:
„Ce să fac cu poporul acesta?
Încă puţin şi mă vor bate cu pietre”.
5 Domnul i-a zis lui Moise: „Treci înaintea poporului
şi ia cu tine câţiva dintre bătrânii lui Israel;
ia în mână şi toiagul cu care ai lovit râul şi mergi!
6 Iată, eu voi sta înaintea ta acolo, pe stâncă, în Horeb;
tu vei lovi stânca şi va ieşi din ea apă şi poporul va bea”.
Moise a făcut aşa în văzul bătrânilor lui Israel.
7 El a dat locului numele de „Masa şi Meriba”
din cauza certei fiilor lui Israel
şi pentru că l-au pus la încercare pe Domnul, zicând:
,,Este oare Domnul în mijlocul nostru, sau nu este?”
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 94(95),1-2.6-7abc.7d-9 (R.: cf. 8)

R
.: O, de aţi asculta astăzi glasul Domnului:
nu vă împietriţi inimile voastre!

1 Veniţi să cântăm cu veselie Domnului,
să strigăm cu bucurie către stânca mântuirii noastre,
2 să mergem înaintea lui cu cântece de laudă
şi în cântări de psalmi să-l preamărim! R.

6 Veniţi să-l adorăm şi să ne plecăm în faţa lui
şi să îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru,
7abc căci el este Dumnezeul nostru,
iar noi suntem poporul pe care el îl păstoreşte,
turma pe care mâna lui o călăuzeşte! R.

7d O, de aţi asculta astăzi glasul lui:
8 „Nu vă împietriţi inimile ca la Meriba,
ca în ziua de la Massa, în pustiu;
9 acolo m-au ispitit părinţii voştri,
m-au pus la încercare, deşi au văzut lucrările mele!” R.

LECTURA A II-A
Iubirea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre
prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Romani 5,1-2.5-8

1
Fraţilor,
justificaţi prin credinţă,
avem pace de la Dumnezeu
prin Domnul nostru Isus Cristos,
2 prin care am obţinut, în credinţă,
posibilitatea de a ajunge la acest har în care ne aflăm
şi ne lăudăm în speranţa gloriei lui Dumnezeu.
5 Iar speranţa nu înşală,
pentru că iubirea lui Dumnezeu
a fost revărsată în inimile noastre
prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat.
6 Într-adevăr, pe când eram încă neputincioşi,
Cristos a murit la timpul hotărât pentru cei nelegiuiţi.
7 De fapt, cu greu moare cineva pentru un om drept.
Poate că pentru un om bun ar îndrăzni cineva să moară.
8 Dar Dumnezeu şi-a arătat iubirea faţă de noi
prin faptul că, pe când eram încă păcătoşi,
Cristos a murit pentru noi.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Cf. In 4,42.15
Doamne, tu eşti cu adevărat Mântuitorul lumii;
dă-mi apa vie, ca să nu mai însetez!

EVANGHELIA*
Va deveni în el izvor de apă,
care ţâşneşte spre viaţa veşnică.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 4,5-42

5
În acel timp,
Isus a venit într-o cetate din Samaria
numită Sihar,
aproape de ţinutul pe care Iacob l-a dat fiului său Iosif.
6 Acolo era fântâna lui Iacob.
Atunci, obosit fiind de călătorie, Isus s-a aşezat la fântână.
Era pe la ceasul al şaselea.
7 A venit o femeie din Samaria ca să scoată apă.
Isus i-a spus: „Dă-mi să beau!”
8 Discipolii lui plecaseră în cetate ca să cumpere de mâncare.
9 Aşadar, femeia samariteană i-a zis:
„Cum, tu, care eşti iudeu,
ceri să bei de la mine, care sunt o femeie samariteană?”
De fapt, iudeii nu aveau legături cu samaritenii.
10 Isus a răspuns şi i-a zis:
„Dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu
şi cine este acela care îţi spune «Dă-mi să beau!»,
tu ai fi cerut de la el şi el ţi-ar fi dat apă vie”.
11 Femeia i-a spus: „Doamne,
nici nu ai cu ce scoate apă, iar fântâna este adâncă;
de unde, deci, ai apa vie?
12 Nu cumva eşti tu mai mare decât părintele nostru Iacob,
care ne-a dat fântâna şi au băut din ea el, fiii lui şi turmele lui?”
13 Isus a răspuns şi i-a zis:
„Oricui bea din apa aceasta îi va fi sete din nou,
14 dar cine va bea din apa pe care i-o voi da eu
nu va înseta niciodată şi apa pe care i-o voi da eu
va deveni în el izvor de apă care ţâşneşte spre viaţa veşnică”.
15 I-a zis femeia: „Doamne, dă-mi această apă
ca să nu-mi mai fie sete şi să nu mai vin aici să scot!”
16 El i-a zis: „Du-te şi cheamă-l pe bărbatul tău şi vino aici!”
17 Femeia a răspuns şi i-a zis: „Nu am bărbat”.
Isus i-a spus: „Bine ai zis «Nu am bărbat»,
18 pentru că ai avut cinci bărbaţi,
şi cel pe care îl ai acum nu este bărbatul tău.
În privinţa asta ai spus adevărul”.
19 Femeia i-a zis: „Doamne, văd că tu eşti profet.
20 Părinţii noştri l-au adorat pe Dumnezeu pe muntele acesta,
iar voi spuneţi că la Ierusalim este locul
unde trebuie să-l adore”.
21 Isus i-a spus: „Femeie, crede-mă că a venit ceasul
când nu îl veţi adora pe Tatăl
nici pe muntele acesta, nici la Ierusalim!
22 Voi adoraţi ceea ce nu cunoaşteţi.
Noi adorăm ceea ce cunoaştem,
pentru că mântuirea vine de la iudei.
23 Însă vine ceasul – şi acum este –
când adevăraţii adoratori îl vor adora pe Tatăl în duh şi adevăr,
căci şi Tatăl astfel de adoratori îşi caută.
24 Dumnezeu este duh
şi cei care îl adoră, în duh şi adevăr trebuie să-l adore”.
25 Femeia i-a zis: „Ştiu că vine Mesia, care este numit Cristos.
Când va veni, el ne va învăţa toate”.
26 Isus i-a zis: „Eu sunt, cel care îţi vorbesc!”
27 Tocmai atunci au ajuns discipolii lui.
Şi se mirau că vorbeşte cu o femeie, dar nimeni nu i-a zis:
„Ce cauţi?” sau: „De ce vorbeşti cu ea?”
28 Atunci, femeia şi-a lăsat urciorul,
a plecat în cetate şi le-a spus oamenilor:
29 „Veniţi şi vedeţi omul care mi-a spus tot ce am făcut!
Oare nu este acesta Cristos?”
30 Ei au ieşit din cetate şi au venit la el.
31 Între timp, discipolii îl rugau: „Rabbi, mănâncă!”
32 Dar el le-a zis:
„Eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoaşteţi”.
33 Aşadar, discipolii ziceau unii către alţii:
„Oare i-a adus cineva de mâncare?”
34 Isus le-a zis:
„Hrana mea este să fac voinţa celui care m-a trimis
şi să împlinesc lucrarea lui.
35 Nu spuneţi voi: «Mai sunt încă patru luni şi vine secerişul»?
Iată, eu vă spun, ridicaţi-vă ochii
şi priviţi lanurile că sunt albe pentru seceriş!
36 Deja secerătorul îşi primeşte plata
şi adună roadele spre viaţa veşnică,
pentru ca semănătorul să se bucure la fel cu secerătorul.
37 Căci în aceasta se adevereşte cuvântul:
«Unul este semănătorul, altul secerătorul».
38 Eu v-am trimis să seceraţi ceva pentru care nu aţi trudit.
Alţii au trudit, iar voi aţi intrat peste truda lor”.
39 Mulţi dintre samaritenii cetăţii aceleia au crezut în el
pentru cuvântul femeii care a mărturisit:
„Mi-a spus tot ce am făcut”.
40 Aşadar, când au venit la el,
samaritenii i-au cerut să rămână la ei,
iar el a rămas acolo două zile.
41 Şi cu mult mai mulţi au crezut pentru cuvântul lui.
42 Îi spuneau femeii: „Nu mai credem pentru cuvântul tău,
căci noi înşine am auzit şi ştim
că acesta este cu adevărat Mântuitorul lumii”.
Cuvântul Domnului

 * forma prescurtată:

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Cf. In 4,42.15
Doamne, tu eşti cu adevărat Mântuitorul lumii;
dă-mi apa vie, ca să nu mai însetez!

EVANGHELIA
Va deveni în el izvor de apă,
care ţâşneşte spre viaţa veşnică.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 4,5-15.19b-26.39-42

5
În acel timp,
Isus a venit într-o cetate din Samaria
numită Sihar,
aproape de ţinutul pe care Iacob l-a dat fiului său Iosif.
6 Acolo era fântâna lui Iacob.
Atunci, obosit fiind de călătorie,
Isus s-a aşezat la fântână.
Era pe la ceasul al şaselea.
7 A venit o femeie din Samaria ca să scoată apă.
Isus i-a spus: „Dă-mi să beau!”
8 Discipolii lui plecaseră în cetate
ca să cumpere de mâncare.
9 Aşadar, femeia samariteană i-a zis:
„Cum, tu, care eşti iudeu,
ceri să bei de la mine,
care sunt o femeie samariteană?”
De fapt, iudeii nu aveau legături cu samaritenii.
10 Isus a răspuns şi i-a zis:
„Dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu
şi cine este acela care îţi spune «Dă-mi să beau!»,
tu ai fi cerut de la el şi el ţi-ar fi dat apă vie”.
11 Femeia i-a spus: „Doamne,
nici nu ai cu ce scoate apă,
iar fântâna este adâncă;
de unde, deci, ai apa vie?
12 Nu cumva eşti tu mai mare decât părintele nostru Iacob,
care ne-a dat fântâna şi au băut din ea el,
fiii lui şi turmele lui?”
13 Isus a răspuns şi i-a zis:
„Oricui bea din apa aceasta îi va fi sete din nou,
14 dar cine va bea din apa pe care i-o voi da eu
nu va înseta niciodată şi apa pe care i-o voi da eu
va deveni în el izvor de apă
care ţâşneşte spre viaţa veşnică”.
15 I-a zis femeia: „Doamne, dă-mi această apă
ca să nu-mi mai fie sete şi să nu mai vin aici să scot!
19b Doamne, văd că tu eşti profet.
20 Părinţii noştri l-au adorat pe Dumnezeu pe muntele acesta,
iar voi spuneţi că la Ierusalim
este locul unde trebuie să-l adore”.
21 Isus i-a spus: „Femeie, crede-mă că a venit ceasul
când nu îl veţi adora pe Tatăl
nici pe muntele acesta, nici la Ierusalim!
22 Voi adoraţi ceea ce nu cunoaşteţi.
Noi adorăm ceea ce cunoaştem,
pentru că mântuirea vine de la iudei.
23 Însă vine ceasul – şi acum este –
când adevăraţii adoratori
îl vor adora pe Tatăl în duh şi adevăr,
căci şi Tatăl astfel de adoratori îşi caută.
24 Dumnezeu este duh
şi cei care îl adoră, în duh şi adevăr trebuie să-l adore”.
25 Femeia i-a zis: „Ştiu că vine Mesia, care este numit Cristos.
Când va veni, el ne va învăţa toate”.
26 Isus i-a zis: „Eu sunt, cel care îţi vorbesc!”
39 Mulţi dintre samaritenii cetăţii aceleia au crezut în el
pentru cuvântul femeii care a mărturisit:
„Mi-a spus tot ce am făcut”.
40 Aşadar, când au venit la el,
samaritenii i-au cerut să rămână la ei,
iar el a rămas acolo două zile.
41 Şi cu mult mai mulţi au crezut pentru cuvântul lui.
42 Îi spuneau femeii: „Nu mai credem pentru cuvântul tău,
căci noi înşine am auzit şi ştim
că acesta este cu adevărat Mântuitorul lumii”.
Cuvântul Domnului