en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Miercuri, 21 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Dan 3,14-20.91-92.95: Dumnezeu l-a trimis pe îngerul sãu și i-a eliberat pe slujitorii sãi.
Ps Dan 3,52-56: Vrednic de laudã ești, Doamne, și preamãrit în veci.
In 8,31-42: Dacã Fiul vã va elibera, veți fi într-adevãr liberi.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post

LECTURA I*
Legea a fost dată prin Moise.
Citire din cartea Exodului 20,1-17

1
În zilele acelea,
Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte:
2„Eu sunt Domnul Dumnezeul tău,
care te-a scos din ţara Egiptului, din casa sclaviei.
3 Să nu ai alţi dumnezei afară de mine!
4 Să nu-ţi faci chip cioplit,
nici vreo înfăţişare cu cele care sunt în ceruri, sus,
sau cu cele de jos, de pe pământ,
sau cu cele care sunt în apele de sub pământ!
5 Să nu te închini lor şi să nu le slujeşti, căci eu,
Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos
care pedepsesc vina părinţilor în fii
până la a treia şi a patra generaţie pentru cei ce mă urăsc
6 şi mă îndur până la a mia generaţie
de cei care mă iubesc şi păzesc poruncile mele!
7 Să nu iei în zadar numele Domnului Dumnezeului tău;
căci Domnul nu va lăsa nepedepsit
pe cel ce va lua în zadar numele lui!
8 Adu-ţi aminte de ziua de sabat ca s-o sfinţeşti!
9 Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci toate lucrările tale!
10 Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă,
închinată Domnului Dumnezeului tău.
Să nu faci nicio lucrare nici tu,
nici fiul tău, nici fiica ta, nici sclavul tău, nici sclava ta,
nici animalele tale,
nici străinul care este înăuntrul porţilor tale!
11 Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile şi pământul
şi marea şi tot ceea ce este în ele,
iar în ziua a şaptea s-a odihnit:
de aceea a binecuvântat Domnul ziua de sabat şi a sfinţit-o.
12 Cinsteşte-i pe tatăl tău şi pe mama ta
ca să ţi se lungească zilele
în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău!
13 Să nu ucizi!
14 Să nu comiţi adulter!
15 Să nu furi!
16 Să nu dai mărturie falsă împotriva aproapelui tău!
17 Să nu pofteşti casa aproapelui tău;
să nu pofteşti soţia aproapelui tău,
nici sclavul lui, nici sclava lui, nici boul lui,
nici măgarul lui,
nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău!”
Cuvântul Domnului

* forma prescurtată:

LECTURA I
Legea a fost dată prin Moise.
Citire din cartea Exodului 20,1-3.7-8.12-17

1
În zilele acelea,
Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte:
2„Eu sunt Domnul Dumnezeul tău,
care te-a scos din ţara Egiptului, din casa sclaviei.
3 Să nu ai alţi dumnezei afară de mine!
7 Să nu iei în zadar numele Domnului Dumnezeului tău;
căci Domnul nu va lăsa nepedepsit
pe cel ce va lua în zadar numele lui!
8 Adu-ţi aminte de ziua de sabat ca s-o sfinţeşti!
12 Cinsteşte-i pe tatăl tău şi pe mama ta
ca să ţi se lungească zilele
în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău!
13 Să nu ucizi!
14 Să nu comiţi adulter!
15 Să nu furi!
16 Să nu dai mărturie falsă împotriva aproapelui tău!
17 Să nu pofteşti casa aproapelui tău;
să nu pofteşti soţia aproapelui tău,
nici sclavul lui, nici sclava lui, nici boul lui,
nici măgarul lui,
nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău!”
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 18(19),8.9.10.11 (R.: In 6,68b)

R
.: Tu, Doamne,
ai cuvintele vieţii veşnice!

8 Legea Domnului este desăvârşită,
înviorează sufletul;
mărturia Domnului este adevărată,
îl face înţelept pe cel neştiutor. R.

9 Orânduirile Domnului sunt drepte,
înveselesc inima,
poruncile Domnului sunt strălucitoare,
luminează ochii. R.

10 Teama de Domnul este curată,
rămâne pentru totdeauna;
judecăţile Domnului sunt adevărate,
toate sunt drepte. R.

11 Ele sunt mai de dorit decât aurul
şi decât mult aur curat,
mai dulci decât mierea
şi decât fagurele proaspăt. R.

LECTURA A II-A
Noi îl predicăm pe Cristos cel răstignit,
scandal pentru oameni,
dar pentru cei chemaţi, înţelepciunea lui Dumnezeu.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul
către Corinteni 1,22-25

22
Fraţilor,
în timp ce iudeii cer semne,
iar grecii caută înţelepciunea,
23 noi îl predicăm pe Cristos cel răstignit,
scandal pentru iudei
şi nebunie pentru păgâni,
24 dar pentru cei chemaţi,
fie iudei, fie greci, Cristos este puterea lui Dumnezeu
şi înţelepciunea lui Dumnezeu.
25 Căci nebunia lui Dumnezeu
este mai înţeleaptă decât oamenii
şi slăbiciunea lui Dumnezeu
este mai puternică decât oamenii.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 3,16
Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,
încât l-a dat pe Fiul său, unul născut,
ca oricine crede în el să aibă viaţa veşnică.

EVANGHELIA
Dărâmaţi acest templu
şi în trei zile îl voi ridica!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos

după sfântul Ioan 2,13-25

 

13 Paştele iudeilor era aproape,
iar Isus a urcat la Ierusalim.
14Şi a găsit în templu
vânzătorii de boi, de oi şi de porumbei
şi pe schimbătorii de bani şezând acolo.
15 Făcând un bici din funii,
i-a alungat pe toţi din templu, la fel ca şi oile şi boii;
a împrăştiat monedele schimbătorilor de bani
şi a răsturnat mesele,
16 iar celor care vindeau porumbei le-a zis:
„Luaţi acestea de aici!
Nu faceţi casa Tatălui meu casă de negustorie!”
17 Discipolii lui şi-au adus aminte că fusese scris:
„Zelul pentru casa ta mă mistuie”.
18 Aşadar, l-au întrebat iudeii şi i-au zis:
„Ce semn ne arăţi că ai dreptul să faci acestea?”
19 Isus le-a răspuns:
„Dărâmaţi acest templu şi în trei zile îl voi ridica!”
20 Aşadar, i-au zis iudeii:
„Acest templu a fost construit în patruzeci şi şase de ani
şi tu în trei zile îl vei ridica?”
21 Însă el vorbea despre templul trupului său.
22 Deci, când a înviat din morţi,
discipolii lui şi-au amintit că a spus aceasta
şi au crezut în Scriptură
şi în cuvântul pe care îl spusese Isus.
23 Pe când era în Ierusalim, la sărbătoarea Paştelui,
mulţi, văzând semnele pe care le făcea,
au crezut în numele lui.
24 Dar Isus nu se încredea în ei,
pentru că el îi cunoştea pe toţi.
25 Şi nu avea nevoie ca cineva să aducă mărturie despre om,
pentru că el cunoştea ce era în om.
Cuvântul Domnului

Sau, la alegere, pot fi luate toate lecturile de mai sus, de la anul A, pag. 112.