en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Miercuri, 21 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Dan 3,14-20.91-92.95: Dumnezeu l-a trimis pe îngerul sãu și i-a eliberat pe slujitorii sãi.
Ps Dan 3,52-56: Vrednic de laudã ești, Doamne, și preamãrit în veci.
In 8,31-42: Dacã Fiul vã va elibera, veți fi într-adevãr liberi.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post

LECTURA I
Cel Care Este m-a trimis la voi.
Citire din cartea Exodului 3,1-8a.13-15

1
În zilele acelea,
Moise păştea turma lui Ietro, socrul său,
preotul din Madian.
A condus turma dincolo de pustiu
şi a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb.
2 Îngerul Domnului i s-a arătat într-o flacără de foc
din mijlocul rugului.
El s-a uitat şi, iată, rugul ardea cu foc,
dar rugul nu se mistuia.
3 Moise a zis: „Ia să merg şi să văd această mare arătare:
de ce nu se mistuie rugul!”
4 Când Domnul a văzut că el a mers să vadă,
Dumnezeu l-a strigat din mijlocul rugului şi a zis:
„Moise! Moise!”
Iar el a răspuns: „Iată-mă!”
5 El i-a zis: „Nu te apropia aici!
Scoate-ţi încălţămintea din picioare,
căci locul pe care stai este pământ sfânt!”
6 Şi a zis: „Eu sunt Dumnezeul tatălui tău,
Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac
şi Dumnezeul lui Iacob”.
Moise şi-a ascuns faţa,
căci se temea să-l privească pe Dumnezeu.
7 Domnul a zis:
„Am văzut necazul poporului meu, care este în Egipt,
şi am auzit strigătele lor din cauza asupritorilor.
Îi cunosc durerea.
8a Am coborât ca să-l scot din mâna egiptenilor
şi să-l fac să urce din ţara aceea într-o ţară bună şi întinsă,
într-o ţară în care curge lapte şi miere.
13 Moise i-a zis lui Dumnezeu:
,,Iată, eu voi merge la fiii lui Israel şi le voi spune:
«Dumnezeul părinţilor voştri m-a trimis la voi»;
şi dacă mă vor întreba: «Care este numele lui?»,
ce să le spun?”
14 Dumnezeu i-a zis lui Moise:
,,EU SUNT CEL CARE SUNT”.
Şi a adăugat: „Aşa să le spui fiilor lui Israel:
«EU SUNT m-a trimis la voi»”.
15 Dumnezeu i-a mai zis lui Moise:
„Aşa să le spui fiilor lui Israel:
«Domnul Dumnezeul părinţilor voştri,
Dumnezeul lui Abraham,
Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacob,
m-a trimis la voi.
Acesta este numele meu pentru veşnicie,
aceasta este amintirea mea din generaţie în generaţie»”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 102(103),1-2.3-4.6-7.8 şi 11 (R.: 8a)

R
.: Îndurător şi milostiv
este Domnul.

1 Binecuvântează-l, suflete al meu, pe Domnul
şi tot ce este în mine să binecuvânteze numele său cel sfânt!
2 Binecuvântează-l, suflete al meu, pe Domnul
şi nu uita nicicând de binefacerile sale! R.

3 El îţi iartă toate nelegiuirile
şi te vindecă de orice boală.
4 El îţi răscumpără viaţa din adânc
şi te încununează cu îndurare şi dragoste. R.

6 Domnul face dreptate şi judecată dreaptă
tuturor celor care trăiesc în asuprire.
7 El a făcut cunoscute lui Moise căile sale
şi faptele sale minunate, fiilor lui Israel. R.

8 Domnul este îndurător şi milostiv,
el este îndelung răbdător şi plin de îndurare.
11 Cât sunt de sus cerurile faţă de pământ,
tot atât de mare este îndurarea sa
faţă de cei care se tem de el. R.

LECTURA A II-A
Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să fie un exemplu
şi au fost scrise ca avertizare pentru noi.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul
către Corinteni 10,1-6.10-12

1
Fraţilor,
nu vreau ca voi să rămâneţi în ignoranţă:
părinţii noştri au fost cu toţii sub nor
şi toţi au trecut prin mare
2 şi toţi, întru Moise, au fost botezaţi în nor şi în mare.
3 Toţi au mâncat aceeaşi hrană spirituală
4 şi toţi au băut aceeaşi băutură spirituală
pentru că ei beau din stânca spirituală care îi urma,
iar stânca era Cristos.
5 Totuşi, cei mai mulţi dintre ei
nu i-au plăcut lui Dumnezeu,
de aceea au pierit în pustiu.
6 De fapt, acestea au devenit pentru noi exemple,
ca să nu dorim cele rele aşa cum au dorit ei.
10 Nici să nu murmuraţi
aşa cum au murmurat unii dintre ei
şi au fost nimiciţi de îngerul nimicitor.
11 Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să fie un exemplu
şi au fost scrise ca avertizare pentru noi,
cei la care a ajuns sfârşitul veacurilor,
12 aşa încât cel care crede că se ţine pe picioare
să vadă să nu cadă!
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 4,17b
„Convertiţi-vă”, spune Domnul,
„pentru că împărăţia cerurilor s-a apropiat!”

EVANGHELIA
Dacă nu vă convertiţi,
cu toţii veţi pieri.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 13,1-9

1
În acel timp,
au venit la Isus unii
care i-au povestit despre galileenii
al căror sânge Pilat îl amestecase cu cel al jertfelor lor.
2 El, răspunzând, le-a zis:
„Vi se pare că aceşti galileeni
au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi galileeni
pentru că au suferit aceasta?
3 Vă spun: nicidecum!
Dar dacă nu vă convertiţi,
cu toţii veţi pieri la fel.
4 Sau vi se pare că cei optsprezece
peste care a căzut turnul din Siloe şi i-a ucis
erau mai vinovaţi decât toţi ceilalţi oameni
care locuiau în Ierusalim?
5 Vă spun: nicidecum!
Dar dacă nu vă convertiţi, cu toţii veţi pieri la fel”.
6 Apoi le-a spus această parabolă:
„Un om a plantat un smochin în via sa
şi a venit să caute fructe în el, dar nu a găsit
7 şi i-a spus viticultorului: «Iată,
sunt trei ani de când vin să caut fructe în smochinul acesta,
dar nu găsesc.
Taie-l!
De ce să mai secătuiască pământul?»
8 Acesta, răspunzând, i-a zis:
«Stăpâne, mai lasă-l şi anul acesta
pentru ca să-l sap de jur împrejur
şi să-i pun gunoi la rădăcină!
9 Poate va face fructe la anul.
Dacă nu, îl vei tăia»”.
Cuvântul Domnului

Sau, la alegere, pot fi luate toate lecturile de mai sus, de la anul A, pag. 112.