en-USro-RO

| Login
Sunday, April 11, 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Cel care este m-a trimis la voi.

Citire din cartea Exodului 3,1-8a.10.13-15

În zilele acelea, 1 Moise păştea turma socrului său, Ietro, preotul din Madian. Odată, îndepărtându-se cu turma în pustiu, a ajuns la Horeb, muntele lui Dumnezeu. 2 Acolo i s-a arătat Domnul, în mijlocul unor flăcări, care se ridicau dintr-un tufiş. Moise a văzut că tufişul ardea, dar nu se mistuia. 3 Atunci Moise a zis: „Mă duc să văd acest lucru uluitor, de ce nu se mistuie tufişul”. 4 Când a văzut Domnul că se apropie să privească, l-a strigat din mijlocul tufişului: „Moise, Moise!” El a răspuns: „Iată-mă!” 5 Dumnezeu i-a spus: „Nu te apropia de locul acesta; scoate-ţi încălţămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt”. 6 Şi a adăugat: „Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacob”. Moise şi-a acoperit faţa, căci se temea să-l privească pe Dumnezeu. 7 Domnul i-a zis lui Moise: „Am văzut suferinţa poporului meu, care este în Egipt, şi am auzit strigătele pe care le scoate din pricina cruzimii celor care îi supraveghează muncile. 8a Pentru că îi cunosc durerile, am coborât ca să-l eliberez din mâna egiptenilor, să-l scot din ţara aceasta şi să-l duc într-o altă ţară întinsă şi roditoare, într-o ţară în care curge lapte şi miere, în ţara Canaanului”. 10 „Acum vino! Eu te voi trimite la faraon şi vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe fiii lui Israel”. 13 Moise a zis lui Dumnezeu: „Iată, eu voi merge la fiii lui Israel şi le voi spune: «Dumnezeul părinţilor voştri m-a trimis la voi». Şi de mă vor întreba: «Care este numele lui?» ce le voi răspunde?” 14 Dumnezeu a spus lui Moise: „Eu sunt cel care sunt!” Şi a adăugat: „Aşa vei vorbi fiilor lui Israel: cel care se numeşte Eu sunt m-a trimis la voi”. 15 Dumnezeu i-a mai zis lui Moise: „Aşa să vorbeşti fiilor lui Israel: «Iahve, Domnul Dumnezeul părinţilor voştri, Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacob m-a trimis la voi. Acesta este numele meu pentru veşnicie, numele cu care mă veţi cinsti din neam în neam. »”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 102,1-2.3-4.6-7.8 şi 11 (R.: 8a)

R.: Îndurător şi milostiv este Domnul.

1 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul

şi toată fiinţa mea să laude numele său cel sfânt!

2 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul

şi nu uita nicicând de darurile lui. R.

 

3 El îţi iartă toate păcatele

şi te vindecă de orice infirmitate.

4 El îţi scapă viaţa de la pierzare

şi te încununează cu bunătate şi îndurare. R.

 

6 Domnul săvârşeşte dreptatea

şi apără cauza celor asupriţi.

7 El a făcut cunoscute lui Moise căile sale

şi faptele sale minunate fiilor lui Israel. R.

 

8 Domnul este îndurător şi milostiv,

el este îndelung răbdător şi plin de dragoste.

11 Cât de mare este distanţa de la cer la pământ,

tot aşa de mare este mila sa faţă de cei care se tem de dânsul. R.

 

LECTURA A II-A

Istoria călătoriei poporului ales în pustiu a fost scrisă ca învăţătură pentru noi.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 10,1-6.10-12

Fraţilor, 1 nu vreau să ignoraţi ceea ce s-a petrecut la ieşirea din Egipt. Strămoşii noştri au fost cu toţii sub norul protector şi au trecut prin mare. 2 Toţi au fost botezaţi împreună cu Moise, în nor şi în mare. 3 Toţi au mâncat din aceeaşi mâncare spirituală, 4 toţi au băut aceeaşi băutură spirituală, căci au băut din stânca ce venea în urma lor, iar stânca era Cristos. 5 Cu toate acestea cei mai mulţi dintre ei nu au fost pe placul lui Dumnezeu, de aceea au pierit în pustiu. 6 Acestea s-au întâmplat ca semne, pentru a ne împiedica să dorim răul, aşa cum l-au dorit ei. 10 Să nu cârtiţi deci aşa cum au cârtit unii dintre ei şi au fost ucişi de îngerul nimicitor. 11 Acestea toate li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pildă şi au fost scrise pentru învăţătura noastră, care întâmpinăm sfârşitul veacurilor. 12 Drept aceea, cel care crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă.

Cuvântul Domnului

 

VERS LA EVANGHELIE Mt 4,17

Convertiţi-vă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor.

 

EVANGHELIA

Dacă nu faceţi pocăinţă, cu toţii veţi pieri.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 13,1-9

1 Într-o zi au venit unii şi i-au povestit lui Isus ce li se întâmplase unor galileeni, al căror sânge Pilat îl amestecase cu jertfele lor. 2 „Credeţi voi, le-a răspuns Isus, că aceşti galileeni au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi galileeni, pentru că au avut această soartă? 3 Eu vă spun că nu; dar dacă nu vă întoarceţi, cu toţii veţi pieri la fel. 4 Sau cei optsprezece inşi peste care s-a prăbuşit turnul din Siloe şi i-a omorât, credeţi oare că erau mai vinovaţi decât toţi ceilalţi locuitori ai Ierusalimului? 5 Eu vă spun că nu; dar dacă nu vă întoarceţi, cu toţii veţi pieri la fel!” 6 Şi le-a spus această asemănare: „Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el şi nu a găsit. 7 Atunci a zis viticultorului: «Iată, sunt trei ani de când vin să caut rod în smochinul acesta şi nu găsesc. Taie-l! La ce să mai ocupe pământul degeaba?» 8 «Stăpâne, i-a răspuns viticultorul, mai lasă-l şi anul acesta; am să-l sap de jur împrejur şi am să-i pun gunoi la rădăcină. 9 Poate că va aduce rod în viitor; dacă nu, îl vei tăia»”.

Cuvântul Domnului

Sau, la alegere, pot fi luate toate lecturile de mai sus, de la anul A, pag. 111.