en-USro-RO

| Login
7 martie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Nu poate să păcătuiască, fiind născut din Dumnezeu.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 3,7-10

7 Copiii mei, nimeni să nu vă amăgească. Cine trăieşte după dreptate este drept, precum el este drept. 8 Cine săvârşeşte păcatul este sub stăpânirea diavolului, pentru că diavolul de la început păcătuieşte. Pentru aceasta s-a arătat Fiul lui Dumnezeu ca să nimicească lucrările diavolului. 9 Cine este născut din Dumnezeu, nu săvârşeşte păcatul, deoarece cel născut din Dumnezeu rămâne în el şi nu poate păcătui, fiind născut din Dumnezeu. 10 Prin aceasta pot fi deosebiţi copiii lui Dumnezeu de copiii diavolului; cine nu săvârşeşte dreptatea nu este din Dumnezeu, precum nu este nici cel care nu iubeşte pe fratele său.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 97,1.7-8.9 (R.: 3a)

R.: Tot pământul a văzut mântuirea Dumnezeului nostru.

1 Cântaţi Domnului un cântec nou,

pentru că a făcut lucruri minunate;

dreapta şi braţul lui cel sfânt

i-au venit în ajutor. R.

 

7 Să vuiască marea şi tot ce cuprinde ea,

lumea şi toţi cei ce locuiesc într-însa.

8 Toate râurile să bată din palme

şi munţii să tresalte de bucurie în faţa Domnului. R.

 

9 El vine să judece pământul.

El va judeca lumea cu dreptate

şi popoarele fără părtinire. R.

 

VERS LA EVANGHELIE Evr 1,1-2

(Aleluia) Odinioară Dumnezeu a vorbit în multe feluri părinţilor noştri prin profeţi;

în zilele din urmă ne-a vorbit prin Fiul său. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

L-am aflat pe Mesia.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 1,35-42

35 Ioan stătea cu doi dintre ucenicii săi. 36 Îndreptându-şi privirea spre Isus, care trecea, a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu”. 37 Cei doi ucenici l-au auzit când a spus acestea şi l-au urmat pe Isus. 38 Isus, întorcându-se şi văzându-i că merg după el, le-a zis: „Pe cine căutaţi?” Iar ei au răspuns: „Rabbi, ceea ce înseamnă Învăţătorule, unde locuieşti?” 39 El le-a zis: „Veniţi şi vedeţi”. Au mers deci şi au văzut unde locuia; şi au rămas la el în ziua aceea. Era pe la ora patru după-amiază. 40 Unul dintre cei doi, care auziseră cuvintele lui Ioan şi veniseră după Isus, era Andrei, fratele lui Simon Petru. 41 Cel dintâi pe care l-a întâlnit a fost fratele său, Simon, căruia i-a zis: „L-am aflat pe Mesia, ceea ce înseamnă Cristos”. 42 Andrei l-a dus pe fratele său la Isus. Privindu-l, Isus i-a zis: „Tu eşti Simon, fiul lui Iona; tu te vei numi Chefa, adică Petru”.

Cuvântul Domnului