en-USro-RO

Inregistrare | Login
20 ianuarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

20 ianuarie 2018
Echilibrul

    Un domn întâlni într-o seară un beţiv mergând în patru labe pe stradă. Se apropie de el şi-l întrebă:
    – Ce ai, om bun, ai pierdut ceva?
    – Am pierdut, domnule, am pierdut – răspunse beţivul. Am pierdut echilibrul şi nu mai sunt în stare să-l găsesc.

    De la echilibru vine echilibrat, iar echilibrat este ceea ce este drept, adevărat, la locul său, dintr-o bucată.
    Atunci când se pierde viziunea supranaturală, atunci când nu se trăieşte de faţă cu Dumnezeu, atunci când valoarea lucrurilor nu se măsoară prin ceea ce este de folos sau nu pentru cer, atunci se pierde echilibrul.
    Iar când se pierde echilibrul, se ajunge să se meargă în patru labe, târâş.

Text preluat din volumul: De vorbă cu Isus. A te ruga cu… un zâmbet zilnic
LECTURA I
Nu poate să păcătuiască,
pentru că este născut din Dumnezeu.
Citire din Scrisoarea întâi
a sfântului apostol Ioan 3,7-10

7 Copii,
nimeni să nu vă înşele!
Cine săvârşeşte dreptatea este drept,
după cum el este drept.
8 Cine comite păcatul este de la diavol,
pentru că diavolul păcătuieşte de la început.
Pentru aceasta s-a arătat Fiul lui Dumnezeu,
ca să nimicească lucrările diavolului.
9 Oricine este născut din Dumnezeu nu comite păcat,
pentru că sămânţa lui Dumnezeu rămâne în el
şi nu poate să păcătuiască,
pentru că este născut din Dumnezeu.
10 În aceasta se recunosc
copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului:
oricine nu săvârşeşte dreptatea
şi nu-l iubeşte pe fratele său
nu este din Dumnezeu.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 97(98),1.7-8.9 (R.: 3cd)

R
.: Toate marginile pământului
au văzut mântuirea Dumnezeului nostru.

1 Cântaţi-i Domnului un cântec nou,
pentru că a făcut lucruri minunate;
dreapta şi braţul lui cel sfânt
i-au venit în ajutor! R.

7 Să vuiască marea şi tot ce cuprinde ea,
lumea şi toţi cei ce locuiesc ea!
8 Toate râurile să bată din palme
şi munţii să tresalte de bucurie împreună! R.

9 Să tresalte în faţa Domnului
care vine să judece pământul!
El va judeca lumea cu dreptate
şi popoarele cu nepărtinire. R.

ALELUIA Evr 1,1-2a
(Aleluia) După ce în trecut
a vorbit în multe rânduri şi în multe moduri părinţilor noştri prin profeţi,
Dumnezeu, în aceste zile din urmă,
ne-a vorbit nouă prin Fiul. (Aleluia)

EVANGHELIA
L-am găsit pe Mesia!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 1,35-42

35 În acel timp,
Ioan stătea din nou
împreună cu doi dintre discipolii săi.
36 Şi, privindu-l pe Isus care trecea, a zis:
„Iată-l pe Mielul lui Dumnezeu!”
37 Cei doi discipoli ai săi l-au auzit vorbind şi l-au urmat pe Isus.
38 Isus întorcându-se şi văzându-i că îl urmează,
le-a zis: „Ce căutaţi?”
Ei i-au spus: „Rabbi – ceea ce, tradus, înseamnă «Învăţătorule!» –
unde locuieşti?”
39 El le-a zis: „Veniţi şi vedeţi!”
Aşadar au venit şi au văzut unde locuieşte
şi au rămas la el în ziua aceea.
Era cam pe la ceasul al zecelea.
40 Unul dintre cei doi,
care îl auziseră pe Ioan şi-l urmaseră pe Isus,
era Andrei, fratele lui Simon Petru.
41 Acesta l-a găsit mai întâi pe fratele său, Simon, şi i-a spus:
„L-am găsit pe Mesia!” – care, tradus, înseamnă «Cristos»” –
42 şi l-a adus la Isus.
Privindu-l, Isus i-a zis: „Tu eşti Simon, fiul lui Ioan;
tu te vei numi «Chefa» – care înseamnă «Petru»”.
Cuvântul Domnului