en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Miercuri, 21 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Dan 3,14-20.91-92.95: Dumnezeu l-a trimis pe îngerul sãu și i-a eliberat pe slujitorii sãi.
Ps Dan 3,52-56: Vrednic de laudã ești, Doamne, și preamãrit în veci.
In 8,31-42: Dacã Fiul vã va elibera, veți fi într-adevãr liberi.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post

LECTURA I
Mulţi leproşi erau în Israel,
dar nimeni dintre ei nu a fost curăţat,
decât doar Naaman sirianul (Lc 4,27).
Citire din cartea a doua
a Regilor 5,1-15a

1
În zilele acelea,
Naaman, căpetenia armatei regelui din Aram,
era un om de vază.
El era respectat pentru că prin el
Domnul dăduse eliberare lui Aram.
Dar omul acesta puternic şi viteaz era lepros.
2 Aram au ieşit în grupuri şi au răpit din ţara lui Israel
o tânără care a devenit slujitoarea soţiei lui Naaman.
3 Ea i-a zis stăpânei sale:
„De-ar vrea stăpânul meu să meargă la profetul
care este în Samaria!
L-ar curăţa de lepra lui!”
4 Naaman a mers şi i-a povestit stăpânului său:
„Aşa şi aşa a spus tânara care este din ţara lui Israel”.
5 Regele din Aram i-a zis: „Du-te!
Eu voi trimite o scrisoare la regele din Israel!”
Naaman a mers şi a luat cu sine zece talanţi de argint,
şase mii de sicli de aur şi zece schimburi de haine.
6 A dus la regele lui Israel scrisoarea care zicea:
„Acum, când a ajuns la tine scrisoarea aceasta,
iată, îl trimit la tine pe Naaman, slujitorul meu,
ca să-l vindeci de lepră!”
7 Când a văzut scrisoarea, regele lui Israel
şi-a sfâşiat hainele şi a zis: „Sunt eu Dumnezeu
ca să fac pe cineva să moară sau să trăiască?
Acesta a trimis la mine ca să curăţ un om de lepra lui.
Recunoaşteţi şi vedeţi că el caută motiv împotriva mea!”
8 Când a auzit Elizeu, omul lui Dumnezeu,
că regele lui Israel şi-a sfâşiat hainele,
a trimis să i se spună regelui:
„Pentru ce ţi-ai sfâşiat hainele?
Să vină la mine şi se va şti că este un profet în Israel!”
9 Naaman a venit cu caii şi cu carul lui
şi s-a oprit la uşa casei lui Elizeu.
10 Elizeu a trimis un mesager să-i spună:
„Mergi şi te spală de şapte ori în Iordan
şi trupul se va vindeca şi vei fi curat!”
11 Naaman s-a mâniat şi a plecat, zicând: „Iată,
mi-am zis că va ieşi, se va apropia şi va chema numele
Domnului Dumnezeului său, îşi va întinde mâna,
va atinge locul bolnav şi va curăţa lepra.
12 Oare nu sunt mai bune Abana şi Parpar,
râurile Damascului, decât toate apele lui Israel?
Nu aş fi putut să mă spăl în ele şi să mă curăţ?”
S-a întors şi a plecat înfuriat.
13 Slujitorii lui s-au apropiat ca să-i vorbească şi i-au zis:
„Părinte, dacă profetul ţi-ar fi spus un lucru mare,
nu l-ai fi făcut?
Cu atât mai mult dacă ţi-a zis: «Spală-te şi te vei curăţi!»”
14 Atunci a coborât şi s-a cufundat în Iordan de şapte ori,
după cuvântul omului lui Dumnezeu.
Şi trupul a devenit ca trupul unui copilaş şi s-a curăţat.
15a Naaman s-a întors la omul lui Dumnezeu
cu toată tabăra sa.
A ajuns, a stat înaintea lui şi a zis:
„Iată, ştiu acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul
decât numai în Israel!”
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 41(42),2.3; 42(43),3.4 (R.: Ps 41(42),3)

R
.: Sufletul meu e însetat
de Dumnezeul cel viu.

42, 2 Cum doreşte cerbul izvoarele de apă,
aşa te doreşte sufletul meu pe tine, Dumnezeule. R.

3 Sufletul meu e însetat de Dumnezeu,
de Dumnezeul cel viu;
când voi veni şi voi vedea faţa lui Dumnezeu? R.

43, 3 Trimite-mi lumina şi adevărul tău!
Ele să mă călăuzească,
să mă ducă la muntele tău cel sfânt
şi în lăcaşurile tale! R.

4 Voi merge la altarul lui Dumnezeu,
la Dumnezeul bucuriei şi veseliei mele,
şi te voi lăuda cu harpa,
Dumnezeule, Dumnezeul meu. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Ps 129(130),5.7b
Eu nădăjduiesc în Domnul;
sufletul meu speră în cuvântul său;
căci la Domnul este îndurare şi belşug de mântuire.

EVANGHELIA
Isus, ca şi Ilie şi Elizeu,
n-a fost trimis numai pentru iudei.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 4,24-30

24
În acel timp, când a venit la Nazaret,
Isus le-a spus celor din sinagogă:
„Adevăr vă spun
că niciun profet nu este acceptat în patria sa;
25 şi adevărat vă spun
că multe văduve erau în Israel în zilele lui Ilie,
când cerul a fost închis timp de trei ani şi şase luni,
încât s-a făcut mare foamete în toată ţara,
26 dar Ilie nu a fost trimis la niciuna dintre ele,
ci doar la o femeie văduvă din Sarepta Sidonului.
27 Şi mulţi leproşi erau în Israel pe timpul profetului Elizeu,
dar nimeni dintre ei n-a fost curăţat,
decât doar Naaman sirianul”.
28 Auzind acestea, toţi cei din sinagogă s-au umplut de mânie.
29 Ridicându-se, l-au scos afară din cetate
şi l-au dus pe buza prăpastiei
de pe colina pe care era construită cetatea lor
ca să-l arunce de acolo.
30 Însă el, trecând prin mijlocul lor, a plecat.
Cuvântul Domnului