en-USro-RO

Inregistrare | Login
19 ianuarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Vineri, 19 ianuarie 2018

Sfintii zilei
Ss. Marius şi Marta, soţi m.
Liturghierul Roman
Vineri din sãptãmâna a 2-a de peste an
Liturghie la alegere, prefaţã comunã
verde. II
Lectionar
1Sam 24,3-21: Nu-mi voi ridica mâna împotriva stãpânului meu, regele, care a fost consacrat Domnului prin ungere.
Ps 56: Ai milã de mine, Dumnezeule, ai milã de mine!
Mc 3,13-19: I-a chemat pe cei pe care i-a voit el, iar ei au venit la el.
Meditatia zilei
Vineri din sãptãmâna a 2-a de peste an

 LECTURA I
Cu suflet zdrobit şi cu duh umilit,
de-am putea fi primiţi.
Citire din cartea profetului Daniel 3,25.34-43

25
În zilele acelea,
Azaria, stând, s-a rugat astfel şi,
deschizându-şi gura în mijlocul focului, a spus:
34 „Nu ne da până la capăt, de dragul numelui tău,
şi nu rupe alianţa ta!
35 Nu îndepărta mila ta de la noi
de dragul lui Abraham, cel iubit de tine,
de dragul lui Isaac, slujitorul tău,
şi al lui Israel, sfântul tău,
36 cărora le-ai vorbit spunând că le vei înmulţi descendenţa
ca stelele cerului şi ca nisipul
care este de-a lungul ţărmului mării!
37 Căci, Stăpâne, am devenit cei mai mici
printre toate popoarele
şi suntem umiliţi pe tot pământul astăzi,
din cauza păcatelor noastre.
38 Căci în acest moment nu este principe,
nici profet şi nici conducător,
nici ardere de tot, nici jertfă,
nici ofrandă, nici jertfă de tămâie,
nici loc unde să aducem roade înaintea ta
şi să aflăm îndurare.
39 Ci cu suflet zdrobit şi cu duh umilit
de-am putea fi primiţi ca o ardere de tot de berbeci şi de boi
şi ca o mie de miei graşi!
40 Astfel să fie jertfa noastră înaintea ta astăzi
şi să se împlinească înaintea ta, pentru că nu este ruşine
pentru cei care-şi pun încrederea în tine.
41 Acum, te urmăm din toată inima,
ne temem de tine şi căutăm faţa ta: nu ne fă de ruşine,
42 ci fă cu noi după bunătatea ta
şi după mulţimea îndurării tale!
43 Ai milă de noi, potrivit cu minunile tale,
şi dă glorie numelui tău, Doamne!”
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 24(25),4-5ab.6-7cd.8-9 (R.: 6a)

R
.: Aminteşte-ţi, Doamne,
de îndurarea şi de milostivirea ta!

4 Fă-mi cunoscute, Doamne, căile tale
şi învaţă-mă cărările tale!
5ab Călăuzeşte-mă în adevărul tău şi învaţă-mă,
căci tu eşti Dumnezeul mântuirii mele! R.

6 Aminteşte-ţi, Doamne, de îndurarea şi milostivirea ta,
pentru că ele sunt din veşnicie!
7bc Adu-ţi aminte de mine în milostivirea ta,
pentru bunătatea ta, Doamne! R.

8 Domnul este bun şi drept,
de aceea el îi învaţă pe cei păcătoşi calea;
9 îi face pe cei sărmani să umble după dreptate,
îi învaţă pe cei smeriţi căile sale. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Cf. Il 2,12-13
„Întoarceţi-vă la mine din toată inima”, spune Domnul,
„căci eu sunt milostiv şi îndurător”!

EVANGHELIA
Tot aşa vă va face şi Tatăl meu ceresc
dacă nu veţi ierta fiecare fratelui său din inimă.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 18,21-35

21
În acel timp,
Petru, apropiindu-se de Isus, i-a zis:
„Doamne, de câte ori să-l iert pe fratele meu
care greşeşte împotriva mea?
De şapte ori?”
22 Isus i-a spus:
„Nu-ţi spun până la şapte ori,
ci până la şaptezeci de ori şapte.
23 De aceea, împărăţia cerurilor este asemănată cu un rege
care a vrut să încheie conturile cu servitorii săi.
24 Când a început să ceară conturile,
i-a fost prezentat unul care îi datora zece mii de talanţi.
25 Întrucât nu putea să-i restituie,
stăpânul a poruncit să fie vânduţi el, soţia,
copiii şi tot ce avea şi să achite datoria.
26 Atunci, servitorul s-a prosternat în faţa lui, zicându-i:
«Stăpâne, ai răbdare cu mine şi-ţi voi restitui totul!»
27 Stăpânului i s-a făcut milă de servitorul acela,
l-a lăsat să plece şi i-a iertat datoria.
28 Dar ieşind, servitorul acela l-a găsit
pe unul care era servitor împreună cu el
şi care îi datora o sută de dinari.
Înşfăcându-l, îl strângea de gât, spunându-i:
«Dă-mi ceea ce îmi eşti dator!»
29 Căzând în genunchi,
cel care era servitor împreună cu el îl implora:
«Ai răbdare cu mine şi îţi voi restitui!»
30 Dar el nu a vrut;
dimpotrivă, a mers şi l-a aruncat în închisoare
până când îi va fi plătit datoria.
31 Văzând deci ceilalţi servitori cele petrecute,
s-au întristat foarte mult şi, venind,
i-au povestit stăpânului lor toate cele întâmplate.
32 Atunci, chemându-l stăpânul lui, i-a zis:
«Servitor rău, ţi-am iertat toată datoria aceea
pentru că m-ai rugat.
33 Nu trebuia să te înduri şi tu
de cel care este servitor ca şi tine
aşa cum eu m-am îndurat de tine?»
34 Şi, mâniindu-se, stăpânul l-a dat pe mâna călăilor
până va fi plătit toată datoria.
35 Tot aşa vă va face şi Tatăl meu ceresc
dacă nu veţi ierta fiecare fratelui său din inimă”.
Cuvântul Domnului