en-USro-RO

| Login
3 februarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Nu au fost gasite articole.
LECTURA I
Să păziţi poruncile
şi să le puneţi în practică!
Citire din cartea Deuteronomului 4,1.5-9

1
În zilele acelea,
Moise a vorbit către popor:
„Acum, Israel,
ascultă hotărârile şi judecăţile pe care te învăţ
să le împliniţi pentru ca să trăiţi,
să ajungeţi şi să intraţi în stăpânirea ţării
pe care v-o dă Domnul Dumnezeul părinţilor voştri!
5 Iată, vă învăţ hotărâri şi judecăţi
după cum mi-a poruncit Domnul Dumnezeul meu,
ca să le împliniţi astfel în ţara în care intraţi
ca s-o luaţi în stăpânire!
6 Să le păziţi şi să le împliniţi;
căci aceasta va fi înţelepciunea
şi priceperea voastră înaintea popoarelor
care vor auzi aceste hotărâri şi vor spune:
«Numai acest popor este înţelept şi priceput.
Este un neam mare»!
7 Care este neamul acela atât de mare,
încât să aibă dumnezeii lui atât de aproape
cum îl avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru
ori de câte ori îl chemăm?
8 Şi care este neamul acela atât de mare,
încât să aibă hotărâri şi judecăţi atât de drepte
cum este toată legea aceasta
pe care v-o pun astăzi înainte?
9 Numai fii atent la tine şi păzeşte-ţi cu grijă sufletul,
ca să nu uiţi lucrurile pe care le-au văzut ochii tăi
şi ca să nu-ţi iasă din inimă în toate zilele vieţii tale
şi să le transmiţi fiilor tăi şi fiilor fiilor tăi!”
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 146-147(147),12-13.14-15.19-20 (R.: 12a)

R
.: Preamăreşte-l, Ierusalim,
pe Domnul Dumnezeul tău!

12 Premăreşte-l, Ierusalim, pe Domnul,
laudă-l, Sion, pe Dumnezeul tău!
13 Căci el întăreşte zăvoarele porţilor tale,
el binecuvântează pe fiii tăi în mijlocul tău. R.

14 El dă pace ţinutului tău
şi te satură cu cel mai bun grâu.
15 El îşi trimite cuvântul pe pământ,
cuvântul lui aleargă cu iuţeală mare. R.

19 El îi face cunoscut lui Iacob cuvântul său,
lui Israel, hotărârile şi judecăţile sale.
20 El n-a făcut aşa cu niciun alt neam
şi nu le-a făcut cunoscute judecăţile sale. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Cf. In 6,63c.68c
Cuvintele tale, Doamne, sunt duh şi viaţă;
tu ai cuvintele vieţii veşnice.

EVANGHELIA
Cine va împlini şi va învăţa astfel,
acesta va fi numit mare în împărăţia cerurilor.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 5,17-19

17
În acel timp,
Isus îi învăţa pe discipolii săi, zicând:
„Să nu socotiţi că am venit
să desfiinţez Legea sau Profeţii!
Nu am venit să desfiinţez, ci să împlinesc.
18 Căci, adevăr vă spun,
mai înainte de a trece cerul şi pământul,
nicio iotă şi nicio linioară nu va trece din Lege
până ce nu se vor împlini toate.
19 Aşadar, cel care va încălca
una dintre aceste porunci mai mici
şi-i va învăţa astfel pe oameni
va fi numit cel mai mic în împărăţia cerurilor.
Dar dacă cineva le va împlini şi va învăţa astfel,
acesta va fi numit mare în împărăţia cerurilor”.
Cuvântul Domnului