en-USro-RO

| Login
28 februarie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Păstraţi poruncile şi puneţi-le în practică.

Citire din cartea Deuteronomului 4,1.5-9

Moise a spus poporului: 1 „Acum, Israele, ascultă poruncile şi legile pe care vi le fac cunoscute, pentru ca voi să le împliniţi. În felul acesta veţi trăi şi veţi intra în stăpânirea ţării, pe care v-o dă Domnul Dumnezeul părinţilor voştri. 5 Iată că v-am învăţat poruncile şi legile, pe care Domnul Dumnezeul meu mi le-a încredinţat, pentru ca să le împliniţi, în ţara pe care o veţi lua în stăpânire; 6 să le păziţi şi să le puneţi în practică. Ele vor fi înţelepciunea şi priceperea voastră în ochii tuturor popoarelor; când acestea vor auzi vorbindu-se de toate aceste porunci, să zică: «Iată un popor mare, înţelept şi priceput». 7 Care este într-adevăr poporul acela atât de mare, ai cărui dumnezei să fie atât de aproape, cât de aproape este Domnul Dumnezeul nostru, ori de câte ori îl chemăm? 8 Şi care este poporul acela atât de mare, care să aibă porunci şi legi atât de drepte, cum este toată această lege, pe care v-o pun eu astăzi înaintea ochilor voştri? 9 Dar ia seama asupra ta şi veghează cu luare aminte asupra sufletului tău, ca nu cumva să uiţi ceea ce ai văzut cu ochii tăi şi toată viaţa ta să nu-ţi iasă din inimă. Fă-le cunoscute acestea copiilor tăi şi copiilor tăi”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 147,12-13.15-16.19-20 (R.: 12a)

R.: Laudă, Ierusalime, pe Domnul!

12 Laudă, Ierusalime, pe Domnul,

laudă, Sioane, pe Dumnezeul tău.

13 Căci el întăreşte zăvoarele porţilor tale,

el binecuvântează pe fiii tăi în tine. R.

 

15 Când el îşi trimite învăţătura pe pământ,

cuvântul său ajunge de îndată.

16 El face să cadă zăpada ca lâna,

el presară chiciura ca cenuşa. R.

 

19 El vesteşte lui Iacob cuvântul său,

lui Israel legile şi poruncile sale.

20 El n-a făcut aşa celorlalte popoare,

ele nu cunosc poruncile sale. R.

 

VERS LA EVANGHELIE In 6,64b.69b

Cuvintele tale, Doamne, sunt duh şi viaţă;

tu ai cuvintele vieţii veşnice.

 

EVANGHELIA

Cine va împlini Legea şi o va învăţa, acesta va fi numit mare în împărăţia cerurilor.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,17-19

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 17 „Să nu credeţi că am venit să desfiinţez Legea sau Profeţii. Nu am venit să desfiinţez, ci să desăvârşesc. 18 Căci vă spun adevărul, înainte de a dispărea cerul şi pământul, nici o literă şi nici o virgulă nu va dispărea din Lege, până ce nu se vor împlini toate. 19 Deci cel care va călca una dintre cele mai mici dintre aceste porunci şi-i va învăţa pe oameni să facă la fel, va fi numit cel mai mic în împărăţia cerurilor; dar cel care le va împlini şi-i va învăţa şi pe alţii să le împlinească, va fi numit mare în împărăţia cerurilor.

Cuvântul Domnului