en-USro-RO

| Login
3 februarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Nu au fost gasite articole.
LECTURA I
Acesta este poporul
care n-a ascultat de glasul Domnului Dumnezeului său.
Citire din cartea profetului Ieremia 7,23-28

23
Aşa vorbeşte Domnul:
„Le-am poruncit părinţilor voştri acest lucru:
ascultaţi glasul meu
şi eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veţi fi poporul
meu; umblaţi pe căile pe care vi le-am poruncit
şi va fi bine pentru voi!
24 Dar ei nu au ascultat şi nici nu şi-au plecat urechea,
ci au umblat după planurile încăpăţânate ale inimii lor rele:
au dat înapoi, nu înainte.
25 Din ziua în care i-am făcut să iasă pe părinţii voştri
din ţara Egiptului şi până în ziua de azi
i-am trimis la voi pe toţi slujitorii mei, profeţii;
zi de zi îi trezeam şi îi trimiteam.
26 Dar ei nu m-au ascultat şi nu şi-au plecat urechile;
şi-au înţepenit grumazul şi au făcut mai rău decât părinţii lor.
27 Dar tu spune-le toate aceste cuvinte,
însă ei nu te vor asculta;
cheamă-i, dar ei nu vor răspunde.
28 Spune-le: «Acesta este neamul
care nu ascultă glasul Domnului Dumnezeului său
şi care nu primeşte mustrarea!
Fidelitatea a pierit, a dispărut din gura lor»”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 94(95),1-2.6-7abc.7d-9 (R.: cf. 8)

R
.: O, de aţi asculta astăzi glasul Domnului:
nu vă împietriţi inimile voastre!

1 Veniţi să cântăm cu veselie Domnului,
să strigăm cu bucurie către stânca mântuirii noastre,
2 să mergem înaintea lui cu cântece de laudă
şi în cântări de psalmi să-l preamărim! R.

6 Veniţi să-l adorăm şi să ne plecăm în faţa lui
şi să îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru,
7abc căci el este Dumnezeul nostru,
iar noi suntem poporul pe care el îl păstoreşte,
turma pe care mâna lui o călăuzeşte! R.

7d O, de aţi asculta astăzi glasul lui:
8 „Nu vă împietriţi inimile ca la Meriba,
ca în ziua de la Massa, în pustiu;
9 acolo m-au ispitit părinţii voştri,
m-au pus la încercare, deşi au văzut lucrările mele!”. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Cf. Il 2,12-13
„Întoarceţi-vă la mine din toată inima”, spune Domnul,
„căci eu sunt milostiv şi îndurător!”

EVANGHELIA
Cine nu este cu mine este împotriva mea.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 11,14-23

14
În acel timp,
Isus a scos un diavol şi acesta era mut;
îndată ce a ieşit diavolul,
mutul a început să vorbească, iar mulţimile se mirau.
15 Însă unii dintre ei spuneau:
„Cu Beelzebul, căpetenia diavolilor, îi scoate pe diavoli”.
16 Alţii, ispitindu-l, cereau de la el un semn din ceruri.
17 Dar el, cunoscând gândurile lor, le-a spus:
„Orice împărăţie dezbinată în ea însăşi
se ruinează şi se prăbuşeşte casă peste casă.
18 Deci, dacă Satana este dezbinat în el însuşi,
cum va dura împărăţia lui?
Voi ziceţi că eu îi scot pe diavoli cu Beelzebul.
19 Dar dacă eu îi scot pe diavoli cu Beelzebul,
fiii voştri cu cine îi scot?
Pentru aceasta ei vor fi judecătorii voştri.
20 Însă dacă eu îi scot pe diavoli cu degetul lui Dumnezeu,
atunci împărăţia lui Dumnezeu a ajuns la voi.
21 Când un om puternic, bine înarmat, îşi păzeşte casa,
ceea ce are el este în siguranţă;
22 dar dacă vine unul mai puternic decât el şi îl învinge,
îi ia armele în care se încredea şi împarte prada.
23 Cine nu este cu mine este împotriva mea
şi cine nu adună cu mine risipeşte”.
Cuvântul Domnului