en-USro-RO

| Login
Sunday, April 11, 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Acesta este poporul care n-a ascultat de glasul Domnului Dumnezeului său.

Citire din cartea profetului Ieremia 7,23-28

Aşa vorbeşte Domnul: 23 „Iată porunca pe care am dat-o părinţilor voştri: «Ascultaţi glasul meu şi eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veţi fi poporul meu; umblaţi până la capăt pe calea pe care v-am poruncit-o şi veţi fi fericiţi». 24 Dar ei n-au ascultat şi n-au luat aminte, ci au urmat îndemnurile şi pornirile inimii lor rele, au dat înapoi, în loc să meargă înainte. 25 Din ziua în care au ieşit părinţii voştri din Egipt până în ziua de astăzi, v-am trimis pe toţi slujitorii mei, profeţii, i-am trimis în fiecare zi, fără încetare; 26 dar ei au fost un popor neascultător, n-au luat aminte, s-au încăpăţânat şi s-au purtat mai rău decât părinţii lor. 27 Vei încerca să le spui toate aceste lucruri, dar ei nu te vor asculta; vei striga la ei, dar ei nu-ţi vor răspunde. 28 Şi atunci spune-le: Iată un popor care nu ascultă glasul Domnului Dumnezeului său şi care nu vrea să primească învăţătura. Nu mai este supunere, despre aşa ceva nu mai poate fi vorba”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 94,1-2.6-7.8-9 (R.: 8)

R.: Astăzi, dacă veţi auzi glasul Domnului, nu vă împietriţi inimile voastre.

1 Veniţi să cântăm cu veselie Domnului

şi să strigăm cu bucurie către stânca mântuirii noastre,

2 să mergem înaintea lui cu cântece de laudă

şi în cântări de psalmi să-l preamărim. R.

 

6 Veniţi să ne închinăm şi să ne plecăm în faţa lui,

să îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru,

7 căci el este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul păstorit de dânsul,

turma pe care mâna lui o povăţuieşte. R.

 

8 O, de aţi asculta astăzi glasul lui:

„Nu vă împietriţi inimile ca la Meriba,ca în ziua de la Massa în pustiu,

9 acolo m-au pus la încercare părinţii voştri,

m-au pus la încercare, deşi au văzut lucrările mele. R.

 

VERS LA EVANGHELIE Ioel 2,12-13

Acum, spune Domnul, întoarceţi-vă la mine din toată inima,

căci eu sunt milostiv şi îndurător.

 

EVANGHELIA

Cine nu este cu mine, este împotriva mea.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 11,14-23

În acel timp, 14 Isus scotea un diavol, din cauza căruia un om era mut. După ce a ieşit diavolul, mutul a vorbit şi mulţimile au fost cuprinse de uimire. 15 Dar unii au început să spună: „Cu ajutorul lui Belzebub, căpetenia diavolilor, scoate pe diavoli”. 16 Alţii, ca să-l pună la încercare, îi cereau un semn venit din cer. 17 Isus, cunoscându-le gândurile, le-a zis: „Orice împărăţie, dezbinată înăuntru, se transformă într-un pustiu şi casele sale se prăbuşesc unele peste altele. 18 Deci dacă Satana este dezbinat în el însuşi, cum va dăinui împărăţia lui? Căci voi ziceţi că cu ajutorul lui Belzebub scot diavolii. 19 Dar dacă eu cu ajutorul lui Belzebub scot pe diavoli, ucenicii voştri cu cine îi scot? De aceea ei înşişi vor fi judecătorii voştri. 20 Dar dacă eu scot pe diavoli cu degetul lui Dumnezeu, înseamnă că împărăţia lui Dumnezeu a ajuns la voi. 21 Când un om puternic şi bine înarmat îşi păzeşte palatul, bunurile lui sunt în siguranţă. 22 Dar dacă asupra lui vine unul mai puternic decât el şi-l biruieşte, atunci îi ia armele pe care se bizuia şi împarte prada. 23 Cine nu este cu mine, este împotriva mea, şi cine nu adună cu mine, risipeşte”.

Cuvântul Domnului