en-USro-RO

| Login
3 februarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Nu au fost gasite articole.
LECTURA I
Nu vom mai spune lucrării mâinilor noastre:
„Dumnezeul nostru”.
Citire din cartea profetului Osea 14,2-10

2
Aşa spune Domnul:
„Întoarce-te, Israel, la Domnul Dumnezeul tău,
căci te-ai poticnit în nelegiuirea ta!
3 Aduceţi cu voi cuvinte potrivite şi întoarceţi-vă la Domnul!
Spuneţi-i: „Îndepărtează toată nelegiuirea,
primeşte ceea ce este bun
şi-ţi vom aduce în schimb roadele buzelor noastre!”
4 Asiria nu ne va mântui,
pe cai nu vom mai călări
şi nu vom mai spune lucrării mâinilor noastre:
„Dumnezeul nostru”.
Căci numai în tine află orfanul îndurare.
5 Le voi vindeca apostazia,
îi voi iubi de bunăvoie,
căci mânia mea s-a îndepărtat de la ei.
6 Voi fi ca roua pentru Israel;
el va răsări ca un crin şi-şi va întinde rădăcinile ca Libanul.
7 Ramurile lui se vor întinde
şi va fi ca măslinul frumuseţea lui,
iar mireasma lui, ca a Libanului.
8 Se vor întoarce şi vor locui la umbra lui;
vor fi ca grâul şi vor răsări ca viţa-de-vie
şi amintirea lor va fi ca a vinului din Liban.
9 Efraim, ce am eu de a face cu idolii?
Îi voi răspunde şi voi privi la el.
Eu sunt ca un chiparos verde,
datorită mie se găseşte rodul tău.
10 Cine este înţelept să priceapă,
iar cine pricepe să recunoască acestea:
căile Domnului sunt drepte
şi cei drepţi umblă pe ele,
dar cei nelegiuiţi se poticnesc pe ele!”
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 80(81),6c-8a.8bc-9.10-11ab.14 şi 17 (R.: cf. 11a şi 9a)

R
.: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău,
ascultă glasul meu!

6c Atunci am auzit un glas pe care nu-l cunoşteam:
7 „I-am descărcat povara de pe umeri
şi mâinile lui au pus coşul jos.
8a În strâmtorarea ta, ai strigat la mine şi eu te-am eliberat. R.

8bc Ţi-am răspuns din locul tainic al tunetului,
te-am pus la încercare la apele de la Meriba.
9 Ascultă, poporul meu, vreau să dau mărturie împotriva ta;
o, de m-ai asculta, Israele! R.

10 Să nu fie în mijlocul tău niciun alt dumnezeu,
să nu te prosterni niciunui dumnezeu străin!
11ab Eu sunt Domnul Dumnezeul tău,
care te-am făcut să urci din ţara Egiptului! R.

14 O, de m-ar asculta poporul meu,
de-ar umbla Israel pe căile mele!
17 L-aş hrăni cu cel mai bun grâu
şi l-aş sătura cu miere din stâncă”. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 4,17b
„Convertiţi-vă”, spune Domnul,
„pentru că împărăţia cerurilor s-a apropiat!”

EVANGHELIA
Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu, pe el să-l iubeşti!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Marcu 12,28b-34

28b
În acel timp, unul dintre cărturari
s-a apropiat de Isus şi l-a întrebat:
„Care este prima dintre toate poruncile?”
29 Isus i-a răspuns: „Prima este: «Ascultă Israele:
Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn.
30 Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta,
din tot sufletul tău, din tot cugetul tău
şi din toată puterea ta!»
31 A doua este aceasta:
«Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi!»
Nu este nicio altă poruncă mai mare decât acestea”.
32 Cărturarul i-a zis: „Bine, învăţătorule,
adevărat ai spus că el este unul singur
şi că nu este altul în afară de el
33 şi a-l iubi pe el din toată inima,
din tot cugetul şi din toată puterea
şi a-l iubi pe aproapele ca pe tine însuţi este mai mult
decât toate arderile de tot şi decât toate jertfele”.
34 Isus, văzând că a răspuns inteligent, i-a spus:
„Nu eşti departe de împărăţia lui Dumnezeu”.
Şi nimeni nu îndrăznea să-l mai întrebe.
Cuvântul Domnului