en-USro-RO

| Login
28 februarie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Nu vom mai numi dumnezeu nici un lucru făcut de mâinile noastre.

Citire din cartea profetului Osea 14,2-10

Aşa vorbeşte Domnul: 2 „Întoarce-te, Israele, la Domnul Dumnezeul tău, căci te-ai prăbuşit din pricina fărădelegilor tale. 3 Căutaţi cuvinte de căinţă şi întoarceţi-vă la Domnul şi spuneţi-i: «Iartă-ne toate nelegiuirile, primeşte o jertfă care-ţi place: în locul viţeilor îţi oferim ca jertfă cuvintele buzelor noastre. 4 Pentru că asirienii nu pot să ne salveze, nu vom mai încăleca pe cai şi nu vom mai zice vreunui lucru făcut de mâinile noastre: Tu eşti Dumnezeul nostru, căci numai la tine găseşte milă cel orfan». 5 Voi vindeca rănile căderii lor, îi voi iubi cu adevărat, căci mânia mea s-a abătut de la ei; 6 voi fi ca roua pentru Israel, el va înflori ca un crin şi îşi va întinde rădăcinile ca pomii Libanului. 7 Ramurile lui vor creşte, podoaba lui va fi ca aceea a măslinului şi mireasma lui ca aceea a pădurii Libanului. 8 Se vor întoarce şi se vor aşeza la umbra mea; vor cultiva din nou grâul, vor face să rodească viile, iar vinul lor va avea renumele celui din Liban. 9 Efraime, poţi tu să mă mai confunzi cu idolii? Eu sunt cel care te ascult şi am privirea îndreptată asupra ta, eu sunt ca un chiparos verde, de la mine provin roadele tale. 10 Cine este atât de înţelept ca să înţeleagă lucrurile acestea? Cine este atât de priceput ca să le pătrundă? Drepte sunt căile Domnului, cei drepţi merg pe ele, iar cei păcătoşi se poticnesc şi cad”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 80,6c-8a.8bc-9.10-11ab.14 şi 17 (R.: cf. 11 şi 9a)

R.: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău: ascultă glasul meu.

6c Am auzit un glas până atunci necunoscut:

7 I-am îndepărtat povara de pe umeri

şi am luat coşul din mâinile sale.

8a În necazul tău ai strigat la mine şi eu te-am eliberat. R.

 

8bc Ţi-am răspuns din mijlocul furtunii

şi te-am încercat la apele din Meriba.

9 Ascultă, poporul meu, şi ia aminte,

o, de m-ai asculta, Israele! R.

 

10 Nici un Dumnezeu străin să nu fie în mijlocul tău,

şi să nu slujeşti dumnezeilor străini.

11ab Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău,

care te-am scos din ţara Egiptului. R.

 

14 O, de m-ar asculta poporul meu,

de-ar umbla Israel pe căile mele!

17 L-aş hrăni cu cel mai bun grâu

şi l-aş sătura cu mierea din stâncă. R.

 

VERS LA EVANGHELIE Mt 4,17

Convertiţi-vă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor.

 

EVANGHELIA

Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 12,28b-34

În acel timp, 28b un cărturar s-a apropiat de Isus şi l-a întrebat: „Care este cea dintâi dintre toate poruncile?” 29 Isus i-a răspuns: „Cea dintâi este aceasta: «Ascultă, Israele: Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn, 30 să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău şi din toată puterea ta». 31 Iar a doua este aceasta: «Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi!» Altă poruncă mai mare decât acestea nu este”. 32 Cărturarul i-a zis: „Foarte bine, Învăţătorule. Ai spus adevărul zicând că Dumnezeu este unul, că nu este altul în afară de el 33 şi că a-l iubi din toată inima, din tot cugetul, din tot sufletul şi din toată puterea, şi a iubi pe aproapele ca pe tine însuţi înseamnă mai mult decât toate arderile de tot şi decât toate jertfele”. 34 Văzând Isus că a dat un răspuns înţelept, i-a spus: „Nu eşti departe de împărăţia lui Dumnezeu”. Şi nimeni nu mai îndrăznea să-i pună întrebări.

Cuvântul Domnului