en-USro-RO

Inregistrare | Login
19 ianuarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Vineri, 19 ianuarie 2018

Sfintii zilei
Ss. Marius şi Marta, soţi m.
Liturghierul Roman
Vineri din sãptãmâna a 2-a de peste an
Liturghie la alegere, prefaţã comunã
verde. II
Lectionar
1Sam 24,3-21: Nu-mi voi ridica mâna împotriva stãpânului meu, regele, care a fost consacrat Domnului prin ungere.
Ps 56: Ai milã de mine, Dumnezeule, ai milã de mine!
Mc 3,13-19: I-a chemat pe cei pe care i-a voit el, iar ei au venit la el.
Meditatia zilei
Vineri din sãptãmâna a 2-a de peste an

LECTURA I
Îndurarea îmi place, nu jertfa.
Citire din cartea profetului Osea 6,1-6

1
Veniţi, să ne întoarcem la Domnul!
Căci el ne-a sfâşiat, şi el ne va vindeca,
el ne-a lovit, şi el ne va lega.
2 Ne va face să trăim după două zile
şi, a treia zi, ne va ridica şi ne va face să fim în faţa lui.
3 Să-l cunoaştem, să urmărim să-l cunoaştem pe Domnul!
Ca revărsatul zorilor, sigură este ieşirea lui:
va veni ca ploaia timpurie la noi
şi ca ploaia târzie care udă pământul.
4 Ce să-ţi fac, Efraim? Ce să-ţi fac, Iuda?
Îndurarea voastră este ca norul de dimineaţă,
ca roua care trece repede.
5 De aceea, îi voi lovi prin profeţi,
îi voi ucide prin cuvintele gurii mele
şi judecata ta va ieşi ca lumina.
6 Căci îndurarea îmi place, nu jertfa,
şi cunoaşterea lui Dumnezeu mai mult
decât arderile de tot.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 50(51),3-4.18-19.20-21 (R.: cf. Os 6,6)

R
.: Îndurare vreau,
şi nu jertfă!

3 Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate,
şi, după mulţimea îndurărilor tale, şterge fărădelegea mea!
4 Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea
şi curăţă-mă de păcatul meu! R.

18 Pentru că jertfele nu-ţi sunt plăcute
şi, chiar dacă ţi-aş aduce,
arderile de tot nu te-ar mulţumi.
19 Jertfa mea, Dumnezeule, este duhul smerit,
inima căită şi smerită, Dumnezeule, n-o dispreţui! R.

20 În bunătatea ta, Doamne, fă bine Sionului
şi reclădeşte zidurile Ierusalimului!
21 Atunci îţi vor fi plăcute jertfele de dreptate,
arderile de tot şi ofrandele;
atunci ţi se vor oferi viţei pe altarul tău. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Cf. Ps 94(95),8ab
Astăzi nu vă împietriţi inimile voastre,
ci ascultaţi glasul Domnului!

EVANGHELIA
Vă spun că a coborât la casa lui îndreptăţit
vameşul, nu fariseul.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos

după sfântul Luca 18,9-14

 

9 În acel timp,
Isus a spus această parabolă
unora care se credeau în sine drepţi
şi-i dispreţuiau pe alţii:
10 „Doi oameni au urcat la templu ca să se roage:
unul era fariseu, iar celălalt, vameş.
11 Fariseul, stând în picioare, se ruga în sine astfel:
«Dumnezeule, îţi mulţumesc
că nu sunt ca ceilalţi oameni:
hrăpăreţi, nedrepţi, adulteri, sau chiar ca vameşul acesta.
12 Eu postesc de două ori pe săptămână,
dau zeciuială din ceea ce câştig».
13 Vameşul, în schimb, stând departe,
nici măcar nu îndrăznea să-şi ridice ochii spre cer.
Îşi bătea pieptul, zicând:
«Dumnezeule, îndură-te de mine, păcătosul!»
14 Vă spun că a coborât la casa lui îndreptăţit
mai degrabă acesta decât celălalt;
căci oricine se înalţă pe sine va fi umilit,
iar cel care se umileşte va fi înălţat”.
Cuvântul Domnului