en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

LECTURA I
Mânia şi îndurarea lui Dumnezeu
se arată prin exil şi prin eliberarea poporului.
Citire din cartea a doua
a Cronicilor 36,14-16.19-23

14
În zilele acelea,
toate căpeteniile preoţilor şi poporul
au înmulţit infidelităţile,
după lucrurile abominabile ale popoarelor.
Au profanat casa Domnului,
pe care o sfinţise în Ierusalim.
15 Domnul Dumnezeul părinţilor lor i-a trimis la ei
pe mesagerii săi ca să-i trezească şi să-i trimită,
pentru că îi era milă de poporul său şi de lăcaşul său.
16 Dar ei şi-au bătut joc de trimişii lui Dumnezeu,
i-au dispreţuit cuvintele şi i-au luat în râs pe profeţii lui,
până când a venit mânia Domnului
asupra poporului său şi nu a mai fost leac.
19 Au ars casa lui Dumnezeu,
au dărâmat zidul Ierusalimului;
au ars în foc toate clădirile sale
şi a nimicit toate obiectele sale preţioase.
20 Pe cei care au scăpat de sabie,
Nabucodonosor i-a dus captivi în Babilon.
Ei i-au fost sclavi lui şi fiilor săi
până la stăpânirea regatului perşilor,
21 ca să se împlinească cuvântul Domnului
rostit prin gura lui Ieremia,
până când ţara îşi va ispăşi zilele sale de sabat;
în toate zilele dezolării ei,
se va odihni până se vor împlini şaptezeci de ani.
22 În primul an al lui Cirus, regele perşilor,
ca să se împlinească cuvântul Domnului
rostit prin gura lui Ieremia,
Domnul a mişcat duhul lui Cirus, regele perşilor,
care a pus să se transmită o veste în toată stăpânirea lui,
chiar şi în scris, zicând:
23 „Aşa vorbeşte Cirus, regele perşilor:
«Domnul Dumnezeul cerurilor
mi-a dat toate domniile pământului
şi m-a însărcinat să-i construiesc
o casă la Ierusalim, în Iuda.
Oricine dintre voi este din poporul său,
Domnul Dumnezeul său să fie cu el:
poate pleca acolo!»”
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 136(137),1-2.3.4-5.6 (R.: 6a)

R
.: Să mi se lipească limba de cerul gurii
dacă nu-mi voi aduce aminte de tine, Doamne!

1 Pe malurile râurilor din Babilon
şedeam şi plângeam când ne aduceam aminte de Sion.
2 În sălciile din ţinutul acela
ne atârnasem harpele. R.

3 Căci acolo, cei care ne-au dus în robie
ne cereau cuvintele cântărilor
şi opresorii noştri ne cereau veselie:
„Cântaţi-ne din cântările Sionului!” R.

4 Cum să cântăm noi cântările Domnului
pe un pământ străin?
5 Dacă te voi uita, Ierusalim,
să mi se usuce mâna dreaptă! R.

6 Să mi se lipească limba de cerul gurii
dacă nu-mi voi aduce aminte de tine,
dacă nu voi face din Ierusalim
culmea bucuriei mele! R.

LECTURA A II-A
Noi eram morţi din cauza greşelilor noastre,
dar am fost mântuiţi prin har.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Efeseni 2,4-10

4
Fraţilor,
Dumnezeu, fiind bogat în îndurare,
pentru marea sa iubire cu care ne-a iubit,
5 pe când noi eram morţi din cauza greşelilor noastre,
ne-a readus la viaţă împreună cu Cristos
– prin har aţi fost mântuiţi –
6 ne-a înviat şi ne-a aşezat în ceruri
în Cristos Isus,
7 ca să arate în veacurile care vin
bogăţia nesfârşită a harului său
prin bunătatea faţă de noi
în Cristos Isus.
8 Căci prin har aţi fost mântuiţi datorită credinţei
şi aceasta nu e de la voi,
ci este darul lui Dumnezeu,
9 nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.
10 Dar noi suntem opera lui, creaţi în Cristos Isus
în vederea faptelor bune
pe care le-a pregătit Dumnezeu de mai înainte
ca să umblăm în ele.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 3,16
Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,
încât l-a dat pe Fiul său, unul născut,
ca oricine crede în el să aibă viaţa veşnică.

EVANGHELIA
Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său
ca lumea să fie mântuită prin el.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 3,14-21

14
În acel timp,
Isus i-a spus lui Nicodim:
„După cum Moise a înălţat şarpele în pustiu,
tot aşa trebuie să fie înălţat Fiul Omului,
15 pentru ca oricine crede în el să aibă viaţa veşnică.
16 Într-adevăr, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,
încât l-a dat pe Fiul său, unul născut,
ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.
17 Pentru că Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul său în lume
ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el.
18 Cine crede în el nu este judecat,
însă cine nu crede a fost deja judecat
pentru că nu a crezut în numele Fiului unic al lui Dumnezeu.
19 Aceasta este judecata: lumina a venit în lume,
dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina,
pentru că faptele lor erau rele.
20 Căci oricine face fapte rele urăşte lumina
şi nu vine la lumină ca să nu-i fie descoperite faptele.
21 Însă oricine face adevărul vine la lumină,
ca să se vadă că faptele sale sunt făcute în Dumnezeu”.
Cuvântul Domnului

Sau, la alegere, pot fi luate toate lecturile de mai sus, de la anul A, pag. 162.