en-USro-RO

| Login
3 februarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Nu au fost gasite articole.
LECTURA I
Poporul lui Dumnezeu, intrând în ţara făgăduită,
sărbătoreşte Paştele.
Citire din cartea lui Iosue 5,9a.10-12

9a
În zilele acelea,
Dumnezeu i-a spus lui Iosue:
„Astăzi am îndepărtat de la voi ocara Egiptului”.
10 Fiii lui Israel şi-au fixat tabăra la Ghilgal.
Au celebrat Paştele în ziua a paisprezecea a lunii întâi,
spre seară, în stepa Ierihonului.
11 În ziua următoare Paştelui,
au mâncat din roadele ţării azime şi spice prăjite:
chiar în ziua aceea.
12 Mana a încetat în ziua următoare Paştelui
când au mâncat din roadele ţării;
fiii lui Israel nu au mai avut mană.
Au mâncat din produsele ţării Canaanului în anul acela.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 33(34),2-3.4-5.6-7 (R.: 9a)

R
.: Gustaţi şi vedeţi
cât de bun este Domnul!

2 Îl voi binecuvânta pe Domnul în orice timp,
lauda lui va fi fără încetare în gura mea.
3 Să se laude sufletul meu în Domnul!
Să audă cei umili şi să se bucure! R.

4 Preamăriţi-l pe Domnul împreună cu mine,
să înălţăm numele lui împreună!
5 L-am căutat pe Domnul şi el mi-a răspuns
şi m-a eliberat de orice teamă. R.

6 Priviţi la el şi veţi fi luminaţi
şi feţele voastre nu se vor acoperi de ruşine!
7 Acest sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat
şi l-a scăpat din toate strâmtorările sale. R.

LECTURA A II-A
Dumnezeu ne-a împăcat cu sine prin Cristos.
Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul
către Corinteni 5,17-21

17
Fraţilor,
dacă cineva este în Cristos,
este o creatură nouă:
cele vechi au trecut,
iată, au devenit noi!
18 Iar toate vin de la Dumnezeu,
care ne-a împăcat cu sine prin Cristos
şi ne-a dăruit slujirea reconcilierii,
19 aşa cum Dumnezeu era în Cristos împăcând lumea cu sine,
neţinând cont de greşelile lor
şi punând în noi cuvântul reconcilierii.
20 Aşadar, noi suntem împuterniciţi ai lui Cristos
ca şi ai lui Dumnezeu care vă îndeamnă prin noi.
Vă rugăm pentru Cristos: împăcaţi-vă cu Dumnezeu!
21 Pe cel care nu a cunoscut păcatul
el l-a făcut păcat de dragul nostru,
pentru ca noi să devenim justificarea lui Dumnezeu în el.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Lc 15,18
Ridicându-mă, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi spune:
„Tată, am păcătuit împotriva cerului şi înaintea ta”.

EVANGHELIA
Acest frate al tău era mort
şi a revenit la viaţă.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 15,1-3.11-32

1
În acel timp,
toţi vameşii şi păcătoşii se apropiau de Isus
ca să-l asculte.
2 Fariseii şi cărturarii însă murmurau, spunând:
„Acesta îi primeşte pe păcătoşi şi mănâncă cu ei”.
3 Atunci, le-a spus această parabolă:
11 „Un om avea doi fii.
12 Cel mai tânăr dintre ei i-a spus tatălui:
«Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine!»
Iar el le-a împărţit averea.
13 Şi, nu după multe zile,
fiul cel mai tânăr şi-a adunat toate
şi a plecat de acasă într-o ţară îndepărtată.
Acolo şi-a risipit averea într-o viaţă de desfrâu.
14 După ce a cheltuit toate,
a venit o mare foamete în ţara aceea,
iar el a început să ducă lipsă.
15 Atunci s-a dus şi s-a aciuat
la unul dintre cetăţenii acelei ţări
care l-a trimis la câmp să păzească porcii.
16 Şi ar fi dorit să se sature
cu roşcovele pe care le mâncau porcii,
dar nimeni nu-i dădea.
17 Atunci, venindu-şi în fire, a spus:
«Câţi zilieri ai tatălui meu au pâine din belşug,
iar eu mor aici de foame!
18 Ridicându-mă,
mă voi duce la tatăl meu şi-i voi spune:
‘Tată, am păcătuit împotriva cerului şi înaintea ta;
19 nu mai sunt vrednic să fiu numit fiul tău.
Ia-mă ca pe un zilier al tău!’»
20 Şi, ridicându-se, a mers la tatăl său.
Pe când era încă departe,
tatăl l-a văzut, i s-a făcut milă
şi, alergând, l-a îmbrăţişat şi l-a sărutat.
21 Atunci, fiul i-a spus:
«Tată, am păcătuit împotriva cerului şi înaintea ta;
nu mai sunt vrednic să fiu numit fiul tău».
22 Însă tatăl a spus către servitorii săi:
«Aduceţi repede haina cea dintâi şi îmbrăcaţi-l!
Daţi-i un inel în deget şi încălţăminte în picioare!
23 Aduceţi viţelul cel îngrăşat şi tăiaţi-l:
să mâncăm şi să ne bucurăm,
24 căci acest fiu al meu era mort,
şi a revenit la viaţă,
era pierdut, şi a fost găsit!»
Şi au început să se veselească.
25 Însă fiul lui mai mare era la câmp.
Când a venit şi s-a apropiat de casă,
a auzit cântece şi dansuri.
26 Atunci, chemându-l pe unul dintre servitori,
l-a întrebat ce este aceasta.
27 El i-a spus: «Fratele tău a venit,
iar tatăl tău, pentru că l-a recăpătat sănătos,
a tăiat viţelul cel îngrăşat».
28 Dar el s-a mâniat şi nu voia să intre.
Însă tatăl său a ieşit şi-l implora.
29 El, răspunzând, i-a zis tatălui său:
«Iată, de atâţia ani te slujesc
şi niciodată n-am încălcat porunca ta!
Dar mie nu mi-ai dat niciodată măcar un ied
ca să mă bucur cu prietenii mei.
30 Însă, când a venit acest fiu al tău
care şi-a devorat averea cu desfrânatele,
ai tăiat pentru el viţelul cel îngrăşat».
31 Atunci, el i-a spus:
«Fiule, tu eşti cu mine întotdeauna
şi toate ale mele sunt ale tale.
32 Dar trebuia să ne bucurăm şi să ne veselim,
pentru că acest frate al tău era mort, şi a revenit la viaţă,
era pierdut, şi a fost găsit!»”
Cuvântul Domnului

Sau, la alegere, pot fi luate toate lecturile de mai sus, de la anul A, pag. 162.