en-USro-RO

| Login
28 februarie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Dacă locuiesc în întuneric, Domnul este lumina mea!

Citire din cartea profetului Mihea 7,7-9

7 Ierusalimul zice: voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Dumnezeu, mântuitorul meu, şi el, Dumnezeul meu, mă va asculta. 8 Nu te bucura de nenorocirea mea, fiinţă vrăjmaşă, căci dacă am căzut, mă voi ridica iarăşi; dacă locuiesc în întuneric, Domnul este lumina mea! 9 Deoarece am păcătuit împotriva Domnului voi îndura mânia lui până ce el îmi va apăra pricina şi-mi va face dreptate; el mă va scoate la lumină şi voi vedea dreptatea lui.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 26,1.7-8a.8b-9.13-14 (R.: 1a)

R.: Domnul este lumina şi mântuirea mea.

1 Domnul este lumina şi mântuirea mea,

de cine mă voi teme?

Domnul este sprijinitorul vieţii mele,

în faţa cui voi tremura? R.

 

7 Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem,

ai milă de mine şi ascultă-mă!

8a Prin glasul inimii îmi şopteşti:

„Caută faţa mea!” R.

 

8b Iar eu, Doamne caut faţa ta.

9 Nu-mi ascunde faţa ta,

nu îndepărta cu mânie pe slujitorul tău;

tu eşti ajutorul meu, nu mă respinge. R.

 

13 Sunt sigur că voi vedea bunătatea Domnului

în împărăţia celor vii.

14 Aşteaptă-l pe Domnul, fii tare,

ai curaj şi nădăjduieşte în Domnul. R.

VERS LA EVANGHELIE In 8,12b

Eu sunt lumina lumii, spune Domnul;

cine mă urmează va avea lumina vieţii.

 

EVANGHELIA

Orbul s-a dus, s-a spălat şi, când s-a întors, vedea.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 9,1-41

În acel timp, 1 Isus a văzut un om care era orb din naştere. 2 Ucenicii lui l-au întrebat: „Învăţătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb?” 3 Isus a răspuns: „Nu a păcătuit nici omul acesta, nici părinţii lui; ci s-a născut aşa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. 4 Cât este ziuă, trebuie să săvârşesc lucrările celui ce m-a trimis; deja vine noaptea, când nimeni nu mai poate lucra. 5 Cât timp sunt în lume, eu sunt lumina lumii”. 6 După ce a zis acestea, a scuipat pe pământ şi a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta, 7 şi i-a zis: „Du-te şi te spală în scăldătoarea Siloe”. El s-a dus, s-a spălat şi, când s-a întors, vedea. 8 Vecinii şi cei care îl văzuseră mai înainte cerşind ziceau: „Nu este acesta cel care şedea şi cerşea?” 9 Unii ziceau: „El este!” Alţii ziceau: „Nu! dar seamănă cu el”. Dar el zicea: „Eu sunt!” 10 Deci l-au întrebat: „Cum ţi s-au deschis ochii?” 11 El a răspuns: „Omul acela, care se numeşte Isus, a făcut tină, mi-a uns ochii şi mi-a zis: Du-te la scăldătoarea Siloe şi spală-te. M-am dus şi mi-am căpătat vederea”. 12 „Unde este omul acela?” l-au întrebat ei. El a răspuns: „Nu ştiu!” 13 L-au adus la farisei pe cel care fusese orb mai înainte. 14 Era o zi de sâmbătă când făcuse Isus tină şi-i deschisese ochii. 15 Fariseii l-au întrebat şi ei cum şi-a căpătat vederea. Şi el le-a zis: „Mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat şi văd”. 16 Atunci unii dintre farisei au început să zică: „Omul acesta nu vine de la Dumnezeu, pentru că nu ţine sâmbăta”. Alţii ziceau: „Cum poate un păcătos să facă asemenea minuni?” Şi era dezbinare între ei. 17 Iarăşi l-au întrebat pe orb: „Tu ce zici despre el, cu privire la faptul că ţi-a deschis ochii?” „Este un profet!”, le-a răspuns el. 18 Iudeii nu l-au crezut că fusese orb şi că îşi căpătase vederea până nu i-au chemat pe părinţii lui. 19 Şi când i-au venit părinţii, i-au întrebat: „Acesta este fiul vostru despre care spuneţi că s-a născut orb? Cum se face că vede acum?” 20 Părinţii au răspuns: „Ştim că acesta este fiul nostru şi că s-a născut orb; 21 dar cum vede acum, sau cine i-a deschis ochii, nu ştim. Întrebaţi-l pe el; este destul de mare şi poate să vă explice el însuşi”. 22 Părinţii au vorbit astfel pentru că se temeau de iudei, căci iudeii hotărâseră de acum că, dacă va mărturisi cineva că Isus este Mesia, să fie exclus din sinagogă. 23 De aceea au zis părinţii lui: „Este destul de mare, întrebaţi-l pe el”. 24 Fariseii l-au chemat a doua oară pe omul care fusese orb şi i-au spus: „Dă slavă lui Dumnezeu; noi ştim că omul acesta este un păcătos”. 27 El a răspuns: „Dacă este un păcătos nu ştiu; eu una ştiu: eram orb şi acum văd”. 26 Iarăşi l-au întrebat: „Ce ţi-a făcut? Cum ţi-a deschis ochii?” 27 El le-a răspuns: „Acum v-am spus, aţi auzit. Pentru ce voiţi să mai auziţi încă o dată? Vreţi poate şi voi să vă faceţi ucenicii lui?” 28 Ei l-au blestemat şi i-au zis: „Tu eşti ucenicul lui; noi suntem ucenicii lui Moise. Noi ştim că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu ştim de unde este”. 30 „Asta-i de mirare!”, le-a răspuns omul acela, „că voi nu ştiţi de unde este şi totuşi el mi-a deschis ochii. 31 Ştim că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoşi, ci dacă este cineva care îl cinsteşte pe Dumnezeu şi face voia lui, pe acela îl ascultă. 32 De când lumea, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naştere. 33 Dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic”. 34 Ei i-au răspuns: „Tu eşti cu totul cufundat în păcat de la naştere şi vrei să ne înveţi pe noi?” Şi l-au dat afară. 35 Isus a auzit că l-au dat afară şi, când l-a întâlnit, i-a zis: „Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?” 36 El a răspuns: „Cine este, Doamne, ca să cred în el?” 37 I-a zis Isus: „Tu îl vezi, este cel care vorbeşte cu tine!” 38 „Cred, Doamne”, i-a zis el. Şi i s-a închinat. 39 Apoi a spus Isus: „Eu am venit în lumea aceasta pentru o judecată: ca cei ce nu văd să vadă, şi cei ce văd să ajungă orbi”. 40 Unii farisei, care erau lângă el, când au auzit aceste cuvinte i-au zis: „Oare om fi şi noi orbi?” 41 „Dacă aţi fi orbi, le-a răspuns Isus, n-aţi avea păcat; dar de vreme ce voi ziceţi: «Vedem», tocmai de aceea păcatul vostru rămâne”.

Cuvântul Domnului