en-USro-RO

Inregistrare | Login
24 februarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Sâmbătă, 24 februarie 2018

Sfintii zilei
Fer. Marcu de Marconi, pr.
Liturghierul Roman
Sâmbãtã din sãptãmâna 1 din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Postul Mare (I, II, III sau IV)
violet, I, R.
Lectionar
Dt 26,16-19: Vei fi un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tãu.
Ps 118: Fericit este omul care umblã în legea Domnului.
Mt 5,43-48: Fiți desãvârșiți, precum Tatãl vostru ceresc este desãvârșit!
Meditatia zilei
Sâmbãtã din sãptãmâna 1 din Post

LECTURA I
Am trecut de la moarte la viaţă,
pentru că îi iubim pe fraţi.
Citire din Scrisoarea întâi
a sfântului apostol Ioan 3,11-21

11 Preaiubiţilor,
aceasta este vestea
pe care aţi auzit-o de la început:
să ne iubim unii pe alţii.
12 Nu cum a făcut Cain, care era de la Cel Rău,
şi l-a ucis pe fratele său.
Şi pentru care motiv l-a ucis?
Pentru că faptele lui erau rele,
iar ale fratelui său, drepte.
13 Să nu vă miraţi, fraţilor, dacă lumea vă urăşte!
14 Noi ştim că am trecut de la moarte la viaţă,
pentru că îi iubim pe fraţi.
Cine nu iubeşte rămâne în moarte.
15 Oricine îl urăşte pe fratele său este un criminal
şi voi ştiţi că niciun criminal
nu are viaţă veşnică ce rămâne în el.
16 În aceasta am cunoscut iubirea: el şi-a dat viaţa pentru noi.
La fel, şi noi suntem datori să ne dăm vieţile pentru fraţi.
17 Dacă cineva are bogăţiile lumii
şi-l vede pe fratele său, care este în nevoie,
şi îşi închide inima faţă de el,
cum poate să rămână în acela iubirea lui Dumnezeu?
18 Copii, să nu iubim numai cu vorba sau cu limba,
ci cu fapta şi adevărul!
19 Prin aceasta vom cunoaşte că suntem din adevăr:
ne vom linişti inima înaintea lui
20 pentru că, chiar dacă inima noastră ne acuză,
Dumnezeu este mai mare decât inimile noastre
şi cunoaşte toate.
21 Iubiţilor, dacă inima noastră nu ne acuză,
avem încredere în Dumnezeu.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 99(100),1-2.3.4.5 (R.: 1)

R
.: Strigaţi de bucurie către Domnul,
toţi locuitorii pământului!

1 Strigaţi de bucurie către Domnul,
toţi locuitorii pământului,
2 slujiţi-i Domnului cu bucurie,
veniţi înaintea lui cu strigăte de veselie! R.

3 Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu!
El ne-a făcut, ai lui suntem,
poporul lui şi turma păşunii sale. R.

4 Intraţi pe porţile lui cu imnuri de laudă,
intraţi cu laude în casa lui!
Lăudaţi-l şi binecuvântaţi numele lui! R.

5 Căci Domnul este bun,
îndurarea lui ţine pe vecie
şi fidelitatea lui, din generaţie în generaţie. R.

ALELUIA
(Aleluia) Ne-a strălucit o zi sfântă.
Veniţi, neamuri, şi adoraţi-l pe Domnul!
Astăzi a coborât pe pământ o lumină mare. (Aleluia)

EVANGHELIA
Tu eşti Fiul lui Dumnezeu,
tu eşti regele lui Israel.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 1,43-51

43 În acel timp,
Isus voia să plece în Galileea
şi l-a găsit pe Filip.
Isus i-a zis: „Urmează-mă!”
44 Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei şi a lui Petru.
45 Filip l-a întâlnit pe Natanael şi i-a zis:
„L-am găsit pe cel despre care au scris Moise, în Lege, şi Profeţii,
pe Isus, fiul lui Iosif din Nazaret”.
46 Dar Natanael i-a zis:
„Poate fi ceva bun din Nazaret?”
Filip i-a zis: „Vino şi vezi!”
47 Isus l-a văzut pe Natanael venind la el
şi a zis despre el:
„Iată cu adevărat un israelit în care nu este viclenie!”
48 Natanael i-a zis:
„De unde mă cunoşti?”
Isus i-a răspuns şi i-a zis:
„Înainte de a te fi chemat Filip,
te-am văzut stând sub smochin”.
49 Natanael i-a răspuns:
„Rabbi, tu eşti Fiul lui Dumnezeu,
tu eşti regele lui Israel”.
50 Isus a răspuns şi i-a zis:
„Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi?
Vei vedea lucruri mai mari decât acestea”.
51 Şi i-a zis: „Adevăr, adevăr vă spun:
veţi vedea cerul deschis
şi pe îngerii lui Dumnezeu
urcând şi coborând deasupra Fiului Omului”.
Cuvântul Domnului