en-USro-RO

| Login
8 martie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Noi am trecut de la moarte la viaţă pentru că îi iubim pe fraţii noştri.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 3,11-21

Preaiubiţilor, 11 vestea pe care aţi auzit-o de la început aceasta este: să ne iubim unul pe altul, 12 nu cum a făcut Cain, care era sub stăpânirea Celui Rău şi l-a ucis pe fratele său. Şi pentru ce l-a ucis? Fiindcă faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau bune. 13 Nu vă miraţi, fraţilor, dacă lumea vă urăşte. 14 Noi ştim că am trecut de la moarte la viaţă, pentru că îi iubim pe fraţii noştri; cine nu iubeşte pe fratele său rămâne în moarte. 15 Oricine urăşte pe fratele său este un ucigaş şi ştiţi că nici un ucigaş nu are viaţa veşnică în el. 16 Prin aceea am cunoscut iubirea: că el şi-a dat viaţa pentru noi. Şi noi deci suntem datori să ne dăm viaţa pentru fraţii noştri. 17 Dacă cineva, având bogăţiile lumii, îl vede pe fratele său ducând lipsă şi îşi închide inima faţă de el, cum poate să rămână în el dragostea lui Dumnezeu? 18 Fiii mei, să nu iubim numai cu vorba şi cu limba, ci într-adevăr, prin fapte. 19 Astfel făcând, vom cunoaşte că suntem din adevăr şi vom afla în faţa lui Dumnezeu odihna inimilor noastre; 20 în zadar ne-ar osândi inima noastră; Dumnezeu este mai mare decât inima noastră şi cunoaşte toate. 21 Preaiubiţilor, dacă inima noastră nu ne osândeşte, ne aflăm în siguranţă înaintea lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 99,1-2.3.4.5 (R.: 2a)

R.: Strigaţi de bucurie către Domnul toţi locuitorii pământului.

1 Strigaţi de bucurie către Domnul

toţi locuitorii pământului.

2 Slujiţi Domnului cu bucurie,

veniţi înaintea lui cu cântece de veselie. R.

 

3 Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu;

el ne-a făcut, ai lui suntem,

poporul lui şi turma păşunii sale. R.

 

4 Intraţi cu laude pe porţile lui,

intraţi cu cântări în curţile lui,

lăudaţi-l şi binecuvântaţi numele lui. R.

 

5 Căci Domnul este bun;

milostivirea lui ţine pe vecie

şi adevărul lui din neam în neam. R.

 

VERS LA EVANGHELIE

(Aleluia) Ne-a strălucit o zi sfântă. Veniţi, neamuri, şi adoraţi-l pe Domnul!

Astăzi a coborât pe pământ o lumină nouă. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, tu eşti regele lui Israel.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 1,43-51

43 În acel timp, Isus a voit să meargă în Galileea. El l-a găsit pe Filip şi i-a zis: „Urmează-mă”. 44 Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei şi a lui Petru. 45 Filip l-a găsit pe Natanael şi i-a zis: „L-am aflat pe acela despre care au scris Moise în Lege şi profeţii, pe Isus, fiul lui Iosif din Nazaret”. 46 I-a răspuns Natanael: „Poate ieşi ceva bun din Nazaret?” Filip i-a zis: „Vino şi vezi”. 47 Isus l-a văzut pe Natanael venind către el şi a zis despre acesta: „Iată un adevărat israelit, un om căruia nu-i place prefăcătoria”. 48 Natanael a întrebat: „De unde mă cunoşti?” Isus i-a răspuns: „Te-am văzut înainte de a-ţi fi vorbit Filip, pe când stăteai sub un smochin”. 49 I-a răspuns Natanael: „Rabbi, tu eşti Fiul lui Dumnezeu, tu eşti regele lui Israel”. I-a răspuns Isus: „Crezi, pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub un smochin. Vei vedea lucruri şi mai mari”. 51 Şi i-a zis: „Adevăr, adevăr vă zic vouă: veţi vedea cerurile deschise şi pe îngerii lui Dumnezeu urcând şi coborând peste Fiul Omului”.

Cuvântul Domnului