en-USro-RO

Inregistrare | Login
19 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Luni, 19 martie 2018

Sfintii zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria; Fer. Marcel Callo, m.
Liturghierul Roman
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefațã proprie
alb, P
Lectionar
2Sam 7,4b-5a.12-14a.16: Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatãl sãu.
Ps 88: Seminția lui va dãinui în vecii vecilor.
Rom 4,13.16-18.22: Nu prin lege i-a fost fãcutã promisiunea lui Abraham.
Mt 1,16.18-21.24a(Lc 2,41-51a): Iosif a fãcut dupã cum i-a poruncit îngerul Domnului. (Iatã, tatãl tãu și cu mine te-am cãutat îngrijorați!)
Meditatia zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 

LECTURA I
Nu se va mai auzi în el glas de plânset
şi nici glas de strigare.
Citire din cartea profetului Isaia 65,17-21

17
Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu:
„Iată, eu creez ceruri noi şi un pământ nou:
nu vor mai fi amintite cele dinainte
şi nici nu se vor mai sui la inimă.
18 Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă pentru totdeauna
pentru ceea ce creez eu,
căci, iată, eu fac din Ierusalim veselie
şi din poporul lui, o bucurie!
19 Mă voi veseli de Ierusalim
şi mă voi bucura de poporul meu
şi nu se va mai auzi în el glas de plânset
şi nici glas de strigare.
20 Nu va mai fi acolo sugar care să trăiască puţine zile
şi nici bătrân care să nu-şi împlinească zilele;
tânărul va muri la o sută de ani
şi cel care nu va ajunge la o sută de ani va fi blestemat.
21 Vor construi case şi vor locui în ele,
vor planta vii şi vor mânca din rodul lor”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 29(30),2 şi 4.5-6.11 şi 12a şi 13b (R.: 2a)

R
.: Te preamăresc, Doamne,
pentru că m-ai eliberat.

2 Te preamăresc, Doamne, pentru că m-ai eliberat
şi n-ai lăsat pe vrăjmaşii mei să râdă de mine.
4 Doamne, tu mi-ai scos sufletul din locuinţa morţilor,
tu mi-ai dat viaţă, ca să nu cobor în mormânt. R.

5 Cântaţi Domnului, voi, credincioşii lui,
lăudaţi memoria sfinţeniei sale!
6 Căci mânia lui ţine o clipă,
dar îndurarea lui ţine toată viaţa.
Seara intră în casă plânsul, iar dimineaţa, bucuria. R.

11 Ascultă-mă, Doamne, ai milă de mine!
Doamne, fii tu ajutorul meu!
12a Tu ai schimbat geamătul meu în dans,
13b Doamne Dumnezeul meu, în veci te voi lăuda! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. Am 5,14
Căutaţi binele, şi nu răul, ca să trăiţi!
Astfel, Domnul Dumnezeul Sabaot va fi cu voi.

EVANGHELIA
Mergi, fiul tău trăieşte!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 4,43-54

43
În acel timp,
Isus a plecat din Samaria în Galileea.
44Isus însuşi dăduse mărturie
că niciun profet nu este cinstit în propria lui patrie.
45 Dar, când a ajuns în Galileea,
galileenii l-au primit bine,
pentru că văzuseră toate
câte făcuse la Ierusalim la sărbătoare,
căci şi ei fuseseră la sărbătoare.
46 A venit deci din nou în Cana Galileii,
unde prefăcuse apa în vin.
Acolo era un funcţionar regal
al cărui fiu era bolnav în Cafarnaum.
47 Când a auzit acesta că Isus a venit din Iudeea în Galileea,
a venit la el şi i-a cerut să coboare şi să-i vindece fiul,
căci era pe moarte.
48 Atunci, Isus i-a zis:
„Dacă nu vedeţi semne şi minuni, nu credeţi!”
49 Funcţionarul regal i-a zis:
„Doamne, coboară înainte de a muri copilul meu!”
50 Isus i-a zis:
„Mergi, fiul tău trăieşte!”
Omul a crezut în cuvântul pe care i l-a spus Isus şi s-a dus.
51 Şi, iată, coborând, servitorii lui i-au ieşit înainte,
spunându-i că fiul lui trăieşte!
52 I-a întrebat, deci, la ce oră a început să-i fie mai bine,
iar ei i-au spus:
„Ieri, la ceasul al şaptelea l-a lăsat febra”.
53 Tatăl şi-a dat seama
că în ceasul acela îi spusese Isus „fiul tău trăieşte”.
Şi a crezut el şi toată casa lui.
54 Acesta a fost al doilea semn pe care l-a făcut Isus
când a venit din Iudeea în Galileea.
Cuvântul Domnului