en-USro-RO

Inregistrare | Login
22 ianuarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Luni, 22 ianuarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Vincenţiu, diacon m. *; Fer. Laura, m.
Liturghierul Roman

Luni din sãptãmâna a 3-a de peste an
Liturghie la alegere, prefaţã comunã
verde (roşu), III
Lectionar
2Sam 5,1-7.10:Tu vei fi pãstorul poporului meu Israel.
Ps 88: Ocroteşte-l, Dumnezeule, pe slujitorul tãu!
Mc 3,22-30: Cum poate Satana sã-l alunge pe Satana?
Meditatia zilei
Luni din sãptãmâna a 3-a de peste an

LECTURA I
Am văzut apă izvorând din partea dreaptă a templului,
şi toţi aceia la care a ajuns această apă s-au mântuit.
Citire din cartea profetului Ezechiel 47,1-9.12

1
În zilele acelea,
în timpul unei viziuni,
trimisul Domnului
m-a făcut să mă întorc la intrarea templului
şi, iată, o apă ieşea de sub pragul casei, dinspre răsărit,
pentru că faţa templului era spre răsărit.
Apa cobora de sub partea dreaptă a templului,
dinspre sud de altar.
2 M-a făcut să ies pe drumul porţii de nord
şi m-a făcut să înconjur pe drumul de dinafară,
lângă poarta de dinafară, care dădea spre răsărit.
Şi iată, apa curgea din partea dreaptă!
3 Când omul a ieşit spre răsărit, avea o funie în mână;
a măsurat o mie de coţi şi m-a făcut să trec prin apă:
apa era până la glezne.
4 A mai măsurat o mie şi m-a făcut să trec prin apă:
apa era până la genunchi;
a mai măsurat o mie şi m-a făcut să trec:
apa era până la coapse.
5 A mai măsurat o mie
şi era un râu prin care nu puteam să trec.
Pentru că apele crescuseră, erau ape de înotat,
un râu care nu se putea trece.
6 Şi mi-a zis: „Ai văzut, fiul omului?”
Apoi m-a făcut să merg să mă întorc pe malul râului.
7 Când m-am întors, iată,
pe malul râului erau foarte mulţi copaci,
de o parte şi de alta!
8 Şi mi-a zis:
„Apele acestea care ies spre regiunea din răsărit
coboară în Arabah şi ajung în mare.
Ieşite spre mare, vindecă apele.
9 Orice fiinţă care mişună,
toate cele la care ajung apele râurilor, vor trăi:
vor fi foarte mulţi peşti,
căci au ajuns acolo apele acestea
şi au vindecat:
toate la care va ajunge râul vor trăi.
12 Lângă râu, pe malurile lui, de o parte şi de alta,
vor creşte tot felul de pomi pentru hrană.
Frunza lor nu se va veşteji
şi rodul lor nu se va termina;
vor da rod în fiecare lună,
pentru că apele lui ies din sanctuar:
rodul lui va fi pentru hrană
şi frunzele lui, pentru vindecare”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 45(46),2-3.5-6.8-9 (R.: 8)

R
.: Domnul Sabaot este în mijlocul nostru,
Dumnezeul lui Iacob este refugiu pentru noi.

2 Dumnezeu este pentru noi loc de refugiu şi putere,
ajutor uşor de găsit în timp de strâmtorare.
3 De aceea, nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul
şi dacă ar cădea munţii în mijlocul mării. R.

5 Un râu cu braţele sale înveseleşte cetatea lui Dumnezeu,
locuinţa sfântă a Celui Preaînalt.
6 Dumnezeu este în mijlocul ei: ea nu se clatină;
Dumnezeu îi vine în ajutor dis-de-dimineaţă. R.

8 Domnul Sabaot este cu noi,
Dumnezeul lui Iacob este refugiu pentru noi.
9 Veniţi şi vedeţi lucrările minunate ale Domnului,
faptele uimitoare pe care le-a făcut pe pământ! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Ps 50(51),12a.14a
Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule,
şi dă-mi înapoi bucuria mântuirii tale!

EVANGHELIA
Îndată, omul s-a vindecat.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 5,1-3.5-16

1
În acel timp,
era o sărbătoare a iudeilor,
iar Isus a urcat la Ierusalim.
2 În Ierusalim, lângă Poarta Oilor,
era o piscină numită în evreieşte Betesda,
care avea cinci porticuri.
3 Sub acestea zăceau o mulţime de bolnavi:
orbi, şchiopi, paralizaţi.
5 Se afla acolo un om care era bolnav de treizeci şi opt de ani.
6 Văzându-l zăcând şi ştiind că suferă de mult timp,
Isus i-a zis: „Vrei să te faci sănătos?”
7 Bolnavul i-a răspuns:
„Doamne, nu am niciun om
ca să mă facă să cobor în piscină
când apa este agitată.
Până când vin eu, coboară altul înaintea mea”.
8 Isus i-a zis:
„Ridică-te, ia-ţi targa şi umblă!”
9 Şi, îndată, omul s-a vindecat, şi-a luat targa şi umbla.
Dar ziua aceea era sâmbăta.
10 Aşadar, iudeii i-au spus celui vindecat:
„Este sâmbătă şi nu-ţi este permis să-ţi duci targa”.
11 Dar el le-a răspuns:
„Cel care m-a vindecat, acela mi-a zis:
«Ia-ţi targa şi umblă!»”
12 Ei l-au întrebat:
„Cine este omul care ţi-a zis: «Ia-o şi umblă!»?”
13 Dar cel vindecat nu ştia cine este,
căci Isus se îndepărtase,
iar în locul acela era o mare mulţime.
14 După aceea, Isus l-a găsit în templu şi i-a zis:
„Iată, te-ai făcut sănătos!
Să nu mai păcătuieşti niciodată,
ca să nu ţi se întâmple ceva mai rău!”
15 Omul a plecat şi le-a făcut cunoscut iudeilor
că Isus este cel care l-a vindecat.
16 De aceea, iudeii îl urmăreau pe Isus
pentru că făcuse acestea sâmbăta.
Cuvântul Domnului