en-USro-RO

Inregistrare | Login
24 februarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Sâmbătă, 24 februarie 2018

Sfintii zilei
Fer. Marcu de Marconi, pr.
Liturghierul Roman
Sâmbãtã din sãptãmâna 1 din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Postul Mare (I, II, III sau IV)
violet, I, R.
Lectionar
Dt 26,16-19: Vei fi un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tãu.
Ps 118: Fericit este omul care umblã în legea Domnului.
Mt 5,43-48: Fiți desãvârșiți, precum Tatãl vostru ceresc este desãvârșit!
Meditatia zilei
Sâmbãtã din sãptãmâna 1 din Post

LECTURA I
Te voi face o alianţă pentru popor,
ca să ridici ţara.
Citire din cartea profetului Isaia 49,8-15

8
Aşa vorbeşte Domnul:
„În timpul bunăvoinţei ţi-am răspuns
şi în ziua mântuirii te-am ajutat.
Te voi păzi şi te voi face o alianţă pentru popor,
ca să ridici ţara şi să faci să ia în stăpânire
moştenirile devastate.
9 Vei spune celor captivi: «Ieşiţi!»
şi celor care sunt în întuneric: «Veniţi afară!»
Vor paşte pe lângă drumuri
şi păşunea lor va fi pe toate colinele golaşe.
10 Nu vor flămânzi şi nu vor înseta;
nu-i va lovi dogoarea şi nici soarele,
pentru că cel care se îndură de ei îi călăuzeşte
şi-i conduce la izvoare de apă.
11 Voi schimba toţi munţii mei în drumuri
şi căile mele vor fi înălţate.
12 Iată-i, vin de departe!
Iată-i, unii vin de la nord şi de la vest,
iar alţii din ţara Sinim!”
13 Strigaţi de bucurie, cerurilor, bucură-te, pământule,
şi tresăltaţi de bucurie, munţilor,
pentru că Domnul îl mângâie pe poporul său
şi se îndură de sărmanii lui!
14 Sion a zis: „Domnul m-a părăsit; Domnul m-a uitat”.
15 Uită oare o femeie de cel pe care-l alăptează,
fără ca să aibă milă de fiul sânului ei?
Chiar dacă ea ar uita,
eu nu te voi uita”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 144(145),8-9.13cd-14.17-18 (R.: 8a)

R
.: Îndurător este Domnul
şi plin de dragoste.

8 Domnul este îndurător şi plin de dragoste,
el este îndelung răbdător şi plin de îndurare;
9 Domnul este bun faţă de toţi,
el îşi arată dragostea faţă de orice făptură. R.

13cd Domnul este fidel în toate cuvintele sale
şi sfânt în toate lucrările sale.
14 Domnul îi sprijină pe toţi cei care dau să cadă
şi îi ridică pe toţi cei căzuţi. R.

17 Drept este Domnul pe toate căile sale
şi credincios în toate lucrările sale.
18 Domnul este alături de toţi cei care-l cheamă,
de toţi cei care-l cheamă în adevăr. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 11,25a.26a
„Eu sunt învierea şi viaţa”, spune Domnul.
„Oricine trăieşte şi crede în mine nu va muri în veci”.

EVANGHELIA
După cum Tatăl învie morţii şi le dă viaţă,
la fel, şi Fiul dă viaţă cui vrea.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 5,17-30

17
În acel timp,
Isus le-a răspuns iudeilor:
„Tatăl meu lucrează până acum;
lucrez şi eu!”
18 Pentru aceasta, iudeii căutau şi mai mult ca să-l ucidă,
căci nu numai că distrugea sâmbăta,
ci spunea că Dumnezeu era Tatăl său,
făcându-se egal cu Dumnezeu.
19 Aşadar, Isus a răspuns şi le-a zis:
„Adevăr, adevăr vă spun:
Fiul nu poate face nimic de la sine
dacă nu-l vede pe Tatăl făcând,
căci tot ce face el, face şi Fiul la fel.
20 Pentru că Tatăl îl iubeşte pe Fiul
şi îi arată toate câte le face
şi-i va arăta lucruri şi mai mari decât acestea,
ca să vă miraţi.
21 După cum Tatăl învie morţii şi le dă viaţă,
la fel şi Fiul dă viaţă
celor cărora vrea să le dea.
22 De fapt, Tatăl nu judecă pe nimeni,
ci toată judecata i-a dat-o Fiului,
23 pentru ca toţi să-l cinstească pe Fiul
aşa cum îl cinstesc pe Tatăl.
Cine nu-l cinsteşte pe Fiul,
nu-l cinsteşte pe Tatăl care l-a trimis.
24 Adevăr, adevăr vă spun că cine ascultă cuvântul meu
şi crede în cel care m-a trimis
are viaţa veşnică şi nu ajunge la judecată,
ci a trecut de la moarte la viaţă.
25 Adevăr, adevăr vă spun
că vine ceasul – şi acum este –
când morţii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu,
iar cei care îl vor auzi vor trăi,
26 căci, după cum Tatăl are viaţa în sine,
tot aşa i-a dat şi Fiului să aibă viaţa în sine
27 şi i-a dat puterea să facă judecata,
pentru că este Fiul Omului.
28 Nu vă miraţi de aceasta,
pentru că vine ceasul
în care toţi cei care sunt în morminte vor auzi glasul lui!
29 Şi vor ieşi spre învierea vieţii cei care au făcut binele,
iar cei care au săvârşit nelegiuirea,
spre învierea judecăţii.
30 Eu nu pot să fac nimic de la mine.
Judec după cum aud
şi judecata mea este dreaptă,
pentru că nu caut voinţa mea,
ci voinţa celui care m-a trimis”.
Cuvântul Domnului