en-USro-RO

| Login
28 februarie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Te voi pune să faci legământ cu poporul, să ridici ţara.

Citire din cartea profetului Isaia 49,8-15

Aşa zice Domnul: 8 „La vremea îndurării te voi asculta şi în ziua mântuirii te voi ajuta; te voi păzi şi te voi pune să faci legământ cu poporul, să ridici ţara şi să împarţi moştenirile pustiite; 9 să spui prinşilor de război: Ieşiţi! şi celor ce sunt în întuneric: Veniţi la lumină! Ei vor paşte pe drumuri şi vor găsi locuri de păşune pe toate câmpiile. 10 Nu le va mai fi foame, nici sete; nu-i va bate arşiţa, nici soarele; căci cel care are milă de ei îi va călăuzi şi-i va adăpa la izvoare de apă. 11 Voi preface toţi munţii mei în drumuri şi drumurile mele vor fi bine netezite. 12 Iată-i! Vin de departe; unii de la miazănoapte şi de la apus, iar alţii din ţinuturile de la miazăzi. 13 Bucuraţi-vă, ceruri! Veseleşte-te, pământule! Izbucniţi în strigăte de bucurie, munţilor! Căci Domnul mângâie pe poporul său şi are milă de sărmanii lui”. 14 Sionul zicea: „Domnul m-a părăsit, Domnul m-a uitat!” 15 „Poate oare o femeie să uite de copilul pe care-l alăptează şi să nu-şi iubească rodul trupului ei? Însă chiar dacă ea ar uita, eu totuşi nu te voi uita!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 144,8-9.13cd-14.17-18 (R.: 8a)

R.: Domnul este iubire şi îndurare.

8 Domnul este iubire şi îndurare,

el este îndelung răbdător şi plin de dragoste.

9 Domnul este bun faţă de toţi

şi îşi arată bunătatea faţă de orice făptură. R.

 

13cd Domnul îşi ţine făgăduinţele

şi se arată sfânt în toate faptele sale.

14 Domnul sprijină pe cel care cade,

îl ridică pe cel împovărat. R.

 

17 Domnul este drept în toate căile sale,

milostiv în toate lucrările sale.

18 Domnul este lângă cei care-l cheamă,

lângă cei care-l cheamă din toată inima. R.

 

VERS LA EVANGHELIE In 11.25a.26

Eu sunt învierea şi viaţa, spune Domnul,

cine crede în mine nu va muri în veci.

 

EVANGHELIA

După cum Tatăl învie morţii şi le dă viaţă, tot aşa şi Fiul dă viaţă cui vrea.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 5,17-30

În acel timp, 17 Isus le-a spus iudeilor: „Tatăl meu lucrează mereu până acum; eu de asemenea lucrez”. 18 Tocmai de aceea căutau iudeii şi mai mult să-l omoare, nu numai

fiindcă nu ţinea sâmbăta, dar şi pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl său şi se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu. 19 Isus a luat din nou cuvântul şi le-a zis: „Adevăr, adevăr vă spun, că Fiul nu poate face nimic de la sine; el nu face decât ce vede că face Tatăl; şi tot ce face Tatăl, face de asemenea şi Fiul. 20 Căci Tatăl iubeşte pe Fiul şi-i arată tot ce face; şi-i va arăta lucruri mai mari decât acestea, astfel încât voi veţi rămâne uimiţi. 21 Într-adevăr, precum Tatăl învie morţii şi le dă viaţă, tot aşa şi Fiul dă viaţă cui vrea. 22 Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata i-a dat-o Fiului, 23 pentru ca toţi să-l cinstească pe Fiul, cum îl cinstesc pe Tatăl. Cine nu-l cinsteşte pe Fiul nu-l cinsteşte nici pe Tatăl, care l-a trimis. 24 Adevăr, adevăr vă spun, că cine îmi ascultă cuvântul şi crede în Tatăl care m-a trimis, are viaţă veşnică, şi nu ajunge la judecată, căci el a trecut de la moarte la viaţă. 25 Adevăr, adevăr vă spun, că vine ceasul, – ba a şi venit – când cei morţi vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, şi cei care îl vor auzi vor avea viaţă. 26 Căci, după cum Tatăl are viaţa în sine, tot aşa a dat şi Fiului să aibă viaţa în sine. 27 Şi i-a dat putere să judece, pentru că este Fiul Omului. 28 Nu vă miraţi de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toţi cei care zac în morminte vor ieşi din ele la glasul lui: 29 cei care au făcut binele vor învia pentru a primi viaţa, iar cei care au făcut răul vor învia pentru a primi osânda. 30 Eu nu pot face nimic de la mine însumi: judec după cum aud; şi judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voinţa mea, ci voinţa celui care m-a trimis”.

Cuvântul Domnului