en-USro-RO

Inregistrare | Login
17 ianuarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Miercuri, 17 ianuarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Anton, abate **
Liturghierul Roman
Sf. Anton, abate **
Liturghie proprie, prefaţã pentru sfinţi
alb, P, LN
Lectionar
Ef 6,10-13.18: Îmbrãcaţi-vã cu armura lui Dumnezeu; 
Ps 15:Tu, Doamne, eşti partea mea de moştenire; 
Mt 19,16-26: Dacã vrei sã fii desãvârşit, mergi, vinde ceea ce ai şi dã sãracilor şi vei avea comoarã în cer!
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 2-a de peste an

LECTURA I
Iartă, Doamne,
răutatea poporului tău!
Citire din cartea Exodului 32,7-14

7
În zilele acelea,
Domnul i-a spus lui Moise:
„Coboară, căci poporul tău,
pe care l-ai scos din ţara Egiptului, s-a pervertit!
8 S-au abătut repede de la calea pe care le-o poruncisem;
şi-au făcut un viţel turnat,
s-au închinat înaintea lui,
i-au adus jertfe şi au zis:
«Acesta este dumnezeul tău, Israel,
care te-a scos din ţara Egiptului»”.
9 Domnul i-a zis lui Moise:
,,Văd că poporul acesta este un popor încăpăţânat.
10 Acum, lasă-mă;
mânia mea se va aprinde împotriva lor şi-i va mistui;
dar pe tine te voi face un popor mare”.
11 Moise l-a înduplecat pe Domnul Dumnezeul său, zicând:
,,Pentru ce să se aprindă, Doamne,
mânia ta împotriva poporului tău
pe care l-ai scos din ţara Egiptului cu putere mare
şi cu braţ puternic?
12 Pentru ce să zică egiptenii:
«Cu răutate i-a scos,
ca să-i ucidă printre munţi
şi ca să-i şteargă de pe faţa pământului?»
Potoleşte-ţi aprinderea mâniei
şi iartă răutatea poporului tău!
13 Adu-ţi aminte de Abraham,
de Isaac şi de Israel, slujitorii tăi,
cărora le-ai spus, jurându-te pe tine însuţi:
«Voi înmulţi descendenţa voastră ca stelele cerului
şi voi da urmaşilor voştri toată ţara aceasta,
de care am vorbit;
şi ei o vor stăpâni pentru totdeauna!»”
14 Domnul a iertat răul pe care spusese
că vrea să-l facă poporului său.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 105(106),19-20.21-22.23 (R.: 4a)

R
.: Aminteşte-ţi de noi, Doamne,
din îndurare faţă de poporul tău!

19 Şi au făcut un viţel în Horeb,
s-au prosternat înaintea unui chip turnat
20 şi au schimbat gloria lor
cu chipul unui bou care mănâncă iarbă. R.

21 Au uitat de Dumnezeul care i-a mântuit,
care a făcut lucruri mari în Egipt,
22 minuni în ţara lui Ham,
semne minunate la Marea Roşie. R.

23 El hotărâse să-i nimicească,
dacă n-ar fi fost Moise, alesul său,
să iasă la trecătoare înaintea lui
pentru a abate mânia lui, ca să nu-i distrugă. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 3,16
Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,
încât l-a dat pe Fiul său, unul-născut,
ca oricine crede în el să aibă viaţa veşnică.

EVANGHELIA
Este cine să vă acuze:
Moise, în care aţi sperat.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 5,31-47

31
În acel timp,
Isus le-a răspuns iudeilor:
„Dacă eu dau mărturie pentru mine însumi,
mărturia mea nu este adevărată.
32 Este un altul care dă mărturie despre mine
şi ştiu că mărturia pe care o dă despre mine
este adevărată.
33 Voi aţi trimis la Ioan,
iar el a dat mărturie pentru adevăr.
34 Dar eu nu primesc mărturie de la un om,
ci vă spun acestea ca voi să vă mântuiţi.
35 El era făclia care arde şi luminează,
iar voi aţi voit să vă bucuraţi un ceas la lumina lui.
36 Dar eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan,
căci lucrurile pe care mi le-a dat Tatăl să le împlinesc
– aceste lucruri pe care le fac –
dau mărturie despre mine că Tatăl m-a trimis.
37 Şi Tatăl care m-a trimis,
el a dat mărturie despre mine.
Dar voi n-aţi ascultat niciodată glasul lui,
nici nu i-aţi văzut chipul.
38 Şi nu aveţi cuvântul lui care rămâne,
pentru că nu credeţi în cel pe care el l-a trimis.
39 Voi cercetaţi Scripturile,
căci credeţi că aveţi în ele viaţa veşnică.
Şi tocmai ele dau mărturie despre mine.
40 Dar nu vreţi să veniţi la mine
ca să aveţi viaţă.
41 Eu nu primesc glorie de la oameni,
42 însă v-am cunoscut:
nu aveţi iubirea lui Dumnezeu în voi.
43 Eu am venit în numele Tatălui meu
şi nu m-aţi primit.
Dacă ar fi venit un altul în numele lui propriu,
pe acela l-aţi fi primit.
44 Cum puteţi crede voi,
care primiţi glorie unul de la altul
şi nu căutaţi gloria
care este numai de la Dumnezeu?
45 Să nu credeţi că eu vă voi acuza înaintea Tatălui;
este cine să vă acuze:
Moise, în care aţi sperat.
46 Dacă aţi fi crezut în Moise,
aţi fi crezut şi în mine,
căci el despre mine a scris.
47 Dar dacă nu credeţi în cele scrise de el,
cum veţi crede în cuvintele mele?”
Cuvântul Domnului