en-USro-RO

| Login
28 februarie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Să-l osândim la o moarte ruşinoasă.

Citire din cartea Înţelepciunii 2,1a.12-22

1a Cei care cugetă nedrept şi-au zis: 12 „Să-i întindem o cursă celui drept, fiindcă ne stinghereşte şi se împotriveşte faptelor noastre; ne învinuieşte că încălcăm Legea lui Dumnezeu şi ne învinovăţeşte că stricăm datinile părinteşti. 13 El pretinde că are cunoştinţă despre Dumnezeu şi se numeşte pe sine: Fiul lui Dumnezeu. 14 El este pentru noi o condamnare a gândurilor noastre şi ne vine greu chiar şi numai să-l privim. 15 Căci viaţa lui nu seamănă cu viaţa celorlalţi şi căile lui sunt cu totul altele. 17 Înaintea lui suntem socotiţi ca nişte oameni de nimic şi se fereşte de căile noastre, ca de nişte murdării; el declară fericit sfârşitul celor drepţi şi se laudă că-l are pe Dumnezeu drept tată. Să vedem deci dacă cuvintele lui sunt adevărate; să urmărim ce i se va întâmpla şi vom şti care îi va fi sfârşitul. 18 Căci dacă acest drept este fiul lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu îl va apăra şi îl va scoate din mâna duşmanilor săi. 19 Să-l supunem la ocări şi la chinuri, ca să-i cunoaştem blândeţea şi să-i punem răbdarea la încercare. 21 Să-l osândim la o moarte ruşinoasă, căci, după vorba lui, Dumnezeu va avea grijă de el”. 21 Acestea sunt gândurile lor, dar ei se înşală; răutatea lor i-a orbit. 22 Ei nu cunosc tainele lui Dumnezeu, ei nu nădăjduiesc răsplata sfinţeniei şi nu cred că sufletele curate îşi vor primi cununa.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,17-18.19-20.21 şi 23 (R.: 19a)

R.: Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită.

17 Domnul îşi întoarce faţa împotriva celor răi,

pentru a şterge amintirea lor de pe pământ.

18 Când cei drepţi strigă, Domnul îi aude

şi-i scapă din orice strâmtorare. R.

 

19 Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită

şi îi mântuieşte pe cei cu sufletul mâhnit.

20 Multe încercări se abat peste cel drept,

dar Domnul îl eliberează din toate. R.

 

21 El are grijă de toate oasele celui drept,

nici unul dintre ele nu va fi zdrobit.

23 Domnul scapă sufletele robilor săi.

Nu vor fi pedepsiţi cei ce se încred într-însul! R.

 

VERS LA EVANGHELIE Mt 4,4b

Nu numai cu pâine trăieşte omul,

dar şi cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu.

 

EVANGHELIA

Căutau să-l prindă, dar încă nu-i venise ceasul.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 7,1-2.10.25-30

1 În acel timp, Isus străbătea Galileea; el nu voia să meargă prin Iudeea, pentru că iudeii căutau să-l omoare. 2 Era aproape sărbătoarea iudeilor, numită a Corturilor. 10 După ce au plecat rudele lui la sărbătoare, a plecat şi el, dar nu în văzul lumii, ci pe ascuns. 25 Unii dintre locuitorii Ierusalimului ziceau: „Nu este el acela, pe care caută să-l omoare? 26 Iată, vorbeşte pe faţă şi ei nu-i spun nimic! Or fi recunoscut cumva căpeteniile noastre că el este Mesia? 27 Dar noi ştim de unde este omul acesta; însă când va veni Mesia, nimeni nu va şti de unde este”. 28 Isus, învăţând poporul în templu, a strigat: „Da, mă cunoaşteţi şi ştiţi de unde sunt! Eu n-am venit de la mine însumi, ci trimis de către cel care există cu adevărat şi pe care voi nu-l cunoaşteţi. 29 Eu îl cunosc, căci vin de la el şi el m-a trimis”. 30 Ei au voit atunci să-l aresteze, dar nimeni n-a pus mâna pe el, căci încă nu-i venise ceasul.

Cuvântul Domnului