en-USro-RO

Inregistrare | Login
19 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Luni, 19 martie 2018

Sfintii zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria; Fer. Marcel Callo, m.
Liturghierul Roman
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefațã proprie
alb, P
Lectionar
2Sam 7,4b-5a.12-14a.16: Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatãl sãu.
Ps 88: Seminția lui va dãinui în vecii vecilor.
Rom 4,13.16-18.22: Nu prin lege i-a fost fãcutã promisiunea lui Abraham.
Mt 1,16.18-21.24a(Lc 2,41-51a): Iosif a fãcut dupã cum i-a poruncit îngerul Domnului. (Iatã, tatãl tãu și cu mine te-am cãutat îngrijorați!)
Meditatia zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 

LECTURA I
Să-l condamnăm la o moarte ruşinoasă!
Citire din cartea Înţelepciunii 2,1a.12-22

1a
Spun în ei înşişi
cei care nu gândesc drept:
12„Să-l pândim pe cel drept,
căci ne deranjează,
stă împotriva faptelor noastre,
ne reproşează păcate împotriva legii
şi ne acuză de păcate împotriva disciplinei noastre!
13 Se prezintă că are cunoaşterea lui Dumnezeu
şi se numeşte pe sine fiu al Domnului.
14 A devenit pentru noi reproş al gândurilor noastre
şi ne este greu şi numai să-l vedem.
15 Viaţa lui nu este asemănătoare cu a celorlalţi
şi căile lui sunt diferite.
16 Suntem consideraţi de el nelegitimi,
se ţine departe de căile noastre ca de necircumcizie,
declară fericit sfârşitul celor drepţi
şi se laudă că-l are pe Dumnezeu drept tată.
17 Să vedem dacă sunt adevărate cuvintele lui
şi să încercăm ce va fi la sfârşitul lui!
18 Căci dacă cel drept este fiul lui Dumnezeu,
el îi va veni în ajutor
şi-l va salva din mâna celor care-i stau împotrivă.
19 Să-l testăm prin jignire şi chin,
ca să cunoaştem blândeţea lui
şi să ne dăm seama de răbdarea lui!
20 Să-l condamnăm la o moarte ruşinoasă,
căci, după cuvintele sale,
el va fi supravegheat de Domnul.
21 Acestea le gândesc ei, dar se înşală:
răutatea lor i-a orbit.
22 Ei nu cunosc tainele lui Dumnezeu,
nu speră la răsplata sfinţeniei
şi nici nu stimează recompensa
sufletelor neprihănite”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 33(34),17-18.19-20.21 şi 23 (R.: 19a)

R
.: Domnul este aproape
de cei cu inima zdrobită.

17 Faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul
pentru a şterge amintirea lor de pe pământ.
18 Când cei drepţi strigă, Domnul îi aude
şi-i scapă din strâmtoarea lor. R.

19 Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită
şi-i mântuieşte pe cei cu inima mâhnită.
20 Multe rele se abat peste cel drept,
dar Domnul îl eliberează din toate. R.

21 El veghează asupra fiecăruia dintre oasele sale,
nu va fi zdrobit niciunul dintre ele.
23 Domnul răscumpără sufletele slujitorilor săi,
nu vor fi pedepsiţi cei care-şi caută în el refugiu! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 4,4b
Nu numai cu pâine va trăi omul,
ci şi cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu.

EVANGHELIA
Căutau să-l prindă,
dar nu venise încă ceasul lui.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 7,1-2.10.25-30

1
În acel timp,
Isus umbla prin Galileea;
nu voia să meargă în Iudeea,
pentru că iudeii căutau să-l ucidă.
2 Era aproape sărbătoarea iudeilor, cea a Corturilor.
10 După ce au plecat fraţii săi la sărbătoare, a urcat şi el,
însă nu în văzul lumii, ci pe ascuns.
25 Unii dintre cei din Ierusalim spuneau:
„Nu este acesta cel pe care caută să-l ucidă?
26 Iată, vorbeşte în public şi nu-i spun nimic!
Oare au recunoscut într-adevăr conducătorii
că acesta este Cristos?
27 Dar acesta ştim de unde este;
când va veni Cristos, nimeni nu va şti de unde este”.
28 Atunci Isus, în timp ce învăţa în templu, a strigat şi a zis:
„Voi mă cunoaşteţi şi ştiţi de unde sunt;
şi, totuşi, nu am venit de la mine însumi,
ci, într-adevăr, este unul care m-a trimis,
pe care voi nu-l cunoaşteţi.
29 Eu îl cunosc pentru că vin de la el şi el m-a trimis!”
30 Atunci căutau să-l prindă, dar nimeni nu a pus mâna pe el,
pentru că nu venise încă ceasul lui.
Cuvântul Domnului