en-USro-RO

| Login
28 februarie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Sunt asemenea unui miel blând, care este dus la înjunghiere.

Citire din cartea profetului Ieremia 11,18-20

Ieremia se ruga astfel lui Dumnezeu: 18 „Tu, Doamne, mi-ai dat de ştire şi astfel am ajuns să ştiu; atunci tu mi-ai dezvăluit uneltirile lor. 19 Dar eu eram ca un miel blând, pe care-l duci la înjunghiere şi nu ştiam planurile rele pe care le urzeau ei împotriva mea. Ei ziceau: «Să smulgem pomul din rădăcină, să-l stârpim din mijlocul celor ce trăiesc pe pământ, ca să nu i se mai pomenească numele». 20 O, Doamne, Dumnezeul oştirilor, tu eşti un judecător drept, care pătrunzi cu privirea rărunchii şi inimile: fă-mă să văd răzbunarea ta asupra lor, căci ţie îţi încredinţez cauza mea”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 7,2-3.9bc-10.11-12 (R.: 2a)

R.: Doamne Dumnezeul meu, tu eşti speranţa mea.

2 Doamne Dumnezeule, la tine îmi caut salvarea.

Scapă-mă, mântuieşte-mă de toţi prigonitorii mei;

3 ca să nu mă sfâşie aceste fiare şi să mă rupă,

fără ca cineva să-mi poată sări în ajutor. R.

 

9bc Judecă-mă, Doamne, după dreptatea şi nevinovăţia mea.

10 Pune odată capăt răutăţii păcătoşilor

şi întăreşte-l pe cel drept,

tu care pătrunzi cu privirea inimile şi rărunchii,

Dumnezeule preadrept. R.

 

11 Scutul meu este Dumnezeu.

El îi mântuieşte pe cei cu inima curată.

12 Dumnezeu este un judecător drept,

dar în orice zi se poate aprinde mânia lui. R.

 

VERS LA EVANGHELIE In 3,16

Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,

încât l-a dat pe Fiul său unul-născut;

oricine crede în el are viaţa veşnică.

 

EVANGHELIA

Poate să vină Cristos din Galileea?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 7,40-53

În acel timp, 40 unii din mulţime, când au auzit cuvintele lui Isus, ziceau: „Acesta este cu adevărat profetul”. 41 Alţii ziceau. „Acesta este Mesia!” Dar alţii se întrebau: „Cum, oare Mesia poate veni din Galileea? 42 Oare nu zice Scriptura că Mesia trebuie să vină din seminţia lui David şi din satul Betleem, de unde era David?” 43 Astfel părerile mulţimii, cu privire la el, erau împărţite, 44 ba unii dintre ei voiau chiar să-l aresteze, dar nimeni n-a pus mâna pe el. 45 Văzând că cei trimişi să-l aresteze s-au întors, mai marii preoţilor şi fariseii i-au întrebat. „De ce nu l-aţi adus?” 46 Trimişii au răspuns: „Nici un om n-a vorbit vreodată, ca omul acesta!” 47 Fariseii le-au zis: „Nu cumva v-aţi lăsat şi voi prinşi în rătăcire? 48 A crezut în el măcar vreunul dintre mai marii noştri sau din farisei? 49 Crede doar gloata aceasta, care nu cunoaşte Legea; dar aceştia sunt nişte blestemaţi!” 50 Nicodim, unul dintre ei, care venise noaptea la Isus, le-a zis: 51 „Oare Legea noastră osândeşte pe vreun om înainte de a-l asculta şi de a şti ce a făcut?” Ei i-au răspuns: 52 „Nu cumva eşti şi tu din Galileea? Cercetează bine Scripturile şi vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciodată vreun profet”. 53 Apoi fiecare s-a întors acasă.

Cuvântul Domnului