en-USro-RO

Inregistrare | Login
19 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Luni, 19 martie 2018

Sfintii zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria; Fer. Marcel Callo, m.
Liturghierul Roman
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefațã proprie
alb, P
Lectionar
2Sam 7,4b-5a.12-14a.16: Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatãl sãu.
Ps 88: Seminția lui va dãinui în vecii vecilor.
Rom 4,13.16-18.22: Nu prin lege i-a fost fãcutã promisiunea lui Abraham.
Mt 1,16.18-21.24a(Lc 2,41-51a): Iosif a fãcut dupã cum i-a poruncit îngerul Domnului. (Iatã, tatãl tãu și cu mine te-am cãutat îngrijorați!)
Meditatia zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 

LECTURA I
Eram ca un miel blând
dus la înjunghiere.
Citire din cartea profetului Ieremia 11,18-20

18
Domnul
mi-a făcut cunoscut şi eu dau mărturie:
atunci tu m-ai făcut să văd faptele lor.
19 Dar eu eram ca un miel blând dus la înjunghiere;
nu ştiam că ei urzeau planuri împotriva mea:
„Să despuiem copacul cât este pe rod,
să-l tăiem de pe pământul celor vii
şi să nu i se mai amintească numele!”
20 Doamne Sabaot, tu care judeci cu dreptate,
care cercetezi rărunchii şi inima:
fă-mă să văd răzbunarea ta împotriva lor,
pentru că ţie ţi-am destăinuit cauza mea!
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 7,2-3.9bc-10.11-12 (R.: 2a)

R
.: Doamne Dumnezeul meu,
în tine mi-am căutat refugiu.

2 Doamne Dumnezeul meu, în tine mi-am căutat refugiu.
Mântuieşte-mă de toţi urmăritorii mei şi eliberează-mă,
3 ca nu cumva să-mi sfâşie viaţa ca leul,
să nu mă zdrobească fără ca cineva să mă salveze! R.

9bc Judecă-mă, Doamne, după dreptatea
şi după neprihănirea care este în mine!
10 Pune capăt răutăţii celor nelegiuiţi şi întăreşte-l pe cel drept
tu, care cercetezi inimile şi rărunchii,
Dumnezeule preadrept. R.

11 Ajutorul meu este la Dumnezeu,
cel care îi mântuieşte pe cei drepţi cu inima.
12 Dumnezeu este un judecător drept,
care se poate indigna în fiecare zi. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. Lc 8,15
Fericiţi sunt cei care păstrează cuvântul lui Dumnezeu
într-o inimă bună
şi aduc rod întru răbdare. (Aleluia)

EVANGHELIA
Oare vine Cristos din Galileea?
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 7,40-53

40
În acel timp,
când au auzit cuvintele lui Isus,
unii din mulţime au spus:
„Acesta este într-adevăr Profetul!”
41 Alţii ziceau: „Acesta este Cristos!”
Dar alţii spuneau:
„Oare vine Cristos din Galileea?
42 Nu a spus oare Scriptura:
Cristos vine din descendenţa lui David
şi din Betleem, satul de unde era David?”
43 Aşadar, s-a făcut dezbinare în popor din cauza lui.
44 Unii dintre ei voiau să-l prindă,
dar nimeni n-a pus mâna pe el.
45 Atunci, gărzile s-au întors la arhierei şi farisei.
Aceştia le-au zis: „De ce nu l-aţi adus?”
46 Gărzile au răspuns:
„Nimeni n-a vorbit vreodată ca omul acesta!”
47 Fariseii le-au zis:
„Nu cumva v-aţi lăsat amăgiţi şi voi?
48 Oare a crezut în el
cineva dintre conducători sau dintre farisei?
49 Dar mulţimea aceasta care nu cunoaşte Legea
este blestemată”.
50 Nicodim, unul dintre ei,
cel care venise mai înainte la el, le-a zis:
51 „Oare Legea noastră condamnă un om
înainte de a-l judeca şi de a afla ce a făcut?”
52 I-au răspuns şi au zis:
„Nu cumva eşti şi tu din Galileea?
Studiază şi vezi
că niciun profet nu s-a ridicat din Galileea!”
53 Şi s-a dus fiecare la casa lui.
Cuvântul Domnului