en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

LECTURA I
Voi încheia o alianţă nouă
şi de păcatele lor nu-mi voi mai aduce aminte.
Citire din cartea profetului Ieremia 31,31-34

31
Domnul spune:
„Iată, vin zile – oracolul Domnului –
când voi încheia cu casa lui Israel
şi cu casa lui Iuda o alianţă nouă.
32 Nu ca alianţa pe care am încheiat-o cu părinţii lor
în ziua când i-am luat de mână
şi i-am scos din ţara Egiptului,
alianţa mea pe care ei au rupt-o,
deşi eu stăpâneam peste ei – oracolul Domnului.
33 Aceasta este alianţa pe care o voi încheia cu casa lui Israel
după zilele acelea – oracolul Domnului:
voi pune legea mea înlăuntrul lor şi în inima lor o voi scrie;
eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu.
34 Nimeni nu-l va mai învăţa pe aproapele său
şi nimeni, pe fratele său, zicând:
„Cunoaşte-l pe Domnul!”,
pentru că toţi mă vor cunoaşte,
de la cel mai mic până la cel mai mare
– oracolul Domnului.
Căci eu le voi ierta nelegiuirile
şi de păcatele lor nu-mi voi mai aduce aminte”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 50(51),3-4.12-13.14-15 (R.: 12a)

R
.: Creează în mine, Dumnezeule,
o inimă curată!

3 Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate,
şi, după mulţimea îndurărilor tale, şterge fărădelegea mea!
4 Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea
şi curăţă-mă de păcatul meu! R.

12 Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule,
şi un duh statornic înnoieşte înlăuntrul meu!
13 Nu mă alunga de la faţa ta
şi duhul tău sfânt nu-l lua de la mine! R.

14 Dă-mi înapoi bucuria mântuirii tale
şi întăreşte-mă cu duh binevoitor!
15 Atunci voi învăţa pe cei fărădelege căile tale
şi cei păcătoşi la tine se vor întoarce. R.

LECTURA A II-A
A învăţat ascultarea
şi a devenit cauză de mântuire veşnică.
Citire din Scrisoarea către Evrei 5,7-9

7
Fraţilor,
în zilele vieţii sale pământeşti,
Cristos a oferit, cu strigăte puternice
şi cu lacrimi,
rugăciuni şi cereri către acela
care avea puterea să-l salveze de la moarte
şi a fost ascultat datorită evlaviei lui.
8 Şi, deşi era Fiu,
a învăţat ascultarea din cele ce a pătimit,
9 iar după ce a fost făcut desăvârşit,
a devenit cauză de mântuire veşnică
pentru toţi cei care ascultă de el.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 12,26
„Dacă îmi slujeşte cineva, să mă urmeze”, spune Domnul,
„iar acolo unde sunt eu va fi şi cel care mă slujeşte”.

EVANGHELIA
Dacă bobul de grâu care cade în pământ moare
aduce rod mult.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos

după sfântul Ioan 12,20-33

 

20 În acel timp,
printre cei care au urcat
să se prosterneze de sărbători erau unii greci.
21 Aceştia s-au apropiat de Filip,
cel care era din Betsaida Galileii, şi l-au rugat:
„Domnule, vrem să-l vedem pe Isus”.
22 Filip s-a dus şi i-a spus lui Andrei,
iar Andrei şi Filip au venit şi i-au spus lui Isus.
23 Isus le-a răspuns:
„A venit ceasul ca Fiul Omului să fie glorificat.
24 Adevăr, adevăr vă spun:
dacă bobul de grâu care cade în pământ
nu moare, rămâne singur;
însă dacă moare, aduce rod mult.
25 Cine îşi iubeşte viaţa o va pierde;
cine îşi urăşte viaţa în lumea aceasta
o păstrează pentru viaţa veşnică.
26 Dacă îmi slujeşte cineva, să mă urmeze,
iar acolo unde sunt eu
va fi şi cel care mă slujeşte.
Dacă îmi slujeşte cineva, Tatăl îl va cinsti.
27 Acum sufletul meu este tulburat şi ce să spun:
«Tată, salvează-mă de ceasul acesta!»?
Însă tocmai pentru aceasta am ajuns la ceasul acesta.
28 Tată, glorifică numele tău!”
Atunci a venit o voce din cer:
„L-am glorificat şi iarăşi îl voi glorifica”.
29 Mulţimea care stătea acolo şi care auzise
spunea că a fost un tunet;
alţii ziceau: „Un înger i-a vorbit”.
30 Isus a răspuns:
„Nu pentru mine a răsunat vocea aceasta,
ci pentru voi.
31 Acum are loc judecata acestei lumi;
acum conducătorul acestei lumi va fi aruncat afară,
32 iar eu, când voi fi înălţat de pe pământ,
îi voi atrage pe toţi la mine”.
33 Spunea aceasta arătând de ce moarte avea să moară.
Cuvântul Domnului

Sau, la alegere, pot fi luate toate lecturile de mai sus, de la anul A, pag. 215.