en-USro-RO

| Login
28 februarie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

FORMAT AUDIO

LECTURA I

Voi încheia cu voi un legământ nou.

Citire din cartea profetului Ieremia 31,31-34

31 Domnul spune: „Iată, vin zile când voi încheia cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou. 32 Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinţii lor, în ziua în care i-am luat de mână ca să-i scot din ţara Egiptului, legământ pe care ei l-au călcat, iar eu i-am făcut să simtă că sunt stăpânul lor. 33 Dar iată legământul pe care îl voi încheia cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul: «Voi pune legea mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. 34 Nici unul nu va mai învăţa pe aproapele sau pe fratele său, zicând: «Învaţă să-l cunoşti pe Domnul!», căci toţi mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul; eu le voi ierta nelegiuirea şi nu-mi voi mai aduce aminte de păcatul lor»”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 50,3-4.12-13.14-15 (R.: 12a)

R.: Zideşte în mine, Dumnezeule, o inimă curată.

3 Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate,

şi după mulţimea îndurărilor tale şterge fărădelegea mea.

4 Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea

şi curăţă-mă de păcatul meu. R.

 

12 Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule,

şi un duh drept înnoieşte înăuntrul meu.

13 Nu mă alunga din faţa ta

şi Duhul tău sfânt nu-l lua de la mine. R.

 

14 Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii tale

şi întăreşte-mă cu duh binevoitor.

15 Atunci voi învăţa pe cei păcătoşi căile tale

şi cei rătăciţi se vor întoarce la tine. R.

 

LECTURA A II-A

Isus a învăţat ascultarea şi a devenit cauză de mântuire veşnică.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Evrei 5,7-9

Fraţilor, 7 Cristos, în zilele vieţii sale pământeşti a înălţat cu strigăt puternic şi cu lacrimi, rugăciuni şi cereri către Dumnezeu care îl putea salva de la moarte şi a fost ascultat, pentru că a fost supus în toate. 8 Deşi era fiu, a învăţat ce este ascultarea din cele ce a pătimit. 9 Ajungând astfel desăvârşit, a devenit pentru toţi cei care ascultă de el, cauză de mântuire veşnică.

Cuvântul Domnului

 

VERS LA EVANGHELIE In 12,26

Dacă îmi slujeşte cineva, spune Domnul;

să mă urmeze pe mine.

EVANGHELIA

Dacă bobul de grâu căzut în pământ moare, aduce mult rod.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 12,20-33

În acel timp, 20 unii dintre grecii veniţi la Ierusalim, să se închine de sărbătoarea Paştelui, 21 s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galileii, şi l-au rugat, zicându-i: „Domnule, am vrea să-l vedem pe Isus”. 22 Filip s-a dus şi i-a spus lui Andrei; apoi Andrei şi Filip i-au spus lui Isus. 23 Isus le-a zis: „A sosit ceasul ca să fie preamărit Fiul Omului. 24 Adevăr, adevăr vă spun că, dacă bobul de grâu căzut în pământ nu moare, rămâne singur, iar dacă moare, aduce mult rod. 25 Cine-şi iubeşte viaţa o va pierde, iar cine-şi urăşte viaţa în lumea aceasta o va păstra pentru viaţa veşnică. 26 Dacă-mi slujeşte cineva, să mă urmeze pe mine, şi unde sunt eu, acolo va fi şi slujitorul meu. Dacă-mi slujeşte cineva, Tatăl meu îl va cinsti. 27 Acum sufletul meu este tulburat. Dar ce să zic, 28 «Tată, scapă-mă de ceasul acesta?» Nicidecum! Căci tocmai de aceea am ajuns la ceasul acesta. Tată, preamăreşte numele tău!” Atunci din cer s-a auzit un glas: „L-am preamărit şi încă îl voi preamări”. 29 Mulţimea care stătea acolo şi care auzise glasul zicea că a fost un tunet. Alţii ziceau: „Un înger i-a vorbit”. 30 Isus a zis: „Nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. 31 Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. 32 Iar eu, după ce voi fi înălţat de la pământ îi voi atrage la mine pe toţi oamenii”. 33 Vorbind astfel, arăta de ce fel de moarte avea să moară.

Cuvântul Domnului

 

Sau, la alegere, pot fi luate toate lecturile de mai sus, de la anul A, pag. 210.