en-USro-RO

Inregistrare | Login
22 ianuarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Luni, 22 ianuarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Vincenţiu, diacon m. *; Fer. Laura, m.
Liturghierul Roman

Luni din sãptãmâna a 3-a de peste an
Liturghie la alegere, prefaţã comunã
verde (roşu), III
Lectionar
2Sam 5,1-7.10:Tu vei fi pãstorul poporului meu Israel.
Ps 88: Ocroteşte-l, Dumnezeule, pe slujitorul tãu!
Mc 3,22-30: Cum poate Satana sã-l alunge pe Satana?
Meditatia zilei
Luni din sãptãmâna a 3-a de peste an

LECTURA I
Iată, pe toate le voi face noi
şi poporului meu îi voi da să bea!
Citire din cartea profetului Isaia 43,16-21

16
Aşa vorbeşte Domnul
cel care stabileşte un drum în mare
şi o cărare în ape puternice,
17 care scoate carul şi călăreţul, armata şi pe cei tari:
ei zac împreună şi nu se vor ridica;
au trecut, s-au stins ca fitilul.
18 „Nu vă mai amintiţi de cele dinainte
şi nu vă mai gândiţi la cele din vechime!
19 Iată, eu fac un lucru nou: încolţeşte, nu-l recunoaşteţi?
Voi stabili un drum în pustiu şi râuri în ţinutul uscat.
20 Mă vor glorifica animalele câmpului,
şacalii şi puii de struţ,
pentru că voi da apă în pustiu, râuri, în ţinutul uscat,
ca să dau de băut poporului meu, alesului meu.
21 Acest popor pe care l-am plăsmuit
va vesti lauda mea”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 125(126),1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R.: 3)

R
.: Lucruri mari a făcut Domnul pentru noi,
şi suntem plini de bucurie.

1 Când Domnul i-a întors pe locuitorii Sionului din robie,
ni se părea că visăm.
2ab Atunci, gura ni s-a umplut de strigăte de bucurie
şi limba, de cântări de veselie. R.

2cd Atunci se spunea printre neamuri:
„Lucruri mari a făcut Domnul pentru ei”.
3 Lucruri mari a făcut Domnul pentru noi,

şi suntem plini de bucurie. R.

4 Întoarce, Doamne, captivitatea noastră,
ca pâraiele în Negheb!
5 Cei ce seamănă cu lacrimi
vor secera cu strigăte de bucurie. R.

6 Plecând, mergeau şi plângeau
aruncând în pământ sămânţa;
venind, se întorceau cu strigăte de veselie,
purtându-şi snopii. R.

LECTURA A II-A
De dragul lui Cristos le-am pierdut pe toate şi le consider gunoi
ca să fiu conformat cu el în moarte.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Filipeni 3,8-14

8
Fraţilor,
de acum consider că toate sunt o pierdere
în comparaţie cu superioritatea cunoaşterii
lui Cristos Isus Domnul meu.
De dragul lui am pierdut toate şi le consider gunoi
ca să-l câştig pe Cristos
9 şi să mă aflu în el, fără a avea justificarea mea proprie,
care vine din Lege,
ci pe aceea care vine din credinţa în Cristos,
justificarea ce vine de la Dumnezeu,bazată pe credinţă.
10 Pe el vreau să-l cunosc şi puterea învierii lui
şi comuniunea cu pătimirile sale,
fiind conformat cu el în moarte,
11 doar voi ajunge cumva la învierea din morţi.
12 Nu că aş fi dobândit deja aceasta
sau aş fi ajuns la desăvârşire,
dar mă străduiesc s-o cuceresc,
aşa cum am fost şi eu cucerit de Cristos Isus.
13 Fraţilor, eu nu consider că l-aş fi cucerit,
dar un singur lucru fac:
uit cele din urma mea şi mă avânt către cele dinainte.
14 Urmăresc scopul,
răsplata chemării de sus a lui Dumnezeu,
în Cristos Isus.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Cf. Il 2,12a.13c
„Întoarceţi-vă la mine din toată inima”, spune Domnul,
„căci eu sunt milostiv şi îndurător!”

EVANGHELIA
Acela dintre voi care este fără de păcat
să arunce primul cu piatra în ea!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 8,1-11

1
În acel timp,
Isus s-a dus pe Muntele Măslinilor.
2Dar în zori a venit din nou la templu
şi tot poporul venea la el,
iar el, fiind aşezat, îi învăţa.
3 Cărturarii şi fariseii au adus o femeie prinsă în adulter
şi, punând-o la mijloc,
4 i-au zis: „Învăţătorule,
această femeie a fost surprinsă asupra faptului de adulter.
5 Moise ne-a poruncit în Lege
ca pe astfel de femei să le batem cu pietre.
Dar tu, ce zici?”
6 Însă spuneau aceasta ispitindu-l,
ca să aibă de ce să-l acuze.
Dar Isus, aplecându-se, scria cu degetul pe pământ.
7 Întrucât continuau să-l întrebe,
s-a ridicat şi le-a spus:
„Acela dintre voi care este fără de păcat
să arunce primul cu piatra în ea!”
8 Şi, aplecându-se din nou, scria pe pământ.
9 Când au auzit, au plecat unul câte unul,
începând de la cei mai bătrâni.
El a rămas singur, iar femeia era în mijloc.
10 Isus s-a ridicat şi i-a spus:
„Femeie, unde sunt ei?
Nu te-a condamnat nimeni?”
11 Ea i-a zis: „Nimeni, Doamne”.
Isus i-a spus:
„Nici eu nu te condamn;
mergi, de acum să nu mai păcătuieşti!”
Cuvântul Domnului

Sau, la alegere, pot fi luate toate lecturile de mai sus, de la anul A, pag. 215.