en-USro-RO

| Login
3 februarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Nu au fost gasite articole.
Această Liturghie poate fi folosită în orice zi din cursul acestei săptămâni, mai ales în anii B şi C, când în duminica a V-a din Postul Mare nu se citeşte Evanghelia despre Lazăr.

LECTURA I
S-a plecat peste el,
iar trupul copilului s-a încălzit.
Citire din cartea a doua
a Regilor 4,18b-21.32-37

18b
Într-o zi,
fiul Şunamitei s-a dus la tatăl său
care era cu secerătorii.
19I-a zis tatălui său: „Capul meu! Capul meu!”
Tatăl i-a zis slujitorului său: „Du-l la mama lui!”
20 Slujitorul l-a luat şi l-a dus la mama lui.
Copilul a stat pe genunchii mamei sale până la amiază,
apoi a murit.
21 Ea a urcat şi l-a culcat pe patul omului lui Dumnezeu,
a închis uşa după el şi a ieşit.
32 Elizeu a intrat în casă şi, iată,
copilul era mort, culcat pe patul său.
33 A intrat, a închis uşa după ei amândoi
şi s-a rugat Domnului.
34 A urcat şi s-a întins peste copil;
şi-a pus gura pe gura lui, ochii pe ochii lui,
mâinile pe mâinile lui şi s-a plecat peste el,
iar trupul copilului s-a încălzit.
35 Apoi s-a întors, a mers în casă încoace şi încolo.
A urcat şi s-a întins peste copil,
iar acesta a strănutat de şapte ori.
Apoi copilul şi-a deschis ochii.
36 L-a chemat pe Ghehazi şi i-a zis:
„Cheam-o pe acea femeie din Şunem!”
El a a chemat-o, iar ea a venit la el.
Elizeu i-a zis: „Ia-ţi fiul!”
37 Atunci, ea a venit, a căzut la picioarele lui
şi s-a prosternat până la pământ înaintea lui.
Apoi şi-a luat fiul şi a ieşit.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 16(17),1.6-7.8b şi 15 (R.: 15b)

R
.: Când mă voi trezi, Doamne,
mă voi sătura de chipul tău.

1 Ascultă, Doamne, dreptatea mea,
ia aminte la strigarea mea;
pleacă-ţi urechea la rugăciunea mea,
de pe buze care nu au înşelăciune! R.

6 Strig către tine, Dumnezeule, căci tu mă asculţi,
pleacă-ţi urechea spre mine şi ascultă cuvintele mele!
7 Arată-ţi milostivirea ta cea mare,
tu, care cu dreapta ta îi scapi de duşmani
pe cei care caută refugiul în tine! R.

8b Adăposteşte-mă la umbra aripilor tale!
15 Dar eu, în dreptate, voi vedea faţa ta,
când mă voi trezi mă voi sătura de chipul tău. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 11,25a.26a
„Eu sunt învierea şi viaţa”, spune Domnul.
„Oricine crede în mine nu va muri în veci”.

EVANGHELIA
Eu sunt învierea şi viaţa.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 11,1-45

1
În acel timp,
era bolnav un oarecare Lazăr din Betania,
din satul Mariei şi al Martei, sora ei.
2 Maria era aceea care îl unsese pe Domnul cu mireasmă
şi îi uscase picioarele cu părul ei.
Fratele ei, Lazăr, era bolnav.
3 Aşadar, surorile au trimis să i se spună:
„Doamne, iată, cel care-ţi e prieten este bolnav!”
4 Auzind, Isus a zis:
„Această boală nu este spre moarte,
ci spre gloria lui Dumnezeu,
pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie glorificat prin ea”.
5 Deşi Isus îi iubea pe Marta, pe sora ei şi pe Lazăr,
6 când a auzit că este bolnav,
a mai rămas două zile în locul în care era.
7 Abia după aceea le-a spus discipolilor:
„Să mergem din nou în Iudeea!”
8 Discipolii i-au spus:
„Rabbi, acum căutau iudeii să te bată cu pietre
şi tu mergi iarăşi acolo?”
9 Isus a răspuns:
„Oare nu sunt douăsprezece ore într-o zi?
Dacă cineva umblă în timpul zilei,
nu se poticneşte, pentru că vede lumina acestei lumi.
10 Însă dacă cineva umblă în timpul nopţii,
se poticneşte, pentru că lumina nu este în el”.
11 După ce a spus acestea, a adăugat:
„Lazăr, prietenul nostru a adormit,
dar mă duc să-l trezesc”.
12 Atunci discipolii i-au zis:
„Doamne, dacă doarme, va fi salvat!”
13 De fapt, Isus vorbise despre moartea lui,
dar ei credeau că vorbeşte despre somnul obişnuit.
14 Aşadar, Isus le-a spus deschis:
„Lazăr a murit
15 şi mă bucur pentru voi că nu eram acolo,
pentru ca voi să credeţi.
Dar să mergem la el!”
16 Atunci Toma, cel numit Geamănul,
a spus celorlalţi discipoli:
„Să mergem şi noi ca să murim cu el!”
17 Când a venit Isus,
a aflat că era deja de patru zile în mormânt.
18 Betania era aproape de Ierusalim,
cam la cincisprezece stadii.
19 Şi mulţi iudei veniseră la Marta şi Maria
să le consoleze pentru fratele lor.
20 Când a auzit că a venit Isus,
Marta i-a ieşit în întâmpinare.
Maria însă stătea în casă.
21 Aşadar, Marta i-a spus lui Isus:
„Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit!
22 Însă şi acum ştiu că tot ce vei cere de la Dumnezeu,
Dumnezeu îţi va da”.
23 Isus i-a spus: „Fratele tău va învia”.
24 Marta i-a zis:
„Ştiu că va învia la înviere, în ziua de pe urmă”.
25 Isus i-a spus:
„Eu sunt învierea şi viaţa.
Cel care crede în mine,
chiar dacă moare, va trăi;
26 şi oricine trăieşte şi crede în mine
nu va muri în veci.
Crezi tu aceasta?”
27 Ea, răspunzând, a zis: „Da, Doamne;
eu am crezut că tu eşti Cristos, Fiul lui Dumnezeu,
cel care vine în lume”.
28 După ce a spus ea aceasta,
s-a dus şi a chemat-o pe sora ei, Maria, spunându-i în taină:
„Învăţătorul este aici şi te cheamă”.
29 Când a auzit, Maria s-a ridicat repede
şi a venit la el.
30 Încă nu ajunsese Isus în sat,
ci se afla tot în locul unde îl întâmpinase Marta.
31 Atunci iudeii, care erau cu ea în casă şi o consolau,
văzând-o pe Maria că s-a ridicat în grabă şi a ieşit,
au venit după ea crezând că merge la mormânt
ca să plângă acolo.
32 Când a ajuns Maria unde era Isus,
văzându-l, a căzut la picioarele lui, spunându-i:
„Doamne, dacă ai fi fost aici,
fratele meu nu ar fi murit”.
33 Iar Isus, când a văzut-o că plânge
şi că plâng şi iudeii care au venit cu ea,
s-a înfiorat în spirit şi s-a tulburat.
34 Şi a zis: „Unde l-aţi pus?”
I-au răspuns: „Doamne, vino şi vezi!”
35 Şi Isus a lăcrimat.
36 Atunci iudeii au început să spună:
„Iată cât de mult îl iubea!”
37 Dar unii dintre ei au zis:
„Nu a putut el, care a deschis ochii orbului,
să facă în aşa fel ca acesta să nu moară?”
38 Isus s-a înfiorat din nou şi a mers la mormânt.
Era o grotă, iar la intrare era pusă o piatră.
39 Isus a zis: „Ridicaţi piatra!”
Marta, sora celui mort, i-a zis:
„Doamne, miroase de acum, căci e de patru zile”.
40 Isus i-a spus:
„Nu ţi-am zis că dacă vei crede
vei vedea gloria lui Dumnezeu?”
41 Au ridicat, deci, piatra.
Atunci şi-a ridicat ochii şi a spus:
„Tată, îţi mulţumesc că m-ai ascultat.
42 Eu ştiam că mă asculţi întotdeauna.
Însă am spus-o pentru mulţimea ce mă înconjoară,
ca să creadă că tu m-ai trimis”.
43 Spunând acestea, a strigat cu glas puternic:
„Lazăr, vino afară!”
44 A ieşit mortul legat la picioare şi la mâini cu fâşii de pânză,
iar faţa lui era înfăşurară cu un ştergar.
Isus le-a zis:
„Dezlegaţi-l şi lăsaţi-l să meargă!”
45 Mulţi dintre iudeii care veniseră la Maria
şi văzuseră ceea ce făcuse el
au crezut în el.
Cuvântul Domnului