en-USro-RO

| Login
28 februarie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Cel muşcat să privească spre şarpele de aramă şi va trăi.

Citire din cartea Numerilor 21,4-9

În zilele acelea, 4 evreii au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roşie, ca să ocolească ţara Edomului. Din cauza drumului şi a oboselii, poporul şi-a pierdut răbdarea 5 şi a vorbit împotriva lui Dumnezeu şi împotriva lui Moise, zicând: „Pentru ce ne-aţi scos din Egipt? Ca să murim în pustiu? Nu avem pâine, nu este nici apă şi ni s-a făcut silă de această hrană mizerabilă”. 6 Atunci Domnul a trimis împotriva poporului şerpi veninoşi. Murind mulţi din cauza muşcăturilor, 7 poporul a venit la Moise şi a zis: „Am păcătuit împotriva Domnului şi împotriva ta. Roagă-te Domnului, ca să depărteze de la noi şerpii”. Moise s-a rugat pentru popor. 8 Şi Domnul i-a zis lui Moise: „Fă-ţi un şarpe de aramă şi pune-l pe un stâlp; oricine ar fi muşcat să privească spre el şi va trăi”. 9 Moise a făcut un şarpe de aramă şi l-a pus pe un stâlp; şi oricine era muşcat de un şarpe şi privea spre şarpele de aramă se vindeca.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 101,2-3.16-18.19-21 (R.: 2)

R.: Doamne, ascultă rugăciunea mea.

2 Doamne, ascultă rugăciunea mea

şi strigătul meu să ajungă la tine.

3 Nu-ţi întoarce faţa de la mine în ziua suferinţei mele;

pleacă-ţi urechea spre mine, când te chem,

grăbeşte-te să mă asculţi. R.

 

16 Se vor teme popoarele de numele Domnului

şi toţi regii pământului de slava lui;

17 când Domnul va fi reconstruit Sionul,

când va apărea în slava sa,

18 va asculta dorinţele celor sărmani

şi nu va dispreţui rugăciunile lor. R.

 

19 Aceasta să se scrie pentru generaţiile viitoare

şi poporul care se va naşte îl va lăuda pe Domnul.

20 Pentru că a privit de sus, din locuinţa sa cea sfântă,

Domnul a privit din cer asupra pământului;

21 pentru a asculta suspinul celor oropsiţi

şi pentru a-i elibera pe cei sortiţi morţii. R.

 

VERS LA EVANGHELIE

Sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu, semănătorul este Cristos;

Oricine îl află, rămâne în veac.

 

EVANGHELIA

Când îl veţi fi înălţat pe Fiul Omului, atunci vă veţi da seama că eu sunt (cel care sunt).

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 8,21-30

În acel timp, vorbind fariseilor, Isus le-a zis: 21 „Eu mă duc, voi mă veţi căuta, dar veţi muri în păcatul vostru; unde mă duc eu voi nu puteţi veni”. 22 Iudeii atunci îşi ziceau: „Oare are de gând să se omoare de zice: «Unde mă duc eu voi nu puteţi veni?»” 23 El le-a zis: „Voi sunteţi de jos, eu sunt de sus; voi sunteţi din lumea aceasta, eu nu sunt din lumea aceasta. 24 De aceea v-am spus că veţi muri în păcatele voastre, căci dacă nu credeţi că eu sunt, veţi muri în păcatele voastre”. 25 „Cine eşti tu?”, l-au întrebat iudeii. Isus le-a răspuns: „Cel care v-am spus. 26 Am multe de zis despre voi şi de osândit; cel care m-a trimis spune adevărul, iar eu spun lumii ceea ce am auzit de la el”. 27 Ei au înţeles că le vorbea despre Tatăl. 28 Isus deci le-a zis: „Când îl veţi fi înălţat pe Fiul Omului, atunci vă veţi da seama că eu sunt şi că nu fac nimic de la mine însumi, ci spun ceea ce m-a învăţat Tatăl. 29 Cel care m-a trimis este cu mine; el nu m-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ceea ce-i place”. 30 La aceste cuvinte mulţi au crezut în el.

Cuvântul Domnului