en-USro-RO

Inregistrare | Login
19 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Luni, 19 martie 2018

Sfintii zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria; Fer. Marcel Callo, m.
Liturghierul Roman
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefațã proprie
alb, P
Lectionar
2Sam 7,4b-5a.12-14a.16: Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatãl sãu.
Ps 88: Seminția lui va dãinui în vecii vecilor.
Rom 4,13.16-18.22: Nu prin lege i-a fost fãcutã promisiunea lui Abraham.
Mt 1,16.18-21.24a(Lc 2,41-51a): Iosif a fãcut dupã cum i-a poruncit îngerul Domnului. (Iatã, tatãl tãu și cu mine te-am cãutat îngrijorați!)
Meditatia zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 

LECTURA I
Oricine este muşcat
şi va privi spre şarpele din bronz va trăi.
Citire din cartea Numerilor 21,4-9

4
În zilele acelea,
evreii au plecat de la muntele Hor
pe drumul care duce spre Marea Roşie,
ca să ocolească ţara Edom.
Poporul şi-a pierdut răbdarea pe drum.
5 A vorbit împotriva lui Dumnezeu şi împotriva lui Moise:
„Pentru ce ne-aţi scos din Egipt,
ca să murim în pustiu?
Căci nu este nici pâine, nici apă
şi ni s-a scârbit sufletul de această hrană mizerabilă”.
6 Atunci Domnul a trimis împotriva poporului şerpi veninoşi:
au muşcat poporul şi a murit multă lume în Israel.
7 Poporul a venit la Moise şi i-a zis: „Am păcătuit,
căci am vorbit împotriva Domnului şi împotriva ta.
Roagă-te Domnului ca să îndepărteze de la noi şerpii!”
Şi Moise s-a rugat pentru popor.
8 Domnul i-a zis lui Moise:
„Fă-ţi un şarpe şi pune-l pe un stâlp;
oricine este muşcat şi va privi spre el va trăi”.
9 Moise a făcut un şarpe din bronz şi l-a pus pe un stâlp.
Când şarpele muşca pe cineva
şi acesta privea spre şarpele din bronz, trăia.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 101(102),2-3.16-18.19-21 (R.: 2)

R
.: Doamne, ascultă rugăciunea mea,
şi strigarea mea să vină la tine!

2 Doamne, ascultă rugăciunea mea
şi strigarea mea să ajungă la tine!
3 Nu-ţi întoarce faţa de la mine în ziua strâmtorării mele;
pleacă-ţi urechea spre mine
în ziua în care te chem, grăbeşte-te să-mi răspunzi! R.

16 Toate popoarele se vor teme de numele Domnului
şi toţi regii pământului, de mărirea sa,
17 pentru că Domnul a reconstruit Sionul
şi s-a arătat în gloria lui.
18 El ia aminte la rugăciunea celor lipsiţi
şi nu dispreţuieşte rugăciunile lor. R.

19 Aceasta să se scrie pentru generaţiile viitoare
şi poporul care se va naşte îl va lăuda pe Domnul;
20 pentru că el a privit din înălţimi, din sanctuarul său;
Domnul s-a uitat din cer asupra pământului,
21 ca să asculte suspinul celor închişi
şi pentru a-i elibera pe cei condamnaţi la moarte. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE
Sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu,
Cristos este semănătorul.
Oricine îl află rămâne pe vecie.

EVANGHELIA
Când îl veţi fi înălţat pe Fiul Omului,
atunci veţi înţelege că eu sunt.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 8,21-30

21
În acel timp,
Isus le-a zis din nou fariseilor:
„Eu mă duc şi mă veţi căuta,
dar voi veţi muri în păcatul vostru.
Unde mă duc eu, voi nu puteţi veni”.
22 Deci ziceau iudeii:
„Oare se va sinucide,
că spune «Unde mă duc eu, voi nu puteţi veni»?”
23 Dar el le-a zis:
„Voi sunteţi de jos, eu sunt de sus;
voi sunteţi din lumea aceasta,
eu nu sunt din lumea aceasta.
24 V-am spus că veţi muri în păcatele voastre
pentru că, dacă nu veţi crede că eu sunt,
veţi muri în păcatele voastre”.
25 Atunci i-au zis: „Tu cine eşti?”
Isus le-a zis:
„Ceea ce vă spun de la început.
26 Am multe de spus şi de judecat cu privire la voi,
însă cel care m-a trimis este adevărat,
iar eu spun lumii ceea ce am auzit de la el”.
27 Ei n-au înţeles că le vorbea despre Tatăl.
28 Aşadar, Isus le-a zis:
„Când îl veţi fi înălţat pe Fiul Omului,
atunci veţi cunoaşte că eu sunt
şi că nu fac nimic de la mine,
ci vorbesc ceea ce m-a învăţat Tatăl.
29 Iar cel care m-a trimis este cu mine;
nu m-a lăsat singur,
pentru că eu fac întotdeauna ceea ce îi place”.
30 Spunând acestea,
mulţi au crezut în el.
Cuvântul Domnului