en-USro-RO

Inregistrare | Login
19 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Luni, 19 martie 2018

Sfintii zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria; Fer. Marcel Callo, m.
Liturghierul Roman
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefațã proprie
alb, P
Lectionar
2Sam 7,4b-5a.12-14a.16: Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatãl sãu.
Ps 88: Seminția lui va dãinui în vecii vecilor.
Rom 4,13.16-18.22: Nu prin lege i-a fost fãcutã promisiunea lui Abraham.
Mt 1,16.18-21.24a(Lc 2,41-51a): Iosif a fãcut dupã cum i-a poruncit îngerul Domnului. (Iatã, tatãl tãu și cu mine te-am cãutat îngrijorați!)
Meditatia zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 

LECTURA I
Dumnezeu l-a trimis pe îngerul său
şi i-a eliberat pe slujitorii săi.
Citire din cartea profetului Daniel 3,14-20.91-92.95

14
În zilele acelea,
Nabucodonosor a luat cuvântul şi le-a zis:
„Este adevărat, Şadrac, Meşac şi Abed-Nego,
că nu-i slujiţi pe aceşti zei ai mei
şi nu vă închinaţi statuii de aur pe care am ridicat-o?
15 Acum, fiţi gata ca în clipa când veţi auzi sunetul cornului,
al flautului, al ceterii, al harpei, al psalterionului,
al cimpoiului şi al tuturor felurilor de instrumente muzicale
să cădeţi şi să vă închinaţi statuii pe care am făcut-o!
Dacă nu vă veţi închina, în aceeaşi clipă veţi fi aruncaţi
în mijlocul cuptorului cu foc aprins.
Şi cine este Dumnezeul care vă va elibera din mâna mea?”
16 Şadrac, Meşac şi Abed-Nego au luat cuvântul
şi i-au spus regelui Nabucodonosor:
„Noi nu avem nevoie să răspundem la acest cuvânt al tău.
17 Iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim,
poate să ne elibereze din cuptorul cu foc aprins
şi ne va elibera din mâna ta, rege!
18 Şi chiar dacă nu, să-ţi fie cunoscut, rege,
că nu vom fi slujitorii dumnezeilor tăi
şi nu ne vom închina statuii de aur pe care ai ridicat-o!”
19 Atunci, Nabucodonosor s-a umplut de mânie,
înfăţişarea chipului său
s-a schimbat împotriva lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego.
A luat cuvântul şi a poruncit să fie încălzit cuptorul
de şapte ori mai mult decât se încălzea de obicei.
20 Apoi a poruncit
unora dintre cei mai viteji oameni din armata sa
să-i lege pe Şadrac, Meşac şi Abed-Nego
şi să-i arunce în cuptorul cu foc aprins.
91(24) Atunci, Nabucodonosor, regele, a rămas uimit,
s-a ridicat în grabă şi le-a zis sfetnicilor săi:
„Oare nu am aruncat noi trei oameni
legaţi în mijlocul cuptorului?”
Ei au luat cuvântul şi au spus: „Sigur, rege!”
92(25) El a luat cuvântul şi a zis:
„Iată, eu văd patru oameni dezlegaţi,
umblând în mijlocul focului fără să fi suferit ceva!
Iar înfăţişarea celui de-al patrulea
este asemenea cu aceea a unui fiu al lui Dumnezeu”.
95(28) Nabucodonosor a luat cuvântul şi a zis:
„Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Şadrac,
Meşac şi Aben-Nego,
care l-a trimis pe îngerul său
şi i-a eliberat pe slujitorii săi
care s-au încrezut în el;
au încălcat porunca regelui,
şi-au dat mai degrabă trupurile la moarte
decât să slujească şi să adore vreun dumnezeu
în afară de Dumnezeul lor”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Dan 3,52.53.54.55.56 (R. 52b)

R
.: Vrednic de laudă eşti, Doamne,
şi preamărit în veci.

52 Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeul părinţilor noştri
vrednic de laudă şi preamărit în veci!
Binecuvântat este numele sfânt al gloriei tale,
vrednic de laudă şi preamărit în veci! R.

53 Binecuvântat eşti în templul sfânt al gloriei tale,
vrednic de laudă şi preamărit în veci! R.

54 Binecuvântat eşti pe tronul domniei tale,
vrednic de laudă şi preamărit în veci! R.

55 Binecuvântat eşti tu, care pătrunzi abisurile
şi stai peste heruvimi,
vrednic de laudă şi preamărit în veci! R.

56 Binecuvântat eşti pe firmamentul cerului,
vrednic de laudă şi preamărit în veci! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Cf. Lc 8,15
Fericiţi sunt cei care
păstrează cuvântul lui Dumnezeu într-o inimă bună
şi aduc rod întru răbdare.

EVANGHELIA
Dacă Fiul vă va elibera,
veţi fi într-adevăr liberi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos

după sfântul Ioan 8,31-42

 

31 În acel timp,
Isus le-a spus iudeilor care crezuseră în el:
„Dacă rămâneţi în cuvântul meu,
sunteţi cu adevărat discipolii mei
32 şi veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va elibera”.
33 Ei i-au răspuns:
„Noi suntem descendenţă a lui Abraham
şi n-am fost niciodată sclavii nimănui.
Cum poţi să spui: «Veţi deveni liberi»?”
34 Isus le-a răspuns:
„Adevăr, adevăr vă spun
că oricine săvârşeşte păcatul este sclavul păcatului.
35 Însă sclavul nu rămâne în casă pentru totdeauna;
fiul rămâne pentru totdeauna.
36 Aşadar, dacă Fiul vă va elibera,
veţi fi într-adevăr liberi.
37 Ştiu că sunteţi descendenţii lui Abraham,
dar căutaţi să mă ucideţi,
deoarece cuvântul meu nu găseşte loc în voi.
38 Eu vorbesc despre cele ce am văzut la Tatăl meu,
iar voi faceţi cele ce aţi auzit de la tatăl vostru”.
39 Ei au răspuns şi i-au zis:
„Tatăl nostru este Abraham”.
Isus le-a zis:
„Dacă sunteţi fiii lui Abraham, faceţi faptele lui Abraham!
40 Acum, însă, voi căutaţi să mă ucideţi pe mine,
om care v-am spus adevărul
pe care îl am de la Dumnezeu;
Abraham n-a făcut aceasta.
41 Voi faceţi faptele tatălui vostru”.
Ei i-au zis:
„Noi nu suntem născuţi din desfrânare;
avem un singur tată: pe Dumnezeu”.
42 Isus le-a zis:
„Dacă Dumnezeu ar fi tatăl vostru, m-aţi iubi,
pentru că eu am ieşit şi vin de la Dumnezeu.
Eu nu am venit de la mine însumi,
ci el m-a trimis”.
Cuvântul Domnului