en-USro-RO

| Login
22 noiembrie 2019

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Vineri, 22 noiembrie 2019

Sfintii zilei
Sf. Cecilia, fc. m. **
Liturghierul Roman
Sf. Cecilia, fc. m. **
Liturghie proprie, prefațã pentru sfinți
roșu, P
Lectionar
Os 2,16.17b.21-22: Acolo mã va urma ca în vremea tinereții ei;
Ps 44: Ascultã, fiicã, privește și pleacã-ți urechea 
Mt 25,1-13: Iatã mirele! Ieșiți-i în întâmpinare!
Meditatia zilei
Vineri din sãptãmâna a 33-a de peste an

LECTURA I

Vei fi tatăl multor popoare.

Citire din cartea Genezei 17,3-9

În zilele acelea, 3 Abraham s-a aruncat cu faţa la pământ şi Dumnezeu i-a vorbit astfel: 4 „Iată legământul, pe care-l fac cu tine: Vei fi tatăl multor popoare. 5 Nu te vei mai numi Abram, ci numele tău va fi Abraham; căci voi face din tine tatăl multor popoare. 6 Îţi voi înmulţi urmaşii nespus de mult, voi scoate din tine popoare şi regi vor ieşi din tine. 7 Voi încheia legământul meu cu tine, iar după tine cu urmaşii tăi din neam în neam; acesta va fi un legământ veşnic, în puterea căruia eu voi fi Dumnezeul tău şi al urmaşilor tăi. 8 Ţie şi urmaşilor tăi voi da toată ţara Canaanului în stăpânire veşnică; şi eu voi fi Dumnezeul vostru”. 9 Apoi a zis Dumnezeu lui Abraham: „Să păzeşti legământul meu, tu şi urmaşii tăi după tine, din neam în neam”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 104,4-5.6-7.8-9 (R.: 8a)

R.: Domnul nu uită legământul său.

4 Alergaţi la Domnul şi la ajutorul lui,

căutaţi întotdeauna faţa lui!

5 Aduceţi-vă aminte de semnele minunate pe care le-a făcut,

de minunile şi judecăţile rostite de gura lui. R.

 

6 Voi, urmaşii lui Abraham, slujitorul Domnului,

voi, copiii lui Iacob, alesul Domnului,

7 Domnul este Dumnezeul nostru;

hotărârile lui sunt lege pentru tot pământul. R.

 

8 El îşi aduce aminte totdeauna de legământul său,

de făgăduinţele făcute pentru o mie de generaţii,

9 de legământul pe care l-a încheiat cu Abraham

şi de jurământul făcut lui Isaac. R.

 

VERS LA EVANGHELIE Ps 94,8ab

Astăzi nu vă împietriţi inimile,

ci ascultaţi glasul Domnului.

 

EVANGHELIA

Abraham, tatăl vostru, a tresăltat de bucurie, căci a văzut ziua mea.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 8,51-59

În acel timp, 51 Isus le-a spus iudeilor: „Adevăr, adevăr vă spun, dacă cineva păzeşte cuvântul meu, nu va vedea moartea în veci”. 52 Iudeii i-au zis: „Acum vedem că ai diavol; Abraham a murit, de asemenea şi profeţii, şi tu zici: «Dacă cineva păzeşte cuvântul meu, nu va gusta moartea în veci». 53 Oare eşti tu mai mare decât părintele nostru Abraham? El a murit, de asemenea şi profeţii au murit. Cine crezi că eşti tu?” 54 Isus a răspuns: „Dacă mă slăvesc pe mine însumi, slava mea nu este nimic; Tatăl mă slăveşte, el, despre care voi ziceţi că este Dumnezeul vostru; 55 şi totuşi nu-l cunoaşteţi. Eu îl cunosc bine; şi dacă aş zice că nu-l cunosc, aş fi şi eu ca voi, un mincinos. Dar îl cunosc şi păzesc cuvântul lui. 56 Abraham, tatăl vostru, a tresăltat de bucurie în speranţa că va vedea ziua mea: a văzut-o şi s-a bucurat”. 57 Iudeii i-au zis: „Nu ai nici cincizeci de ani, şi l-ai văzut pe Abraham!” 58 Isus le-a zis: „Adevăr, adevăr vă spun, înainte de a fi Abraham, eu sunt”. 59 La auzul acestor cuvinte, au luat pietre ca să arunce în el. Dar Isus, ascunzându-se, a ieşit din templu.

Cuvântul Domnului