en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

LECTURA I
Vei fi tatăl unei mulţimi de popoare.
Citire din cartea Genezei 17,3-9

3
În zilele acelea,
Abram a căzut cu faţa la pământ
şi Dumnezeu i-a vorbit:
4 „Iată, eu închei alianţa mea cu tine:
vei fi tatăl unei mulţimi de popoare.
5 Nu te vei mai numi, de acum încolo, Abram,
ci numele tău va fi Abraham,
fiindcă te-am pus ca tată al unei mulţimi de popoare.
6 Te voi face rodnic nespus de mult;
din tine voi face neamuri şi regi vor ieşi din tine.
7 Voi pune alianţa mea între mine şi tine
şi sămânţa ta după tine, din neam în neam:
o alianţa veşnică.
Eu voi fi Dumnezeu pentru tine
şi pentru descendenţa ta după tine.
8 Vă voi da ţie şi descendenţei tale după tine o ţară
în care să locuieşti ca străin, toată ţara Canaan,
ca stăpânire veşnică.
Eu voi fi pentru ei Dumnezeu”.
9 Dumnezeu i-a zis lui Abraham:
„Tu să păzeşti alianţa mea,
tu şi urmaşii tăi după tine, din neam în neam!”
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 104(105),4-5.6-7.8-9 (R.: 8a)

R
.: Domnul îşi aduce aminte totdeauna
de alianţa sa.

4 Căutaţi-l pe Domnul şi ajutorul lui,
căutaţi întotdeauna faţa lui!
5 Aduceţi-vă aminte de faptele minunate pe care le-a făcut,
de minunile sale şi de judecăţile gurii lui! R.

6 Voi, descendenţii lui Abraham, slujitorul lui,
voi, copiii lui Iacob, aleşii lui!
7 El, Domnul, este Dumnezeul nostru;
judecăţile lui sunt lege pentru tot pământul. R.

8 El îşi aduce aminte totdeauna de alianţa sa,
de cuvântul pe care l-a dat pentru o mie de generaţii,
9 de alianţa pe care a încheiat-o cu Abraham,
de jurământul pe care l-a făcut lui Isaac. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Cf. Ps 94(95),8ab
Astăzi nu vă împietriţi inimile,
ci ascultaţi glasul Domnului!

EVANGHELIA
Abraham, părintele vostru,
s-a bucurat că va vedea ziua mea.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 8,51-59

51
În acel timp,
Isus le-a răspuns iudeilor:
„Adevăr, adevăr vă spun:
dacă cineva va păzi cuvântul meu,
nu va vedea moartea în veci”.
52 Iudeii i-au spus:
„Acum ştim că ai diavol.
Abraham a murit; profeţii de asemenea,
iar tu spui: «Dacă cineva va păzi cuvântul meu,
nu va vedea moartea în veci».
53 Oare eşti tu mai mare
decât părintele nostru Abraham, care a murit?
Şi profeţii au murit.
Cine te crezi?”
54 Isus a răspuns:
„Dacă eu mă glorific pe mine,
gloria mea nu este nimic.
Tatăl meu este cel care mă glorifică,
el, despre care voi spuneţi: «Este Dumnezeul nostru».
55 Dar voi nu l-aţi cunoscut;
însă eu îl cunosc
şi, dacă aş spune că nu-l cunosc,
aş fi asemenea vouă, un mincinos.
Însă îl cunosc şi păstrez cuvântul lui.
56 Abraham, părintele vostru,
s-a bucurat că va vedea ziua mea.
A văzut-o şi s-a bucurat”.
57 Atunci iudeii i-au spus:
„Încă nu ai cincizeci de ani şi l-ai văzut pe Abraham?”
58 Isus le-a zis:
„Adevăr, adevăr vă spun:
mai înainte de a fi fost Abraham, eu sunt”.
59 Atunci ei au luat pietre ca să arunce în el.
Dar el s-a ascuns şi a plecat din templu.
Cuvântul Domnului