en-USro-RO

| Login
28 februarie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Vei fi tatăl multor popoare.

Citire din cartea Genezei 17,3-9

În zilele acelea, 3 Abraham s-a aruncat cu faţa la pământ şi Dumnezeu i-a vorbit astfel: 4 „Iată legământul, pe care-l fac cu tine: Vei fi tatăl multor popoare. 5 Nu te vei mai numi Abram, ci numele tău va fi Abraham; căci voi face din tine tatăl multor popoare. 6 Îţi voi înmulţi urmaşii nespus de mult, voi scoate din tine popoare şi regi vor ieşi din tine. 7 Voi încheia legământul meu cu tine, iar după tine cu urmaşii tăi din neam în neam; acesta va fi un legământ veşnic, în puterea căruia eu voi fi Dumnezeul tău şi al urmaşilor tăi. 8 Ţie şi urmaşilor tăi voi da toată ţara Canaanului în stăpânire veşnică; şi eu voi fi Dumnezeul vostru”. 9 Apoi a zis Dumnezeu lui Abraham: „Să păzeşti legământul meu, tu şi urmaşii tăi după tine, din neam în neam”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 104,4-5.6-7.8-9 (R.: 8a)

R.: Domnul nu uită legământul său.

4 Alergaţi la Domnul şi la ajutorul lui,

căutaţi întotdeauna faţa lui!

5 Aduceţi-vă aminte de semnele minunate pe care le-a făcut,

de minunile şi judecăţile rostite de gura lui. R.

 

6 Voi, urmaşii lui Abraham, slujitorul Domnului,

voi, copiii lui Iacob, alesul Domnului,

7 Domnul este Dumnezeul nostru;

hotărârile lui sunt lege pentru tot pământul. R.

 

8 El îşi aduce aminte totdeauna de legământul său,

de făgăduinţele făcute pentru o mie de generaţii,

9 de legământul pe care l-a încheiat cu Abraham

şi de jurământul făcut lui Isaac. R.

 

VERS LA EVANGHELIE Ps 94,8ab

Astăzi nu vă împietriţi inimile,

ci ascultaţi glasul Domnului.

 

EVANGHELIA

Abraham, tatăl vostru, a tresăltat de bucurie, căci a văzut ziua mea.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 8,51-59

În acel timp, 51 Isus le-a spus iudeilor: „Adevăr, adevăr vă spun, dacă cineva păzeşte cuvântul meu, nu va vedea moartea în veci”. 52 Iudeii i-au zis: „Acum vedem că ai diavol; Abraham a murit, de asemenea şi profeţii, şi tu zici: «Dacă cineva păzeşte cuvântul meu, nu va gusta moartea în veci». 53 Oare eşti tu mai mare decât părintele nostru Abraham? El a murit, de asemenea şi profeţii au murit. Cine crezi că eşti tu?” 54 Isus a răspuns: „Dacă mă slăvesc pe mine însumi, slava mea nu este nimic; Tatăl mă slăveşte, el, despre care voi ziceţi că este Dumnezeul vostru; 55 şi totuşi nu-l cunoaşteţi. Eu îl cunosc bine; şi dacă aş zice că nu-l cunosc, aş fi şi eu ca voi, un mincinos. Dar îl cunosc şi păzesc cuvântul lui. 56 Abraham, tatăl vostru, a tresăltat de bucurie în speranţa că va vedea ziua mea: a văzut-o şi s-a bucurat”. 57 Iudeii i-au zis: „Nu ai nici cincizeci de ani, şi l-ai văzut pe Abraham!” 58 Isus le-a zis: „Adevăr, adevăr vă spun, înainte de a fi Abraham, eu sunt”. 59 La auzul acestor cuvinte, au luat pietre ca să arunce în el. Dar Isus, ascunzându-se, a ieşit din templu.

Cuvântul Domnului