en-USro-RO

Inregistrare | Login
22 ianuarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Luni, 22 ianuarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Vincenţiu, diacon m. *; Fer. Laura, m.
Liturghierul Roman

Luni din sãptãmâna a 3-a de peste an
Liturghie la alegere, prefaţã comunã
verde (roşu), III
Lectionar
2Sam 5,1-7.10:Tu vei fi pãstorul poporului meu Israel.
Ps 88: Ocroteşte-l, Dumnezeule, pe slujitorul tãu!
Mc 3,22-30: Cum poate Satana sã-l alunge pe Satana?
Meditatia zilei
Luni din sãptãmâna a 3-a de peste an

LECTURA I
Domnul este cu mine
ca un luptător puternic.
Citire din cartea profetului Ieremia 20,10-13

10
Am auzit calomniile multora,
groază de jur împrejur:
„Învinuiţi-l şi-l vom învinui!”
Toţi prietenii mei pândesc dacă mă clatin,
poate va fi sedus şi vom putea să-l biruim
şi ne vom lua răzbunarea faţă de el.
11 Domnul este cu mine ca un luptător puternic,
de aceea, cei care mă urmăresc se vor poticni
şi nu vor reuşi să mă biruie;
se vor ruşina foarte mult pentru că nu vor avea succes,
iar înjosirea lor nu va fi uitată niciodată.
12 Doamne Sabaot, tu care îl încerci pe cel drept,
care observi rărunchii şi inima,
fă-mă să văd răzbunarea ta împotriva lor,
pentru că ţie ţi-am destăinuit cauza mea!
13 Cântaţi Domnului, lăudaţi-l pe Domnul!
Căci el eliberează sufletul celui nevoiaş
din mâna răufăcătorilor.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 17(18),2-3a.3bc-4.5-6.7 (R.: cf. 7)

R
.: În strâmtorarea mea l-am chemat pe Domnul
şi el mi-a auzit glasul.

2 Te iubesc, Doamne, tăria mea,
3a Doamne, stânca mea,
fortăreaţa mea şi eliberatorul meu. R.

3bc Dumnezeul meu, stânca mea,
în care mi-am căutat refugiu,
scutul meu, cornul mântuirii mele şi scăparea mea.
4 Îl invoc pe Domnul, cel vrednic de laudă,
şi sunt eliberat de duşmanii mei. R.

5 M-au împresurat legăturile morţii
şi m-au îngrozit râurile pieirii;
6 m-au înconjurat legăturile locuinţei morţilor
şi m-au întâmpinat laţurile morţii. R.

7 Dar, în strâmtorarea mea, l-am chemat pe Domnul
şi am strigat către Dumnezeul meu;
din lăcaşul lui, el mi-a auzit glasul

şi strigătul meu a ajuns până la urechea lui. R.


ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Cf. In 6,63c.68c

Cuvintele tale, Doamne, sunt duh şi viaţă;
tu ai cuvintele vieţii veşnice.

EVANGHELIA
Ei căutau din nou să-l prindă,
dar el a scăpat din mâna lor.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 10,31-42

31
În acel timp,
iudeii au luat iarăşi pietre,
ca să-l bată cu ele.
32 Isus le-a zis:
„V-am arătat multe lucruri bune de la Tatăl;
pentru care faptă dintre ele vreţi să mă bateţi cu pietre?”
33 Iudeii i-au răspuns:
„Nu pentru vreo lucrare bună aruncăm cu pietre în tine,
ci pentru blasfemie
şi pentru că tu, om fiind, te faci Dumnezeu”.
34 Isus le-a zis:
„Oare nu este scris în Legea voastră:
«Eu am zis: sunteţi dumnezei?»
35 Dacă i-a numit «dumnezei»
pe cei către care a fost cuvântul lui Dumnezeu
– şi Scriptura nu poate fi desfiinţată –
36 aceluia pe care Tatăl l-a sfinţit
şi l-a trimis în lume voi îi spuneţi: «Spui blasfemii»
pentru că am zis: «Sunt Fiul lui Dumnezeu»?
37 Dacă nu fac lucrările Tatălui meu,
să nu credeţi în mine;
38 dar dacă le fac, chiar dacă nu credeţi în mine,
credeţi în fapte,
ca să ştiţi şi să recunoaşteţi
că Tatăl este în mine şi eu în Tatăl!”
39 Ei căutau din nou să-l prindă,
dar el a scăpat din mâna lor.
40 El a plecat iarăşi dincolo de Iordan,
în locul unde botezase mai înainte Ioan,
şi a rămas acolo.
41 Mulţi veneau la el şi spuneau:
„Ioan n-a făcut niciun semn,
însă tot ce a spus Ioan despre acesta era adevărat”.
42 Şi mulţi au crezut în el acolo.
Cuvântul Domnului