en-USro-RO

| Login
28 februarie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Domnul este cu mine ca un luptător puternic.

Citire din cartea profetului Ieremia 20,10-13

10 Eu, Ieremia, am auzit ameninţările poporului: „Învinuiţi-l, strigă ei; haideţi să-l învinuim pe acest om care vede teroare pretutindeni!” Chiar prietenii mei pândesc să vadă dacă mă clatin şi zic: „Poate că se va lăsa prins, vom pune mâna pe el, şi ne vom răzbuna pe el”. 11 Dar Domnul este cu mine, ca un luptător puternic; de aceea prigonitorii mei se vor poticni şi nu vor birui. Înfrângerea lor îi va acoperi de ruşine; o veşnică ruşine care nu se va uita! 12 Şi acum, Doamne, Dumnezeul oştirilor, care judeci cu dreptate, care pătrunzi rărunchii şi inimile, fă-mă să văd răzbunarea ta împotriva lor! Căci ţie ţi-am încredinţat cauza mea. 12 Cântaţi Domnului, lăudaţi-l pe Domnul! Căci el eliberează sufletul slujitorului său sărman din mâna celor răi.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 17,2-3a.3bc-4.5-6.7 (R.: cf. 7)

R.: Strig către tine, Doamne, în necazul meu.

2 Te iubesc, Doamne, tăria mea.

3a Doamne, tu eşti stânca şi cetatea mea,

tu eşti eliberatorul meu. R.

 

3bc Dumnezeule, tu eşti stânca mea, adăpostul meu,

scutul meu, tăria care mă salvează, apărarea mea.

4 Îl chem pe Domnul, cel prealăudat

şi sunt eliberat din mâna duşmanilor mei. R.

 

5 Mă înconjuraseră legăturile morţii

şi mă îngroziseră râurile pieirii;

6 mă înfăşuraseră lanţurile infernului

şi mă prinseră laţurile morţii. R.

 

7 Dar, în strâmtorarea mea, l-am chemat pe Domnul

şi am strigat către Dumnezeul meu;

din lăcaşul lui el mi-a auzit glasul

şi strigătul meu a ajuns până la urechea lui. R.

 

VERS LA EVANGHELIE In 6,64b.69b

Cuvintele tale, Doamne, sunt duh şi viaţă;

tu ai cuvintele vieţii veşnice.

 

EVANGHELIA

Căutau să-l prindă, dar el le-a scăpat din mâini.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 10,31-42

În acel timp, 31 iudeii, pentru a doua oară, au luat pietre ca să-l ucidă pe Isus. 32 Dar Isus le-a zis: „V-am arătat multe lucruri bune, care vin de la Tatăl meu; pentru care din ele aruncaţi cu pietre în mine?” 33 Iudeii i-au răspuns: „Nu pentru vreo faptă bună aruncăm noi cu pietre în tine, ci pentru blasfemie şi pentru că tu, fiind un simplu om, te pretinzi Dumnezeu”. 34 Isus le-a răspuns: „Nu este scris în Legea voastră: «Eu am zis: sunteţi dumnezei?» 35 Dacă Legea îi numeşte dumnezei pe aceia cărora le-a vorbit Cuvântul lui Dumnezeu – şi Scriptura nu poate fi desfiinţată -, 36 aceluia pe care Tatăl l-a sfinţit şi l-a trimis în lume voi îi ziceţi: „Spui blasfemii” pentru că am zis: „Sunt Fiul lui Dumnezeu?” 37 Dacă nu săvârşesc faptele Tatălui meu să nu mă credeţi. 38 Dar dacă le săvârşesc, chiar dacă nu mă credeţi pe mine, credeţi în aceste fapte, ca să ajungeţi să cunoaşteţi şi să înţelegeţi că Tatăl este în mine şi eu sunt în Tatăl”. 39 La auzul acestor cuvinte, căutau iarăşi să-l prindă; dar le-a scăpat din mâini. 40 Isus s-a dus iarăşi dincolo de Iordan în locul unde botezase Ioan la început şi a rămas acolo. 41 Mulţi veneau la el şi ziceau: „Ioan n-a făcut nici o minune; dar tot ce a spus Ioan despre omul acesta, era adevărat”. 42 Şi mulţi au crezut în el.

Cuvântul Domnului