en-USro-RO

Inregistrare | Login
24 februarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Sâmbătă, 24 februarie 2018

Sfintii zilei
Fer. Marcu de Marconi, pr.
Liturghierul Roman
Sâmbãtã din sãptãmâna 1 din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Postul Mare (I, II, III sau IV)
violet, I, R.
Lectionar
Dt 26,16-19: Vei fi un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tãu.
Ps 118: Fericit este omul care umblã în legea Domnului.
Mt 5,43-48: Fiți desãvârșiți, precum Tatãl vostru ceresc este desãvârșit!
Meditatia zilei
Sâmbãtã din sãptãmâna 1 din Post

LECTURA I
Voi face din ei un singur neam.
Citire din cartea profetului Ezechiel 37,21-28

21
Aşa zice Domnul Dumnezeu:
„Iată, îi voi lua pe fiii lui Israel
dintre neamurile unde au mers,
îi voi aduna din împrejurimi
şi-i voi face să vină în pământul lor.
22 Voi face din ei un singur neam în ţară,
pe munţii lui Israel; un singur rege va fi rege pentru toţi,
nu vor mai fi două neamuri
şi nu vor mai fi împărţiţi în două regate.
23 Nu se vor mai întina cu idolii lor,
cu zeii lor şi cu toate nelegiuirile lor.
Îi voi salva din toate locurile lor unde au păcătuit
şi îi voi purifica.
Ei vor fi poporul meu şi eu voi fi Dumnezeul lor.
24 Slujitorul meu David va fi rege peste ei
şi va fi un singur păstor pentru ei toţi.
Vor umbla în judecăţile mele,
vor păzi hotărârile mele şi le vor împlini.
25 Vor locui în ţara pe care am dat-o slujitorului meu Iacob,
în care au locuit părinţii voştri.
Şi vor locui în ea ei şi fiii lor şi fiii fiilor lor
pentru totdeauna.
Iar David, slujitorul meu,
va fi căpetenia lor pentru totdeauna.
26 Voi încheia cu ei o alianţă de pace,
o alianţă veşnică va fi cu ei.
Îi voi stabili şi-i voi înmulţi
şi voi pune sanctuarul meu în mijlocul lor
pentru totdeauna.
27 Locuinţa mea va fi alături de ei:
eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu.
28 Şi vor cunoaşte neamurile
că eu sunt Domnul care-l sfinţeşte pe Israel
când sanctuarul meu va fi în mijlocul lor
pentru totdeauna”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ier 31,10.11-12ab.13 (R.: cf. 10d)

R
.: Domnul ne poartă de grijă,
căci el este păstorul nostru.

10 Ascultaţi, neamuri, cuvântul Domnului,
faceţi-l cunoscut în insulele îndepărtate şi spuneţi:
„Cel care l-a împrăştiat pe Israel îl adună
şi îl păzeşte ca păstorul turma sa!” R.

11 Căci Domnul l-a eliberat pe Iacob,
l-a răscumpărat din mâna unuia mai puternic decât el.
12ab Ei vor veni şi vor cânta de bucurie pe înălţimile Sionului;
vor alerga spre bunătatea Domnului. R.

13 Atunci, fecioara se va veseli la joc,
şi tinerii şi bătrânii împreună;
voi schimba jalea lor în veselie,
îi voi mângâia şi-i voi umple de bucurie în durerea lor. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Ez 18,31ac
„Aruncaţi de la voi toate răutăţile voastre”, spune Domnul,
„şi înnoiţi-vă inima şi duhul!”

EVANGHELIA
Mesia îi adună pe toţi fiii risipiţi ai lui Dumnezeu.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 11,45-56

45
În acel timp,
mulţi dintre iudeii care veniseră la Maria
şi văzuseră ceea ce făcuse el
au crezut în el.
46 Dar unii dintre ei au mers la farisei
şi le-au spus ce făcuse Isus.
47 Aşadar, arhiereii şi fariseii, adunând Sinedriul
au spus: „Ce să facem,
pentru că acest om face multe semne?
48 Dacă-l lăsăm aşa, toţi vor crede în el;
vor veni romanii, ne vor lua pe noi
şi vor distruge şi sanctuarul nostru, şi neamul”.
49 Unul dintre ei, Caiafa,
care era marele preot în anul acela,
le-a zis: „Voi nu ştiţi nimic,
50 nici nu înţelegeţi că este mai bine pentru voi
ca să moară un singur om pentru popor
şi să nu piară întregul neam”.
51 Însă nu a spus aceasta de la sine,
ci, fiind mare preot în anul acela,
a profeţit că Isus trebuia să moară pentru popor.
52 Şi nu numai pentru popor,
ci şi pentru a-i aduna laolaltă
pe fiii risipiţi ai lui Dumnezeu.
53 Din ziua aceea, au hotărât să-l ucidă.
54 De aceea, Isus nu mai umbla în public printre iudei,
ci a plecat de acolo într-un ţinut aproape de pustiu,
într-o cetate numită Efraim,
şi a rămas acolo împreună cu discipolii.
55 Era aproape Paştele iudeilor
şi mulţi din provincie au urcat la Ierusalim
înainte de Paşte,
ca să se purifice.
56 Îl căutau pe Isus şi spuneau unii către alţii
în timp ce stăteau în templu:
„Ce credeţi, oare să nu vină la sărbătoare?”
Cuvântul Domnului