en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Miercuri, 21 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Dan 3,14-20.91-92.95: Dumnezeu l-a trimis pe îngerul sãu și i-a eliberat pe slujitorii sãi.
Ps Dan 3,52-56: Vrednic de laudã ești, Doamne, și preamãrit în veci.
In 8,31-42: Dacã Fiul vã va elibera, veți fi într-adevãr liberi.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post

LECTURA I
Sfâşiaţi-vă inimile, nu hainele!

Citire din cartea profetului Ioel 2,12-18

12 Chiar acum

– oracolul Domnului –
întoarceţi-vă la mine din toată inima voastră,
cu post, cu plâns şi cu jale!
13 Sfâşiaţi-vă inimile, nu hainele,
şi întoarceţi-vă la Domnul Dumnezeul vostru!
Căci el este milostiv şi îndurător,
încet la mânie
şi plin de bunătate şi iartă răul.
14 Cine ştie, poate se va întoarce şi va ierta?
şi va lăsa după el o binecuvântare,
ofrandă şi libaţie pentru Domnul Dumnezeul vostru.
15 Sunaţi din trâmbiţă în Sion,
consacraţi un post şi convocaţi o adunare!
16 Adunaţi poporul, consacraţi o adunare!
Întruniţi-i pe bătrâni,
convocaţi-i pe prunci şi pe copiii de la sân!
Să iasă mirele din camera lui
şi mireasa, din camera sa nupţială!
17 Între vestibul şi altar să plângă preoţii,
slujitorii Domnului,
şi să zică:
„Îndură-te, Doamne, de poporul tău
şi nu da moştenirea ta ocării,
ca neamurile să stăpânească peste ei!
De ce să se spună printre popoare:
«Unde este Dumnezeul lor?»
18 Domnul este gelos pe ţara lui
şi îi este milă de poporul său”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 50(51),3-4.5-6a.12-13.14 şi 17 (R.: cf. 3a)

R.: Ai milă de noi, Doamne,

căci am păcătuit!

3 Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate,
şi, după mulţimea îndurărilor tale,
şterge fărădelegea mea!
4 Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea

şi curăţă-mă de păcatul meu! R.

5 Căci recunosc fărădelegea mea
şi păcatul meu stă pururi înaintea mea.
6a Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit

şi ce-i rău înaintea ta am săvârşit. R.

12 Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule,
şi un duh statornic înnoieşte înlăuntrul meu!
13 Nu mă alunga de la faţa ta

şi duhul tău sfânt nu-l lua de la mine! R.

14 Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii tale

şi întăreşte-mă cu duh binevoitor!
17 Doamne, deschide-mi buzele
şi gura mea va vesti lauda ta! R.

LECTURA A II-A
Împăcaţi-vă cu Dumnezeu!
Iată, acum este momentul potrivit!

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul

către Corinteni 5,20–6,2

5,20 Fraţilor,
noi suntem împuterniciţi ai lui Cristos
ca şi ai lui Dumnezeu
care vă îndeamnă prin noi.
Vă rugăm pentru Cristos:
împăcaţi-vă cu Dumnezeu!
21 Pe cel care nu a cunoscut păcatul
el l-a făcut păcat de dragul nostru,
pentru ca noi să cunoaştem
justificarea lui Dumnezeu în el.
6,1 Deoarece noi colaborăm cu el,
vă mai îndemnăm
să nu primiţi harul lui Dumnezeu în zadar,
2 căci el spune:
„La momentul potrivit te-am ascultat
şi în ziua mântuirii te-am ajutat:
iată, acum este momentul potrivit,
iată, acum este ziua mântuirii!”
Cuvântul Domnului


ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE
Cf. Ps 94(95),8ab

Astăzi nu vă împietriţi inimile,

ci ascultaţi glasul Domnului!

 Notă: În locul versetului dinaintea Evangheliei stabilit pentru fiecare zi poate fi ales unul

dintre versetele propuse la pag. 274


EVANGHELIA

Tatăl tău, care vede în ascuns,
te va răsplăti.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos

după sfântul Matei 6,1-6.16-18

1 În acel timp,
Isus le-a spus discipolilor săi:
„Aveţi grijă
să nu săvârşiţi faptele voastre bune înaintea oamenilor
ca să fiţi văzuţi de ei;
altfel nu veţi avea răsplată
înaintea Tatălui vostru din ceruri!
2 Aşadar, când dai de pomană,
nu trâmbiţa înaintea ta
aşa cum fac ipocriţii în sinagogi şi în pieţe,
ca să fie lăudaţi de oameni!
Adevăr vă spun: şi-au primit răsplata.
3 Tu, însă, când dai de pomană,
să nu ştie stânga ta ce face dreapta ta,
4 pentru ca pomana ta să fie în ascuns
şi Tatăl tău, care vede în ascuns, te va răsplăti!
5 Iar când vă rugaţi,
nu faceţi ca ipocriţii,
pentru că lor le place să se roage
stând în picioare în sinagogi şi la colţurile străzilor
ca să se arate oamenilor!
Adevăr vă spun: şi-au primit răsplata.
6 Tu, însă, când te rogi, intră în camera ta
şi, închizând uşa,
roagă-te Tatălui tău care este în ascuns,
şi Tatăl tău, care vede în ascuns, te va răsplăti!
16 Când postiţi, nu fiţi trişti ca ipocriţii,
căci ei îşi schimonosesc feţele
ca să arate oamenilor că postesc!
Adevăr vă spun: şi-au primit răsplata.
17 Dar tu, când posteşti,
unge-ţi capul şi spală-ţi faţa,
18 ca să nu te arăţi oamenilor că posteşti,
ci Tatălui tău, care este în ascuns!
Şi Tatăl tău, care vede în ascuns,
te va răsplăti”.
Cuvântul Domnului